Par notikumiem

Drukas versija
8. aprīlis, 2019

Augstākās tiesas priekšsēdētājs aicina Tiesnešu biedrību stiprināt tiesnešu pašapziņu

Latvijas Tiesnešu biedrības 90.gadadienai veltītajā konferencē 5.aprīlī Augstākās tiesas un Tieslietu padomes priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs aicināja Tiesnešu biedrību būt atbalstam tiesnešiem, paplašinot tiesnešu interešu loku un stiprinot pašapziņu. “Lai tiesneši kā morāli nobriedušas personības ar pārliecību justos neietekmējami savos lēmumos, līdz ar to stiprinot sabiedrības ticību neatkarīgai tiesu varai,” sacīja Ivars Bičkovičs.
2. aprīlis, 2019

Augstākās tiesas plēnumā vēlēs Centrālās vēlēšanu komisijas locekli no tiesnešu vidus

Pirmdien, 8.aprīlī, tiek sasaukts Augstākās tiesas plēnums jeb tiesnešu kopsapulce, lai ievēlētu  Centrālās vēlēšanu komisijas pārstāvi no tiesnešu vidus. Saskaņā ar likumu „Par Centrālo vēlēšanu komisiju” Centrālās vēlēšanu komisijas sastāvā ir deviņi locekļi, no kuriem priekšsēdētāju un septiņus locekļus ievēl Saeima, bet vienu locekli no tiesnešu vidus – Augstākā tiesa savā plēnumā. Centrālās vēlēšanu komisijas locekļi jāpārvēl ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc jaunās Saeimas sanākšanas.
1. aprīlis, 2019

Civillietu departamentā tiesneša pienākumus sāk pildīt Dzintra Balta

Pirmdien, 1.aprīlī, tiesneša pienākumus Augstākās tiesas Civillietu departamentā sākusi pildīt Rīgas apgabaltiesas tiesnese Dzintra Balta. Tieslietu padome ar 14.marta lēmumu uzdeva Dzintrai Baltai aizstāt Augstākās tiesas tiesnesi pagaidu prombūtnes laikā.