Par notikumiem

Drukas versija
31. oktobris, 2019

Augstāko tiesu apmeklē Eiropas tieslietu organizāciju augstas amatpersonas

Ceturtdien, 31. oktobrī, uz tikšanos Augstākajā tiesā ieradās Eiropas Padomes Komitejas Tiesu efektivitātei (CEPEJ) prezidents Ramins Gurbanovs (Ramin Gurbanov) un Eiropas tiesnešu konsultatīvās padomes (CCJE) sekretariāta vadītājs Artašs Melikjans (Artashes Melikyan). Eiropas tieslietu organizāciju amatpersonas tikās ar Augstākās tiesas un Tieslietu padomes priekšsēdētāju Ivaru Bičkoviču un senatori Aiju Brantu, kas ir Latvijas pārstāve abās Eiropas tieslietu organizācijās.
29. oktobris, 2019

Senatori apspriež kasācijas tiesvedības efektivitāti un Eiropas Cilvēktiesību tiesas aktualitātes

Pirmdien, 28.oktobrī, notika Augstākās tiesas konference „Tiesvedības efektivitāte: kasācijas tiesvedības ierosināšana vai atteikums”, kurā piedalījās visu trīs departamentu senatori un zinātniski analītiskie padomnieki.  
29. oktobris, 2019

Diviem Augstākās tiesas senatoriem piešķirti valsts augstākie apbalvojumi

Saskaņā ar Valsts prezidenta un Ordeņu kapitula lēmumu par sevišķiem nopelniem Latvijas valsts labā  Triju Zvaigžņu ordenis piešķirts Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departamenta priekšsēdētājam Pēterim Dzalbem un Civillietu departamenta senatorei Mārītei Zāģerei.
28. oktobris, 2019

Augstākās tiesas darbinieki gūst pieredzi citās tiesās

24. oktobrī Augstākās tiesas darbinieku delegācija viesojās Administratīvajā apgabaltiesā, Rīgas rajona tiesā Jūrmalā un Zemgales rajona tiesā Tukumā, lai savstarpēji apmainītos ar pieredzi, labāk iepazītu pirmās un otrās instances tiesu darbu, kā arī stāstītu par sadarbības iespējām ar Augstāko tiesu. Pieredzes apmaiņas vizītē piedalījās septiņi darbinieki no visām Augstākās tiesas struktūrvienībām – Senāta departamentiem, Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas, Administrācijas un Kancelejas.
25. oktobris, 2019

Apkopota Senāta atziņas zemes piespiedu nomas jautājumos

Augstākās tiesas Judikatūras un zinātniski analītiskā nodaļa sagatavojusi Senāta judikatūras atziņu sistematizētu apkopojumu par zemes piespiedu nomas jautājumiem. Apkopojums papildināts ar Satversmes tiesas atbilstošajām atziņām.
24. oktobris, 2019

Augstākās tiesas priekšsēdētājs: nav pieļaujama tiesas spriešanas ietekmēšana

Tiesvedības gaitai ikvienā lietā jābūt maksimāli efektīvai, un tiesai pie taisnīga sprieduma jānonāk iespējami ātrā laikā. Jo īpaši tas svarīgi Zolitūdes traģēdijas krimināllietā – šādu pārliecību pauž Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs. Vienlaikus Augstākās tiesas priekšsēdētājs norāda, ka ne viņam, ne Augstākās tiesas tiesnešiem nav tiesību iejaukties zemākas instances tiesas darba organzatoriskos jautājumos un ietekmēt lietas izskatīšanas gaitu.
22. oktobris, 2019

Augstāko tiesu iepazīšanās vizītē apmeklē Spānijas vēstniece Latvijā

22. oktobrī Augstāko tiesu apmeklēja Spānijas vēstniece Latvijā Susana Kamara Angulo (Susana Cámara Angulo), kas šajā amatā iecelta pagājušā gada rudenī.
21. oktobris, 2019

Bijušajam senatoram Valerijanam Jonikānam piešķir Goda tiesneša nosaukumu

Tieslietu padome piešķīra Goda tiesneša nosaukumu bijušajam Augstākās tiesas tiesnesim Valerijanam Jonikānam, kurš tiesneša amata pienākumus beidza pildīt 2019.gada 30.aprīlī. Priekšlikumu par Goda tiesneša nosaukuma piešķiršanu iesniedza Augstākās tiesas Civillietu departaments.
18. oktobris, 2019

Augstākās tiesas plēnums atzīst, ka ģenerālprokurora atlaišanai nav pamata

Augstākās tiesas plēnums šodien uzklausīja un apsprieda senatores Marikas Senkānes ziņojumu par prokurora atlaišanas pamatu pārbaudi, uzklausīja ģenerālprokuroru Ēriku Kalnmeieru un tieslietu ministru Jāni Bordānu un  atzina, ka ģenerālprokurora Ērika Kalnmeiera atlaišanai nav pamata.
18. oktobris, 2019

Izdota grāmata par tiesu un mediju komunikāciju

Grāmata “Tiesas un mediju komunikācija”, ko plašākai sabiedrībai atvēra 18.oktobrī, ir nebijis mēģinājums analizēt Latvijas justīcijas komunikācijas labo praksi. Svarīgi, lai tiesu sistēmai piederīgie ne tikai runātu ar sabiedrību, bet runātu sabiedrībai saprotamā valodā, vienlaikus saglabājot profesionālo specifiku, uzsver izdevuma zinātniskais vadītājs un idejas autors profesors Dr.iur. Ringolds Balodis.