Par notikumiem

Drukas versija
28. jūnijs, 2019

Krimināllietu departamenta tiesnešu kopsapulce skaidro tiesību normu interpretāciju lietās par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu un kaitējuma kompensāciju nodokļu lietās

19. jūnijā, Senāta Krimināllietu departamenta senatoru kopsapulce, apspriežot aktuālus tiesību normu interpretācijas jautājumus, lai nodrošinātu vienveidību tiesību normu piemērošanā, pieņēma divus lēmumus.
27. jūnijs, 2019

Augstākās tiesas priekšsēdētājs ierosina pārbaudi ģenerālprokurora atlaišanas pamatu izvērtēšanai

26.jūnijā Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs ierosinājis pārbaudi par ģenerālprokurora Ērika Kalnmeiera atlaišanas pamatu izvērtēšanu. Lēmums pieņemts, pamatojoties uz Prokuratūras likuma 41.3 panta otro daļu, pēc 39 Saeimas deputātu pieprasījuma, kas Augstākajā tiesā saņemts 17.jūnijā.
21. jūnijs, 2019

Sarunu festivālā LAMPA Augstākā tiesa aicina uz “tautas tiesu” un diskusiju par tiesneša mugurkaulu

Kas garantē taisnu tiesu? Vai taisnīgums un tiesiskums ir sinonīmi? Sarunu festivālā LAMPA atbildes uz šiem jautājumiem meklēs arī “tautas tiesa”, proti, skatītājiem būs īpaša iespēja iejusties tiesnešu lomā un pieņemt lēmumus par soda noteikšanu, īrnieka izlikšanu no dzīvokļa un adopciju. Apmeklētāji paši varēs novērtēt, cik lielā mērā “tautas tiesas” balsojumi atšķirsies no tiesnešu lēmumiem.
21. jūnijs, 2019

Ukrainā noslēdzas starptautisks projekts, kurā kā eksperti darbojās Latvijas Augstākās tiesas tiesneši un darbinieki

21.jūnijā Ukrainas Augstākajā tiesā Kijevā noslēdzās vairāk nekā divus gadus ilgušais Twinning projekts “Ukrainas Augstākās tiesas institucionālās kapacitātes stiprināšana cilvēktiesību aizsardzības jomā nacionālā līmenī”, kurā ilgtermiņa eksperta pienākumus veica Latvijas Augstākās tiesas tiesnese Jautrīte Briede.
21. jūnijs, 2019

Augstākās tiesas priekšsēdētājs pieņem jauno advokātu zvērestu

Piektdien, 21. jūnijā, Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs pieņēma piecu Latvijas Zvērinātu advokātu padomē uzņemto advokātu zvērestu.
20. jūnijs, 2019

Augstākās tiesas Civillietu departamenta atbilde uz Latvijas kredītņēmēju asociācijas pausto viedokli

Atbildot uz Latvijas Kredītņēmēju asociācijas ziņu aģentūrai LETA pausto viedokli (Sk. LETA, Preses relīzes, 2019.gada 20.jūnijs “LAKRA: Grūti izprotams Augstākās tiesas Senāta lēmums draud izraisīt anulētu privātpersonu maksātnespējas procesu lavīnu”) par Augstākās tiesas lēmumu (lietā SPC-5/2019), Augstākās tiesas (Senāta) Civillietu departaments skaidro: Maksātnespējas process un iespēja tā ietvaros atbrīvoties no parādiem ir paredzēta labticīgiem parādniekiem, nevis bezatbildīgas aizņemšanās sekmēšanai. Lai šo likumā doto iespēju izmantotu, parādniekam ir jāparāda labā griba un disciplinētība. Viens no veidiem, kā tas tiek parādīts, ir kreditoru prasījumu segšana parādnieka iespēju robežās. Tas saskan ar Maksātnespējas likuma mērķi – likuma robežās veicināt finansiālās grūtībās nonākuša parādnieka saistību izpildi un, ja iespējams, maksātspējas atjaunošanu.
19. jūnijs, 2019

Disciplinārtiesa noraida tiesneses sūdzību un negroza uzlikto disciplinārsodu

Disciplinārtiesa 19.jūnijā, izvērtējot rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses pārsūdzēto Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu, atstāja to negrozītu, bet tiesneses sūdzību noraidīja. Ar Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu tiesnesei uzlikts disciplinārsods – piezīme. Disciplinārtiesas lēmums nav pārsūdzams.
13. jūnijs, 2019

Augstākās tiesas tiesnese un darbinieki piedalījušies likumdošanai veltīto Satversmes komentāru rakstīšanā

Saeimā 12.jūnijā atvērta grāmata “Latvijas Republikas Satversmes komentāri. V nodaļa. Likumdošana”, kas tapusi Satversmes zinātnisko komentāru projekta ietvaros un ir septītā komentētā Satversmes nodaļa. Izdevuma autoru kolektīvu veido 38 zinātnieki, pētnieki un lietpratēji, starp tiem arī Augstākās tiesas senatore un Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes profesore Dr.iur. Jautrīte Briede un Administratīvo lietu departamenta zinātniski analītiskā padomniece Dita Plepa.
11. jūnijs, 2019

Augstākās tiesas priekšsēdētājs pieņem divu notāru zvērestu

Otrdien, 11.jūnijā, Augstākās tiesas priekšsēdētājs pieņēma notāru Lindas Eglītes un Gitas Rubīnas zvērestu. Abas notāres ieceltas zvērinātu notāru amatos Vidzemes apgabaltiesas teritorijā – Linda Eglīte Valkā, Gita Rubīna – Gulbenē. Zvērinātās notāres amata pienākumus sāks pildīt no 17.jūnija.
10. jūnijs, 2019

Ar Augstākās tiesas darbu iepazīstas tiesneši un prokurori no deviņām Eiropas Savienības valstīm

7. jūnijā Augstākajā tiesā pieredzes apmaiņas vizītē ieradās dažādu specializāciju tiesneši un prokurori no deviņām Eiropas Savienības (ES) valstīm – Austrijas, Itālijas, Portugāles, Polijas, Rumānijas, Spānijas, Vācijas, Francijas un Slovākijas.