Par notikumiem

Drukas versija
8. marts, 2019

Augstākā tiesa izdod grāmatu un atver sadaļu mājaslapā par Latvijas Senāta spriedumiem

Ar grāmatas “Latvijas Senāta atziņas: vēsturiskais mantojums” atvēršanu 8.martā Augstākā tiesa noslēdza Latvijas Senāta simtgades gadu, un, kā sacīja Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs: “Tas ir simboliski, ka noslēgums ir ar grāmatu, kurā vēsture savienojas ar šodienu.”
8. marts, 2019

Apkopota Senāta prakse par administratīvajām tiesām pakļautiem prasījumiem

Augstākās tiesas Judikatūras un zinātniski analītiskā nodaļa apkopojusi Senāta Administratīvo lietu departamenta atziņas jautājumā par administratīvajām tiesām pakļautiem prasījumiem.
6. marts, 2019

Aicinām uz preses konferenci par jaunajiem tiesu nolēmumu pieejamības risinājumiem vietnē Likumi.lv

Oficiālais izdevējs “Latvijas Vēstnesis” sadarbībā ar Satversmes tiesu un Augstāko tiesu piedāvā jaunas iespējas darbam ar tiesību aktu vietnē Likumi.lv. Lai iepazīstinātu ar jaunievedumu un tā pienesumu tiesību pieejamībai, aicinām medijus uz preses konferenci 13.martā pulksten 13 Augstākās tiesas telpās (Brīvības bulvārī 36, Rīgā).
28. februāris, 2019

Skolēni aktīvi piedalās tiesību zinību stundās Augstākajā tiesā

Divās dienās, 27. un 28.februārī, uz Senāta Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētājas Veronikas Krūmiņas vadītajām tiesību zinību stundām ieradās četras grupas – kopā 130 skolēni no Rīgas Ziemeļvalstu ģimnāzijas, Viļakas Valsts ģimnāzijas, Rekavas vidusskolas, Aizupes pamatskolas un Rīgas Celtniecības koledžas. Skolēni klātienē varēja iepazīties ar tiesu sistēmu un Augstākās tiesas kompetenci, uzzināt par dažādajiem procesu veidiem, pārsūdzības iespējām un tiesneša darba ikdienu.
27. februāris, 2019

Vēstniece aicina izmantot iespējas, ko sniedz starptautiskās tiesību institūcijas Hāgā

Latvijai ir plašas iespējas tikt pārstāvētai starptautiskajās institūcijās Hāgā – viesojoties Augstākajā tiesā, sacīja Latvijas vēstniece Nīderlandē Ilze Rūse. Viņa uzsvēra, ka, iesaistoties šo institūciju darbībā, Latvija prezentē sevi kā atbildīgu starptautisko tiesību sistēmas pārstāvi.
27. februāris, 2019

Senāta departamentu priekšsēdētāji lemj, ka pieteikums par miršanas fakta reģistrācijas un miršanas apliecības anulēšanu jāskata administratīvajai tiesai

Izskatot Administratīvās rajona tiesas tiesneša lūgumu noteikt lietas piekritību, Senāta departamentu priekšsēdētāju sapulce norāda, ka tiesai lietā par miršanas fakta reģistrācijas anulēšanu nav jākonstatē fakts, vai persona ir dzīva, bet gan jānoskaidro, vai pastāvēja un joprojām pastāv pamats ieraksta izdarīšanai miršanas reģistrā.  Strīdus priekšmets šādās lietās ir priekšnoteikumu esība ziņu ierakstīšanai miršanas reģistrā. Tas atbilstoši Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likuma 46.panta trešajai daļai ir izskatāms Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
25. februāris, 2019

Augstākās tiesas darba prioritāte – lietu izskatīšanas termiņu samazināšana

Par Augstākās tiesas šīgada darba prioritāti jākļūst lietu izskatīšanas termiņu samazināšanai, izmantojot iekšējos resursus un efektīvu darba organizāciju departamentos – Augstākās tiesas gada atskaites plēnumā 22.februārī norādījas tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs. Augstākās tiesas priekšsēdētājs uzsvēra, ka tas nenozīmē vēl intensīvāku senatora darbu, bet gan iekšējo procesu pārskatīšanu, senatoru atbalsta personāla efektīvu izmantošanu, kā arī elastīgu cilvēkresursu pārdali tiesas ietvaros. 
25. februāris, 2019

Senāta departamentu priekšsēdētāji norāda uz zemāku instanču tiesu nolēmumu un kasācijas sūdzību slikto kvalitāti

Augstākās tiesas gada atskaites plēnumā, kas notika 22.februārī, Senāta departamentu priekšsēdētāji minēja būtiskas tiesu sistēmas darba kvalitātes problēmas, kas neapšaubāmi ietekmē arī kasācijas instances darbu.
25. februāris, 2019

Samazinājies Augstākajā tiesā saņemto lietu skaits

Augstākās tiesas statistika 2018.gadā rāda stabili pozitīvu situāciju civillietu izskatīšanā. Administratīvo lietu uzkrājums palielinājies. Tāpat arī Krimināllietu departamentam, jo saskaņā ar Satversmes tiesas lēmumu nepieciešams ilgāks laiks, lai koleģiāli, nevis viens tiesnesis kā līdz šim, lemtu par lietu pieņemamību.
25. februāris, 2019

Paplašinās Augstākās tiesas nolēmumu un judikatūras pieejamība

No pagājušajā gadā Augstākajā tiesā taisītajiem 2817 nolēmumiem Latvijas tiesu portālā pieejami 1149 nolēmumi, un kopš 2018.gada sākuma tiek publicēti ne tikai spriedumi, bet arī lēmumi blakussūdzību lietās. Tomēr, kā Augstākās tiesas gada atskaites plēnumā 22.februārī norādīja Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas vadītāja Anita Zikmane, par saturiski svarīgāko uzskatāma Augstākās tiesas mājaslapā esošā Judikatūras nolēmumu arhīva papildināšana. Tas vienmēr bijis vērtīgs izziņas avots tiesību normu piemērotājiem.