Par notikumiem

Drukas versija
30. maijs, 2019

Sagatavots pārskats par Eiropas Savienības Tiesas un Vispārējās tiesas judikatūru intelektuālā īpašuma tiesību jomā

Judikatūras un zinātniski analītiskā nodaļa sagatavojusi pārskatu par laikā no 2017.gada janvāra līdz 2019.gada maijam Eiropas Savienības Tiesā un Vispārējā tiesā izskatītajām lietām intelektuālā īpašuma tiesību jautājumos.
27. maijs, 2019

Augstākās tiesas priekšsēdētājs piedalās Centrālās un Austrumeiropas Augstāko tiesu priekšsēdētāju konferencē Slovākijā

Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs šodien un rīt, 28. un 29.maijā,  piedalās Centrālās un Austrumeiropas Augstāko tiesu priekšsēdētāju konferencē, kas šogad notiek Bratislavā, Slovākijā. Konferencē diskusijai izvirzītas vairākas tēmas – par sabiedrības izpratnes par tiesu varu veidošanu mūsdienu moderno mediju vidē, par Augstāko tiesu lomu vienotas tiesu prakses veidošanā un pamatotiem, skaidriem tiesu nolēmumiem, par tiesu lomu cilvēktiesību nodrošināšanā. Tāpat Augstāko tiesu priekšsēdētāji pārrunās jautājumus, kas saistīti ar tiesnešu atlasi un efektīviem diciplinārās atbildības mehānismiem.
20. maijs, 2019

Augstākajā tiesā viesojas Londonas Karaliskās koledžas profesors Takis Tridimas

17. maijā Augstāko tiesu apmeklēja Londonas Karaliskās koledžas profesors Takis Tridimas. Profesors ir atzīta akadēmiskā autoritāte Eiropas Savienības tiesību jautājumos. Takis Tridimas ieradies Rīgā Latvijas tiesību institūta 2014. gadā aizsāktās ārvalstu akadēmiķu vieslekciju programmas ietvaros, sniedzot lekciju “Eiropas Savienības Pamattiesību harta un dalībvalstu tiesas: dalītā lojalitāte?” Projekta ietvaros tradicionāli tiek apmeklēta arī Augstākā tiesa.
17. maijs, 2019

Augstākā tiesa, Valsts ieņēmumu dienests un Ģenerālprokuratūra kopīgi risina nodokļu piedziņas problēmas

Augstākajā tiesā 17.maijā notika tikšanās ar Valsts ieņēmumu dienesta (VID) un Ģenerālprokuratūras pārstāvjiem, lai pārrunātu nodokļu piedziņas problēmas tiesvedību procesos. Priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs, atklājot tikšanos, norādīja, ka Augstākās tiesas Judikatūras un zinātniski analītiskā nodaļa ir veikusi tiesu prakses apkopošanu un secinājusi, ka nenomaksāto nodokļu piedziņa notiek gan administratīvā procesa, gan kriminālprocesa, gan civilprocesa kārtībā. Šāda situācija var radīt procesu pārklāšanos vai rezultātu pretrunas.
16. maijs, 2019

Ivars Bičkovičs: tiesu prakse un tiesību zinātne vienmēr ir bijusi un būs savstarpējā mijiedarbībā

Ceturtdien, 16.maijā, Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs ar priekšlasījumu uzstājās Latvijas Universitātes simtgadei veltītajā lekciju ciklā “Tiesību zinātnes un prakses aktuālie jautājumi” , kurā viņš runāja par Augstākās tiesu instances – Senāta – sadarbību un mijiedarbību ar tiesību zinātni tiesu sistēmas veidošanās pirmsākumos un šodien.
16. maijs, 2019

Disciplinārtiesa noraida sūdzību par Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas negatīvo atzinumu

Disciplinārtiesa 16.maijā atstāja negrozītu Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas lēmumu par pirmās instances tiesas tiesneša profesionālās darbības negatīvu novērtējumu. Tiesneša sūdzība noraidīta.
8. maijs, 2019

Augstākās tiesas darbinieki iepazīstas ar kolēģu darbu Jelgavā

Labu un darbam noderīgu pieredzi var gūt ne tikai citās valstīs, bet arī tepat Latvijā – par to pārliecinājās Augstākās tiesas darbinieki, kuri 7.maijā apmeklēja pirmās un otrās instances tiesas Jelgavā – Administratīvās rajona tiesas tiesu namu Jelgavā, Zemgales rajona tiesu un Zemgales apgabaltiesu.
7. maijs, 2019

Aicinājums uz Londonas Karaliskās koledžas profesora vieslekciju ES tiesību piemērošanas jautājumos

17. maijā plkst. 10.00 Latviešu biedrības nama Zelta zālē ar vieslekciju "The EU Charter of Fundamental Rights and the National Courts: Divided Loyalties?" (“Eiropas Savienības Pamattiesību harta un dalībvalstu tiesas: dalītā lojalitāte?”) uzstāsies Londonas Karaliskās koledžas profesors Takis Tridimas.
2. maijs, 2019

Augstākā tiesa izsludina konkursu uz Krimināllietu departamenta senatora amatu

Līdz 17.maijam interesenti aicināti pieteikties atklātā pretendentu konkursā uz senatora amata vietu Augstākās tiesas Krimināllietu departamentā.