Par notikumiem

Drukas versija
30. janvāris, 2019

Apkopota tiesu prakse lietās par goda un cieņas civiltiesisko aizsardzību

Augstākās tiesas Judikatūras un zinātniski analītiskā nodaļa apkopojusi Civillietu departamenta praksi lietās par goda un cieņas civiltiesisko aizsardzību, kas izskatītas laika posmā no 2000.gada līdz 2018.gadam. Apkopojums papildināts ar Eiropas Cilvēktiesību tiesas atziņām lietās, kur tiesa, piemērojot Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvenciju, līdzsvarojusi no privātās dzīves neaizskaramības izrietošās tiesības uz goda un cieņas aizsardzību un tiesības uz vārda brīvību, kā arī sniegusi citas norādes goda un cieņas aizsardzības jautājumos.
25. janvāris, 2019

Eiropas Cilvēktiesību tiesa aktualizē uzticēšanās tiesu varai nozīmi

Šodien, 25. janvārī, Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs piedalās Eiropas Cilvēktiesību tiesas oficiālajā tiesvedības gada atklāšanas pasākumā Strasbūrā. Šī pasākuma ietvaros notiek arī starptautisks seminārs par to, kā veicināt uzticēšanos tiesu varai.
17. janvāris, 2019

Augstākās tiesas priekšsēdētājs piedalās tiesvedības gada atklāšanā Starptautiskajā Krimināltiesā

Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs 18.janvārī piedalās tiesvedības gada atklāšanā Starptautiskajā Krimināltiesā Hāgā un seminārā, kas veltīts Starptautiskās Krimināltiesas Romas statūtu pieņemšanas 20.gadadienai.
17. janvāris, 2019

Izdota grāmata par kriminoloģiskajiem gēniem

„Latvijas Vēstneša” Grāmatu apgāds laidis klajā Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta zinātniski analītiskā padomnieka Jāņa Baumaņa monogrāfiju „Ceļā uz kriminālprocesa mērķi jeb kriminoloģiskie gēni”.
9. janvāris, 2019

Augstākās tiesas mājaslapā skatāma dokumentālā filma “Senatori”

Augstākās tiesas mājaslapas vēstures sadaļā skatāma dokumentālā filma “Senatori”, kas veidota kā veltījums Latvijas Senāta simtgadei.   Ar filmas pirmizrādi Augstākā tiesas aizsāka Latvijas Senāta simtgades gadu. 2018.gadā, kas bija Latvijas Senāta simtgades gads, filmu noskatījušies desmitiem tiesas viesu un tiesneši reģionos, tā demonstrēta tiesu sistēmas pasākumos un tulkota angliski ārvalstu viesiem. Filmu skatījuši arī senatoru novadnieki vairākos novados.
8. janvāris, 2019

Izdota Latvijas Senāta Spriedumu biroja darbam veltīta grāmata

Tiesu namu aģentūra izdevusi grāmatu “Latvijas Senāta Spriedumu birojs. Latvijas Senāta atziņas par Civillikuma normu piemērošanu (1938–1940)”. Grāmata veltīta 1938.gadā Latvijas Senātā izveidotajam Spriedumu birojam, ar kura izveidošanu Latvijā tika aizsākta tiesu prakses zinātniskā izpēte un apkopošana.
7. janvāris, 2019

Administratīvo lietu departamentā tiesneša pienākumus sāk pildīt Valters Poķis

Pirmdien, 7.janvārī, tiesneša pienākumus Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamentā sācis pildīt Administratīvās apgabaltiesas tiesnesis Valters Poķis. Tieslietu padome ar 10.decembra lēmumu uzdeva Valteram Poķim aizstāt Augstākās tiesas tiesnesi pagaidu prombūtnes laikā.
2. janvāris, 2019

Augstākajā tiesā apvienota Kanceleja un Dokumentu pārvaldības nodaļa

Lai uzlabotu tiesas darba organizāciju, efektivitāti un kvalitāti, ar 2019.gada 1.janvāri reorganizēta Augstākās tiesas Administrācija, Dokumentu pārvaldības nodaļu pievienojot Augstākās tiesas Kancelejai. Turpmāk visu dokumentu apriti – gan tiesu lietu, gan citas korespondences – nodrošinās viena struktūrvienība – Kanceleja.
2. janvāris, 2019

Latvijas Senāts sāk otro gadu simtu

Ar svinīgu pasākumu, atskatoties uz simtgades gadā darīto, Augstākā tiesa 19.decembrī atzīmēja Latvijas augstākās tiesu instances – Latvijas Senāta – simtgadi. Pasākumā piedalījās senatoru tuvinieki, Augstākās tiesas bijušie un tagadējie tiesneši un darbinieki, tiesu sistēmas pārstāvji, apgabaltiesu un rajona (pilsētu) tiesu pārstāvji, kā arī tie cilvēki pašvaldībās, muzejos, augstskolās un citur, kas palīdzējuši realizēt Augstākās tiesas simtgades projektus. Tieši viņi dalījās pārdomās, ko raisījuši kopā ar Augstāko tiesu darītie darbi.