Par notikumiem

Drukas versija
21. decembris, 2018

Sadalītas Augstākās tiesas 2018.gada Temīdas balvas

Latvijas Senāta simtajā dzimšanas dienā 19.decembrī Augstākā tiesa ne tikai ar svinīgu pasākumu godināja Latvijas Senātu, bet arī, izvērtējot šā gada darbu, sadalīja Temīdas balvas – 2018.  Profesionālo Temīdas balvu saņēma Administratīvo lietu departamenta tiesnese Rudīte Vīduša, Radošo Temīdas balvu Komunikācijas nodaļa, bet Īpašo Temīdas balvu – Civillietu departamenta tiesnese Edīte Vernuša.
20. decembris, 2018

Divpadsmit advokāti dod zvērestu Augstākās tiesas priekšsēdētājam

Ceturtdien, 20.decembrī, Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs pieņēma divpadsmit Latvijas Zvērinātu advokātu padomē uzņemto advokātu zvērestu. Zvērinātu advokātu rindas papildina Lauma Balode, Artūrs Caics, Tatjana Čaika, Jūlija Dzērve, Gatis Gailums, Aleksandrs Locāns, Tīna Lūse, Gundega Miķelsone, Krista Putna, Matīss Rostoks, Anete Romanovska, Armands Strods.
16. decembris, 2018

Ar svinīgu pasākumu atzīmēs Latvijas Senāta simtgadi

Trešdien, 19.decembrī, kad simto gadadienu atzīmē Latvijas augstākā tiesu instance – Latvijas Senāts – Augstākā tiesa rīko tam veltītu svinīgu pasākumu. Latvijas Senāta simtgades pasākumā aicināti piedalīties senatoru tuvinieki, Augstākās tiesas bijušie tiesneši, tagadējie tiesneši un darbinieki, tiesu sistēmas pārstāvji, apgabaltiesu un rajona (pilsētu) tiesu pārstāvji, kā arī tie cilvēki pašvaldībās, muzejos, arhīvā un citur, kas palīdzējuši realizēt Augstākās tiesas simtgades projektus.
16. decembris, 2018

Par Augstākās tiesas darba laiku 19.decembrī

Sakarā ar svinīgo pasākumu, kas veltīts Latvijas Senāta simtgadei, 19.decembrī Augstākās tiesas Kancelejā un Dokumentu pārvaldības nodaļā dokumentu pieņemšana un izsniegšana notiks līdz plkst.13.30.
15. decembris, 2018

Augstākās tiesas priekšsēdētājs uzsver tiesnešu neatkarību pamattiesību nodrošināšanā

Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs 14.decembrī piedalījās starptautiskā konferencē Kijevā par Augstāko tiesu lomu cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības nodrošināšanā. Ukrainas Augstākā tiesa konferenci organizēja, lai atskatītos un starptautiskā dimensijā izvērtētu pārmaiņas jaunās Ukrainas Augstākās tiesas darbā pirmajā gadā pēc radikālās tiesu sistēmas, tai skaitā Augstākās tiesas, reformas.
11. decembris, 2018

Administratīvo lietu departamentā jauna tiesnese un divi tiesnešu pienākumu izpildītāji

Ar Tieslietu padomes 10.decembra lēmumu Augstākās tiesas tiesneša amatā iecelta Administratīvās apgabaltiesas tiesnese Anita Kovaļevska. Tiesnese bija pieteikusies konkursā uz Administratīvo lietu departamenta tiesneša amata vietu.
10. decembris, 2018

Tiesu pils 80.gadadienā atver virtuālo ekskursiju pa ēku

9.decembrī – dienā, kad pirms 80 gadiem iesvētīta Tiesu pils – Valsts kanceleja atklāja virtuālo ekskursiju “Brīvības 36”, kas iepazīstina ar ēku, kurā šobrīd atrodas Ministru kabinets, Valsts kanceleja, Augstākā tiesa un Tieslietu ministrija.
28. novembris, 2018

Augstākā tiesa atgūst vēsturisko Senāta nosaukumu

Šodien, 28.novembrī, spēkā stājas grozījumi likumā “Par tiesu varu”, ar kuriem Latvijas augstākajai tiesu instancei tiek atgriezts tās vēsturiskais Senāta nosaukums, bet tiesnešiem – senatora vārds. Turpmāk augstākās tiesu instances nolēmumos tiks lietots Senāta nosaukums.
27. novembris, 2018

Augstākās tiesas priekšsēdētājs pieņem divu notāru zvērestu

Otrdien, 27.novembrī Augstākās tiesas priekšsēdētājs pieņēma notāru Ingas Ērgles un Agneses Stalbertes-Švarcas zvērestu. Inga Ērgle iecelta par zvērinātu notāri Latgales apgabaltiesas darbības teritorijā Daugavpilī, Agnese Stalberte-Švarca – Latgales apgabaltiesas darbības teritorijā Krāslavā.
26. novembris, 2018

Gadskārtējā cilvēktiesību konferencē akcentē datu aizsardzības problemātiku

23.novembrī notika gadskārtējā konference par aktuālajiem cilvēktiesību jautājumiem Latvijā, ko organizēja Rīgas Juridiskā augstskola sadarbībā ar Ārlietu ministriju. Konferenci līdz ar Rīgas Juridiskās augstskolas rektora p.i. Jāni Ikstenu, Eiropas Cilvēktiesību tiesas tiesnesi Mārtiņu Mitu, Satversmes tiesas priekšsēdētāju Inetu Ziemeli atklāja Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs.