Par notikumiem

Drukas versija
29. marts, 2019

Disciplinārtiesa noraida prokurora sūdzību un negroza uzlikto disciplinārsodu

Disciplinārtiesa 29.martā, izvērtējot prokurora pārsūdzēto ģenerālprokurora lēmumu, atstāja to negrozītu, bet prokurora sūdzību noraidīja. Ar ģenerālprokurora lēmumu prokuroram par tīšu likuma pārkāpumu noteikts algas samazinājums par 15% uz sešiem mēnešiem.
27. marts, 2019

Augstāko tiesu apmeklē jaunie juristi no Vācijas

27. martā Augstāko tiesu pieredzes apmaiņas vizītē apmeklēja jaunie juristi no Vācijas, kas šobrīd gan studē, gan praktizējas Koblencas rajona tiesā. Ar viesiem tikās Civillietu departamenta zinātniski analītiskais padomnieks Rihards Gulbis. Zinātniski analītiskais padomnieks sniedza interesentiem vispārēju informāciju par Latvijas tiesu sistēmas struktūru, tiesu informācijas sistēmu, sniedzot detalizētāku informāciju par Augstāko tiesu, tās darbību, tiesnešu iecelšanu amatā, departamentu darbu, kā arī par Administrācijas struktūru un uzdevumiem.
25. marts, 2019

Krimināllietu departamenta padomnieki apgabaltiesu tiesnešu sanāksmēs analizē nolēmumu atcelšanas iemeslus

Krimināllietu departamenta zinātniski analītiskie padomnieki Nora Magone un Jānis Baumanis martā piedalījās apgabaltiesu tiesnešu sanāksmēs, lai pārrunātu jautājumus, kas saistīti ar lietu izskatīšanu vienošanās kārtībā.
22. marts, 2019

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas studenti iepazīst Augstākās tiesas darbu

Piektdien, 22.martā, Augstākajā tiesā viesojās Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas studiju virziena “Tiesību zinātne” studenti, lai iepazītos ar Augstākās tiesas, tiesnešu un darbinieku darbu, kā arī uzzinātu par iespējām lasīt Augstākās tiesas nolēmumus un sekot līdzi informācijai par tiesu praksi.
21. marts, 2019

Apkopota Augstākās tiesas prakse konkurences lietās

Konkurences tiesību mērķis ir brīvas, godīgas un vienlīdzīgas konkurences aizsargāšana un saglabāšana. Konkurences tiesības ir mehānisms dinamiska iekšējā tirgus attīstīšanai un tādējādi vispārējās labklājības celšanai. Ievērojot konkurences tiesību īpašo sabiedrisko nozīmi un lomu komercdarbības vides uzlabošanā, Augstākā tiesa ir apkopojusi savu tiesu praksi par konkurences lietām.
13. marts, 2019

Informē par likumu sasaisti ar Augstākās tiesas un Satversmes tiesas atziņām

 “Tiesas spriedums padara sauso likumu dzīvu un cilvēkam saprotamu” – preses konferencē, atklājot tiesību aktu vietnes Likumi.lv jauno projektu, sacīja Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs. Turpmāk vietnē Likumi.lv tiesību akti būs papildināti ar atsaucēm uz Augstākās tiesas jeb Senāta nolēmumiem, kuros tiesas paustās atziņas var būt noderīgas citu lietu izlemšanā un tiesību normu interpretācijā. Pie tiesību aktu pantiem būs atspoguļota arī informācija par Satversmes tiesas spriedumiem. Projektu oficiālais izdevējs “Latvijas Vēstnesis” realizējis sadarbībā ar Satversmes tiesu un Augstāko tiesu.
11. marts, 2019

Apkopota Augstākās tiesas prakse Finanšu un kapitāla tirgus komisijas lietās

Finanšu un kapitāla tirgus sektora uzraudzībai ir vitāla nozīme finanšu sistēmas un ekonomiskas attīstībā. Finanšu un kapitāla tirgus stabilitāti, konkurētspēju un attīstību veicina Finanšu un kapitāla tirgus komisija, kas regulē un pārrauga Latvijas banku, krājaizdevu sabiedrību, apdrošināšanas sabiedrību un apdrošināšanas starpnieku, finanšu instrumentu tirgus dalībnieku, privāto pensiju fondu, maksājumu iestāžu un elektroniskās naudas iestāžu darbību. Ņemot vērā Finanšu un kapitāla tirgus komisijas būtisko nozīmi finanšu un kapitāla tirgus stabilitātes veicināšanā, Augstākā tiesa ir apkopojusi savu tiesu praksi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas lietās. 
8. marts, 2019

Augstākā tiesa izdod grāmatu un atver sadaļu mājaslapā par Latvijas Senāta spriedumiem

Ar grāmatas “Latvijas Senāta atziņas: vēsturiskais mantojums” atvēršanu 8.martā Augstākā tiesa noslēdza Latvijas Senāta simtgades gadu, un, kā sacīja Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs: “Tas ir simboliski, ka noslēgums ir ar grāmatu, kurā vēsture savienojas ar šodienu.”
8. marts, 2019

Apkopota Senāta prakse par administratīvajām tiesām pakļautiem prasījumiem

Augstākās tiesas Judikatūras un zinātniski analītiskā nodaļa apkopojusi Senāta Administratīvo lietu departamenta atziņas jautājumā par administratīvajām tiesām pakļautiem prasījumiem.
6. marts, 2019

Aicinām uz preses konferenci par jaunajiem tiesu nolēmumu pieejamības risinājumiem vietnē Likumi.lv

Oficiālais izdevējs “Latvijas Vēstnesis” sadarbībā ar Satversmes tiesu un Augstāko tiesu piedāvā jaunas iespējas darbam ar tiesību aktu vietnē Likumi.lv. Lai iepazīstinātu ar jaunievedumu un tā pienesumu tiesību pieejamībai, aicinām medijus uz preses konferenci 13.martā pulksten 13 Augstākās tiesas telpās (Brīvības bulvārī 36, Rīgā).