Par notikumiem

Drukas versija
29. novembris, 2019

Senāta Civillietu departaments informē par kasācijas sūdzību sagatavošanas labo praksi civillietās

Augstākās tiesas (Senāta) Civillietu departamenta zinātniski analītiskais padomnieks tiesību zinātņu doktors Rihards Gulbis 27.novembrī Latvijas Tiesnešu mācību centra organizētā starpdisciplinārā seminārā informēja zvērinātus advokātus un citu juridisko profesiju pārstāvjus par departamentā saņemto kasācijas sūdzību galvenajiem trūkumiem un sniedza ieteikumus šo procesuālo dokumentu veiksmīgai sagatavošanai.
25. novembris, 2019

Krimināllietās biežākais kasācijas iemesls – sodu nepareiza piemērošana

Šā gada pirmajos desmit mēnešos Augstākās tiesas (Senāta) Krimināllietu departaments vairāk nekā pusē izskatīto lietu atcēla vai grozīja pirmās un apelācijas instances tiesas nolēmumus, turklāt divos no pieciem atceltajiem vai grozītajiem nolēmumiem (38%) ir konstatētas soda piemērošanas kļūdas, liecina Augstākās tiesas apkopotā statistika.
22. novembris, 2019

Dalās pieredzē par Latvijas tiesu starptautisko sadarbību krimināltiesiskajā jomā

Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta senatori Anita Poļakova un Aivars Uminskis piedalījās Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas un Uzbekistānas Republikas Augstākās tiesas rīkotajā starptautiskajā konferencē “Tiesu loma cilvēku tirdzniecības apkarošanā”, kas norisinājās 13. un 14.novembrī Taškentā.
15. novembris, 2019

Svinīgajā svētku pasākumā sveic valsts, tieslietu sistēmas un Augstākās tiesas apbalvojumu saņēmējus

15.novembrī svinīgajā pasākumā Augstākajā tiesā Civillietu departamenta senators Valerijs Maksimovs saņēma Tieslietu sistēmas III pakāpes Goda zīmi par priekšzīmīgu, godīgu un radošu darba pienākumu izpildi tieslietu jomā. Tieslietu sistēmas apbalvojuma mērķis ir izcelt īpašus sasniegumus un ieguldījumu Latvijas tieslietu sistēmas attīstībā un tiesiskuma stiprināšanā.
15. novembris, 2019

Izdevējs pazemina cenas Senāta nolēmumu krājumiem

Tiesu namu aģentūra pazeminājusi cenas agrāko gadu Augstākās tiesas nolēmumu krājumiem un vēl izdevīgāk tos pirkt piedāvā komplektā vairākus.
14. novembris, 2019

Jauno juristu universitātes dalībnieki iepazīst Augstāko tiesu

Latvijas Universitātes Jauno juristu universitātes dalībnieki zināšanas apgūst ne tikai teorētiski, bet arī praktiski – gan nodarbībās risinot kāzusus, gan dodoties ekskursijās un apmeklējot nozares praktiķus. Otrās nodarbības noslēgumā 9.novembrī skolēni apmeklēja Augstāko tiesu un Satversmes tiesu.
14. novembris, 2019

Tiesnešu palīgi gūst pieredzi Somijas Augstākajā tiesā

Projekta “Tiesnešu palīgu loma efektīvā Augstākās tiesas darba organizācijā” ietvaros no 11. līdz 13.novembrim pieredzes apmaiņas vizītē uz Somiju devās Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta tiesneša palīgi Santa Ozola un Miķelis Zumbergs, kā arī Krimināllietu departamenta tiesneša palīdze Agnese Adgere un Civillietu departamenta zinātniski analītiskais padomnieks Reinis Odiņš.
8. novembris, 2019

Tiesnešu palīgi gūst pieredzi Norvēģijas Augstākajā tiesā

Projekta “Tiesnešu palīgu loma efektīvā Augstākās tiesas darba organizācijā” ietvaros pagājušajā nedēļā pieredzes apmaiņas vizītē uz Norvēģijas Augstāko tiesu devās Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta tiesneša palīdzes Santa Ozola un Madara Šenbrūna un Civillietu departamenta tiesneša palīdze Elīna Purēna.
6. novembris, 2019

Senatore Aija Branta piedalās Eiropas Tiesnešu konsultatīvās padomes 20. gadadienas pasākumos Strasbūrā

6.-8. novembrī Strasbūrā notiek Eiropas Tiesnešu konsultatīvās padomes (CCJE) 20. plenārsēde un CCJE 20. gadskārtai veltīta svinīgā konference. Tajā piedalās Augstākās tiesas senatore Aija Branta, kas ir Latvijas pārstāve CCJE.
4. novembris, 2019

Augstākās tiesas un Tieslietu padomes priekšsēdētāja Ivara Bičkoviča runa Latvijas tiesnešu konferencē

Labdien, cienījamie kolēģi. Šodien esam pulcējušies mūsu ikgadējā tiesnešu konferencē. Konferences programma ir piepildīta ar daudziem tiesu sistēmas efektīvai funkcionēšanai būtiskiem jautājumiem. Tie skar gan mūsu darba saturisko pusi – spriedumu kvalitāti, tiesas procesa efektīvu vadību, gan tiesu sistēmas neatkarību un šīs neatkarības garantijas, piemēram, tiesneša konstitucionālajam statusam atbilstošu atalgojumu u.c.