Par notikumiem

Drukas versija
6. jūnijs, 2019

Jaunie tiesneši un kandidāti mācās par komercstrīdiem un grūtām situācijām tiesas zālē

Tiesneša amata kandidātiem un jaunajiem tiesnešiem, kas mācās Latvijas Tiesnešu mācību centra jauno tiesnešu kursā, 6.jūnijā bija mācību noslēdzošā diena, un tā notika Augstākajā tiesā. Civillietu departamenta zinātniski analītiskais padomnieks Reinis Odiņš lasīja lekcijas par komercstrīdu izskatīšanas īpatnībām un komerclietu aktuālo tiesu praksi. Savukārt Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa ar jaunajiem un topošajiem tiesnešiem pārrunāja tiesas procesa vadību tiesas zālē, īpaši pievēršoties dažādām grūtajām situācijām, ar ko tiesnešiem tiesas zālē jāspēj tikt galā. Kopīgi tika klausīti tiesas sēžu audioieraksti un analizētas konkrētas situācijas.