Par notikumiem

Drukas versija
30. septembris, 2019

Pieredzes apmaiņas vizītē Augstāko tiesu apmeklē Moldovas delegācija

Piektdien, 27. septembrī, Augstākajā tiesā viesojās Moldovas Republikas parlamenta delegācija. Viesus uzņēma Administratīvo lietu departamenta tiesneses Anita Kovaļevska un Ieva Višķere.
26. septembris, 2019

Komunikācijas studenti iejūtas tiesnešu lomā

Lai iepazītos ar Latvijas tiesu sistēmu, Augstāko tiesu un izprastu tiesu komunikācijas principus, 26.septembrī Augstāko tiesu apmeklēja Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Komunikācijas studiju nodaļas trešā kursa studenti – topošie žurnālisti un sabiedrisko attiecību speciālisti.
25. septembris, 2019

Departamenta priekšsēdētāja piedalās Eiropas Savienības Vispārējās tiesas 30 gadu jubilejas pasākumā

25. septembrī Eiropas Savienības Vispārējā tiesa svin savas izveides 30. gadadienu. Par godu šim notikumam Luksemburgā tiek rīkots kolokvijs “Eiropas Savienības Vispārējā tiesa digitālajā laikmetā”, kurā kā Latvijas pārstāve piedalās Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa.
23. septembris, 2019

Augstākā tiesa piedāvā tēmas tiesību zinātņu studentu darbiem

Augstākā tiesa tiesību zinātņu maģistrantiem un doktorantiem piedāvā iespējamās studiju darba tēmas, kuru pētniecībā interesantu pienesumu dotu arī Augstākās tiesas nolēmumos paustās atziņas. Augstākā tiesa iespēju robežās nodrošinās atbalstu studentu pētniecības darbam, kā arī veiksmīga rezultāta gadījumā – iespēju par šo tēmu uzstāties Augstākās tiesas konferencēs un publicēt materiālu “Augstākās Tiesas Biļetenā”. 
20. septembris, 2019

Latviju pieredzes apmaiņas vizītē apmeklē Slovēnijas Augstākās tiesas delegācija

Šajā nedēļā Augstākā tiesa uzņēma viesus – Slovēnijas Augstākās tiesas delegāciju tiesas priekšsēdētāja Damijana Florjančiča (Damijan Florjančič) vadībā. Viesi ieradušies Latvijā, lai iepazītos ar Latvijas kolēģu pieredzi Augstākās tiesas funkciju nodrošināšanā un dalītos ar savu pieredzi.
18. septembris, 2019

Apkopota Senāta prakse būvniecības lietās

Augstākās tiesas mājaslapā publiskots Senāta tiesu prakses apkopojums būvniecības lietās, ko Senāta Administratīvo lietu departaments skatījis laikā no 2013. līdz 2018.gadam. Apkopojumā īpaši aplūkoti tādi jautājumi kā subjektīvās un sabiedrības tiesības iebilst pret būvniecību atļaujošo administratīvo aktu, tiesas kontrolei pakļautie būvniecības procesā pieņemtie lēmumi, būvniecību atļaujošā administratīvā akta tiesiskuma novērtējums, kā arī patvaļīgas būvniecības institūts. Kopumā apkopojumā iekļautas atziņas no 166 Senāta Administratīvo lietu departamenta nolēmumiem.
17. septembris, 2019

Valsts prezidents aktualizē tiesneša lomu tiesību godprātīgā izmantošanā

Valsts prezidents Egils Levits 16.septembrī vizītē Augstākajā tiesā, tiekoties gan ar tiesas vadību, gan ar visu tiesas kolektīvu, pārrunāja tiesu izaicinājumus – administratīvo lietu skaita palielināšanos, lietu sarežģītību un pārāk lielu krimināllietu izskatīšanas ilgumu. Valsts prezidents uzsvēra tiesneša lomu tiesas procesu vadībā un likumu piemērošanā, nodrošinot efektīvu tiesvedību un tiesību godprātīgu izmantošanu.
16. septembris, 2019

Augstākās tiesas priekšsēdētājs pagarina ģenerālprokurora atlaišanas pamatu pārbaudes termiņu

Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs līdz 1.oktobrim pagarinājis termiņu pārbaudei par ģenerālprokurora Ērika Kalnmeiera atlaišanas pamatu izvērtēšanu. Ņemot vērā veicamās pārbaudes apjomu, kā arī nepieciešamību pārbaudīt papildu saņemtos materiālus, nepieciešams ilgāks laiks nekā iepriekš noteiktais. Papildu materiāli saņemti no Tieslietu ministrijas, Saeimas deputātiem, Valsts kontroles un Ģenerālprokuratūras.
12. septembris, 2019

Pirmdien Augstāko tiesu apmeklēs Valsts prezidents Egils Levits

Pirmdien, 16.septembrī, Augstākajā tiesā oficiālā vizītē ieradīsies Valsts prezidents Egils Levits. Valsts prezidents tiksies ar Augstākās tiesas vadību, lai pārrunātu Augstākajai tiesai un visai Latvijas tiesu sistēmai aktuālus jautājumus. Vizītes otrajā daļā paredzēta Valsts prezidenta tikšanās ar Augstākās tiesas tiesnešiem un darbiniekiem un diskusija par tiesību ļaunprātīgu izmantošanu.
12. septembris, 2019

Augstākās tiesas pārstāvji piedalās Eiropas Padomes dalībvalstu augstāko tiesu vadītāju konferencē

12.-13. septembrī Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs un Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas vadītāja Anita Zikmane piedalās Eiropas Padomes dalībvalstu augstāko tiesu vadītāju konferencē Parīzē, ko organizē Francijas Kasācijas tiesa un Francijas Konstitucionālā padome.