Par notikumiem

Drukas versija
30. decembris, 2019

Tiesnesis Poķis atgriežas Administratīvajā apgabaltiesā

30.decembrī tiesneša pienākumus Augstākajā tiesā beidz pildīt Administratīvās apgabaltiesas tiesnesis Valters Poķis. Ar Tieslietu padomes lēmumu Valters Poķis kopš 2019.gada sākuma aizstāja Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta tiesnesi pagaidu prombūtnes laikā. Kad no ilgstošas prombūtnes atgriezusies tiesnese Jautrīte Briede, kā arī ņemot vērā, ka no 2010.gada 2.janvāra Administratīvo lietu departamentā noteiktais tiesnešu skaits ir 10 senatori, tiesneša vietas izpildītājs atgriezīsies savā pastāvīgajā darba vietā – Administratīvajā apgabaltiesā.
19. decembris, 2019

Piecpadsmito gadu piešķirtas Augstākās tiesas Temīdas balvas

Augstākajā tiesā 18.decembrī sadalītas šīgada Temīdas balvas. Profesionālā Temīdas balva piešķirta Tieslietu padomes sekretariāta konsultantei Irinai Čašai, Radošā Temīdas balva – Personāla nodaļas speciālistei Laumai Kuzmanei, bet Īpašā Temīdas balva – Senāta Civillietu departamenta senatorei Marikai Senkānei.
16. decembris, 2019

Paplašināta Latvijas Senāta vēsturiskā mantojuma krātuve

Ar Senāta Apvienotās sapulces spriedumiem, kas pieņemti laikā no 1920. līdz 1939.gadam, papildināta vēsturiskās judikatūras sadaļa Augstākās tiesas mājaslapā www.at.gov.lv. Senāta Apvienotā sapulce 1919.–1940.gadā bija visu trīs Latvijas Senāta departamentu kopēja institūcija. Apvienotās sapulces sēdēs piedalījās visi senatori. Senāta Apvienotā sapulce izskatīja saimnieciskus jautājumus, kā arī izšķīra sarežģītākās un strīdīgākās Senātā saņemtās lietas. Pavisam tā izlēmusi vairāk par 650 lietām.
11. decembris, 2019

Tiesībsarga konferencē dalās ar Augstākās tiesas pieredzi sabiedrības tiesiskajā izglītošanā

Sabiedrības tiesiskā izglītošana ir viens no darbības virzieniem, lai īstenotu Augstākās tiesas stratēģisko mērķi – tiesas autoritātes stiprināšanu. Ar pieredzi dažādu mērķauditoriju – skolēnu un skolotāju, studentu, juristu, žurnālistu un plašākas sabiedrības – tiesiskajā izglītošanā Tiesībsarga konferencē 10.decembrī dalījās Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa.
10. decembris, 2019

Nelikumīgi piedzīto uzturlīdzekļu atmaksa jāprasa nevis no Uzturlīdzekļu garantiju fonda, bet no personas, kura saņēmusi fonda līdzekļus

No Uzturlīdzekļu garantiju fonda tiek nodrošināti uzturlīdzekļi tam vecākam, kurš apgādā bērnu bez otra vecāka finansiāla atbalsta. Kā rīkoties, ja uzturlīdzekļu piedziņai zudis pamats, jo paternitāte atzīta par spēkā neesošu, un persona, no kuras uzturlīdzekļi piedzīti, vēlas atgūt šos līdzekļus tiesas ceļā? Senāta departamentu priekšsēdētāju sēde, izskatot jautājumu par lietas piekritību, lēma, ka personai ar pieteikumu jāvēršas vispārējās jurisdikscijas tiesā.
9. decembris, 2019

Augstākajā tiesā noskaidroti konstitucionālās tiesas procesa izspēles fināla uzvarētāji

Sestdien, 7.decembrī, Augstākajā tiesā  notika profesora Kārļa Dišlera konstitucionālās tiesas procesa izspēles fināls. Tajā piedalījās divas Latvijas Universitātes studentu komandas. Komandu sacensībā uzvaru guva Gabriela Šantare un Maira Pužule ar komandu “Ceturtā pakāpe”. Otro vietu ieguva Ņikita Kovaļovs, Arianda Jonāne un Agnese Pūga  ar komandu “Kapteinis Grants”.
6. decembris, 2019

Tiesu prakses apkopojums politiski represēto personu jautājumos

Augstākā tiesa apkopojusi Senāta nolēmumos paustās atziņas jautājumos par politiski represētās personas statusa noteikšanu personām, kuras cietušas komunistiskajā un nacistiskajā režīmā. Apkopojums sagatavots, jo lietas par politiski represētās personas statusa piešķiršanu joprojām tiek skatītas administratīvajās tiesās.
6. decembris, 2019

Senatori pārrunā aktuālos tiesu prakses jautājumus ar Administratīvās rajona tiesas tiesnešiem

6.decembrī Augstākajā tiesā viesojās Administratīvās rajona tiesas – Liepājas, Jelgavas, Rēzeknes un Rīgas tiesu namu – tiesneši, lai kopā ar Administratīvo lietu departamentu apspriestu aktuālos tiesību un tiesu prakses jautājumus. Tikšanās mērķis bija veicināt vienotu izpratni par tiesību normu piemērošanu un tiesību uz taisnīgu tiesu nodrošināšanas mehānismiem.
5. decembris, 2019

Augstākās tiesas priekšsēdētājs aicina jaunos advokātus būt juridiskās kultūras veidotājiem

Augstākās tiesas priekšsēdētājs 5.decembrī pieņēma trīspadsmit Latvijas Zvērinātu advokātu padomē uzņemto advokātu zvērestu. Zvērinātu advokātu rindas papildina zvērinātu advokātu palīgi un advokātu biroju juristi Marija Berdova, Kristīne Čichuta, Anete Dimitrovska, Inese Greķe, Svetlana Iskrova, Līva Kalniņa, Marina Neronova, Henrijs Niedra, Jānis Pušpurs, Māris Simulis, Agita Sprūde un juristi Aigars Gozītis un Ivars Pommers.
3. decembris, 2019

Biļetena jaunajā numurā – Tiesnešu konferences materiāli, Disciplinārtiesas atziņu apkopojums un daudz tiesībdomu

“Augstākās Tiesas Biļetena” 19.numurs ir biezāks kā jebkad – 168 lappušu biezajā žurnālā publicēta plaša informācija par Augstākās tiesas un Tieslietu padomes darbu. Biļetens vēl drukātā veidā top tipogrāfijā, bet elektroniski tas jau pieejams Augstākās tiesas mājaslapā. Šī Biļetena īpašā vērtība ir Disciplinārtiesas atziņu apkopojums. Disciplinārtiesa Augstākajā tiesā izveidota 2010.gadā un izskatījusi jau 20 lietas. Lai apkopotu Disciplinārtiesas paustās atziņas un sistematizētu pieņemtos lēmumus, izveidots Disciplinārtiesas lēmumu klasifikators, kurā lēmumi sistematizēti pēc dažādiem informācijas aspektiem. Biļetenā publicētas Disciplinārtiesas lēmumu tēzes jeb atziņas, kā arī atslēgvārdu saraksts.