Par notikumiem

Drukas versija
21. oktobris, 2019

Bijušajam senatoram Valerijanam Jonikānam piešķir Goda tiesneša nosaukumu

Tieslietu padome piešķīra Goda tiesneša nosaukumu bijušajam Augstākās tiesas tiesnesim Valerijanam Jonikānam, kurš tiesneša amata pienākumus beidza pildīt 2019.gada 30.aprīlī. Priekšlikumu par Goda tiesneša nosaukuma piešķiršanu iesniedza Augstākās tiesas Civillietu departaments.
18. oktobris, 2019

Augstākās tiesas plēnums atzīst, ka ģenerālprokurora atlaišanai nav pamata

Augstākās tiesas plēnums šodien uzklausīja un apsprieda senatores Marikas Senkānes ziņojumu par prokurora atlaišanas pamatu pārbaudi, uzklausīja ģenerālprokuroru Ēriku Kalnmeieru un tieslietu ministru Jāni Bordānu un  atzina, ka ģenerālprokurora Ērika Kalnmeiera atlaišanai nav pamata.
18. oktobris, 2019

Izdota grāmata par tiesu un mediju komunikāciju

Grāmata “Tiesas un mediju komunikācija”, ko plašākai sabiedrībai atvēra 18.oktobrī, ir nebijis mēģinājums analizēt Latvijas justīcijas komunikācijas labo praksi. Svarīgi, lai tiesu sistēmai piederīgie ne tikai runātu ar sabiedrību, bet runātu sabiedrībai saprotamā valodā, vienlaikus saglabājot profesionālo specifiku, uzsver izdevuma zinātniskais vadītājs un idejas autors profesors Dr.iur. Ringolds Balodis.
17. oktobris, 2019

Augstāko tiesu pieredzes apmaiņas ietvaros apmeklē viesi no Lietuvas, Itālijas un Albānijas

17. oktobrī Augstāko tiesu apmeklēja ārvalstu viesi pieredzes apmaiņas vizītē, ko koordinē Latvijas Tiesnešu mācību centrs “Trainers’ Exchange” programmas ietvaros.
17. oktobris, 2019

Preses konference par ģenerālprokurora atlaišanas pamatu izvērtēšanu Augstākās tiesas plēnumā

Piektdien, 18.oktobrī, Augstākās tiesas plēnums izvērtēs un dos atzinumu par to, vai ir pamats ģenerālprokurora Ērika Kalnmeiera atlaišanai no amata. Saskaņā ar Augstākās tiesas plēnuma reglamenta 19.punktu plēnuma sēdes, kurās tiek apspriests jautājums par ģenerālprokurora atlaišanu no amata, ir slēgtas. Pēc plēnuma plkst.12.30 Augstākās tiesas 244.telpā preses konference. Tajā piedalīsies Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs un senatore Marika Senkāne, kura veica pārbaudi par to, vai ir pamats ģenerālprokurora atlaišanai no amata.
17. oktobris, 2019

Augstākā tiesa sveic Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti simtgadē

“Zināšanās balstās cilvēka vērtības. Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte jau simts gadus ir Latvijas tiesu sistēmas vērtību avots, jo vairums Latvijas tiesnešu un tiesu darbinieku ir šīs fakultātes absolventi,” sveicot fakultāti tās simtgadē, kas tika atzīmēta 16.oktobrī, sacīja Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs.
17. oktobris, 2019

Kriminālprocesa likuma zinātniskie komentāri sekmēs tiesu prakses vienveidību

Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes simtgades svinību ietvaros 16.oktobrī atvērta zinātniskā monogrāfija “Kriminālprocesa likuma komentāri” – ilgi gaidīta grāmata, jo tie ir pirmie zinātniskie komentāri kopš Kriminālprocesa likuma spēkā stāšanās 2005.gadā. Izstrādātie Kriminālprocesa likuma komentāri aptver likuma A daļu, tas ir, normas, kuras veltītas kriminālprocesa vispārīgiem noteikumiem.
17. oktobris, 2019

Darbinieki gūst pieredzi Islandes Augstākajā tiesā

Projekta “Tiesnešu palīgu loma efektīvā Augstākās tiesas darba organizācijā” ietvaros pagājušajā nedēļā pieredzes apmaiņas vizītē uz Islandes Augstāko tiesu devās Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta priekšsēdētāja palīdze Sanita Jefimova, Administratīvo lietu departamenta tiesneša palīdze Madara Šenbrūna un Civillietu departamenta zinātniski analītiskais padomnieks Reinis Odiņš.
15. oktobris, 2019

Topošie juristi tiekas ar Augstākās tiesas priekšsēdētāju

Turpinot tradīciju aicināt uz Augstāko tiesu Latvijas augstskolu Juridisko fakultāšu un programmu studentus, vakar, 14.oktobrī, uz tikšanos ar Augstākās tiesas priekšsēdētāju Ivaru Bičkoviču bija ieradušies studenti no Rīgas Stradiņa universitātes. Šodien priekšsēdētājs tikās ar Juridiskās koledžas un Valmieras ģimnāzijas audzēkņiem.
10. oktobris, 2019

Starptautiskā konferencē dalās pieredzē par vēstures izmantošanu Augstākās tiesas komunikācijā

Starptautiskā konferencē “Tiesas un komunikācija”, kas 10. un 11.oktobrī notiek Budapeštā, Ungārijā, ar priekšlasījumu uzstājās Augstākās tiesas starptautiskās sadarbības speciāliste Iveta Jaudzema. Viņa savā uzrunā klātesošajiem vēstīja, kā vēsture var būt labs instruments tiesas komunikācijā ar sabiedrību.