Par notikumiem

Drukas versija
25. septembris, 2017

CIVILLIETU DEPARTAMENTA PĀRSTĀVJI GŪST PIEREDZI TIESU DARBA EFEKTIVIZĒŠANĀ ZVIEDRIJĀ

Civillietu departamenta pārstāvji 20.–22.septembrī pieredzes apmaiņas vizītē apmeklēja Zviedrijas Augstāko tiesu Stokholmā un Sodertornas tiesu, kas ir pirmās instances tiesa. Vizītes mērķis bija gūt zināšanas par darba efektivitātes un kvalitātes uzlabošanas iespējām, un tā bija pirmā no divām departamenta pārstāvju pieredzes apmaiņas vizītēm, kas notiek Ziemeļvalstu Ministru padomes finansētās Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas „Valsts administrācija” ietvaros rīkotajā projektā „Augstākās tiesas Civillietu departamenta darba efektivitātes un kvalitātes uzlabošanas iespējas”.
20. septembris, 2017

AUGSTĀKĀ TIESA DISKUTĒ PAR KASĀCIJAS TIESVEDĪBAS EFEKTIVITĀTI

Augstākās tiesas 2017.–2019.gada stratēģijā izvirzīti divi prioritārie uzdevumi: efektīva un kvalitatīva tiesas spriešana un Augstākās tiesas autoritātes stiprināšana. Šie uzdevumi ir praktiski “mūžīgi” – tā ir Augstākās tiesas būtība – stiprināt demokrātiski tiesisko sistēmu, nodrošinot taisnīgu tiesu. Taisnīga tiesa – tas ir taisnīgs spriedums un savlaicīgs process. Tas bija vadmotīvs Augstākās tiesas konferencei “Kasācijas tiesvedības efektivitāte: problēmas un risinājumi” 18.septembrī.  
15. septembris, 2017

ATVĒRTO DURVJU DIENĀ AUGSTĀKĀ TIESA AICINA EKSKURSIJĀ PA TIESU PILI

29.septembrī, piektdienā, valsts pārvaldes iestādes visā Latvijā aicina iepazīt to ikdienas darbu. Šajā dienā interesentiem tiek dota iespēja ielūkoties arī Augstākās tiesas darbā, izstaigāt Tiesu pili un izzināt tiesas vēsturi.
15. septembris, 2017

KONFERENCĒ APSPRIEŽ EIROPAS JUDIKATŪRAS IDENTIFIKATORU IEVIEŠANU LATVIJĀ

Kopš 2016.gada sākuma Tiesu administrācija strādā pie Eiropas judikatūras identifikatoru jeb ECLI (European Case Law Identifier) ieviešanas Latvijā. ECLI numura ieviešana tiek realizēta Eiropas Komisijas nacionālo vai starptautisko e-tiesiskuma projektu programmas „TIESISKUMS (2014-2020)” ietvaros.
14. septembris, 2017

AZERBAIDŽĀNAS DELEGĀCIJA IEPAZĪSTAS AR AUGSTĀKĀS TIESAS UN TIESLIETU PADOMES DARBU

Ceturtdien, 14. septembrī, Augstākajā tiesā viesojās Azerbaidžānas tieslietu ministrs Fikrats Mammadovs (Fikrat Mammadov), ministrijas amatpersonas un Azerbaidžānas vēstnieks Latvijā Džavanširs Ahundovs (Javanshir Akhundov). 
11. septembris, 2017

AUGSTĀKĀS TIESAS DEPARTAMENTA PRIEKŠSĒDĒTĀJA NORĀDA UZ ADMINISTRATĪVO SANKCIJU SISTĒMAS KOMPLICĒTĪBU VIDES JOMĀ

Par vidi rūpējas ne tikai tie, kas cenšas dzīvot ekoloģisku dzīvesveidu un veic vides aizsardzības pasākumus, bet arī tie, kuri rada un nodrošina atbilstošu juridisku ietvaru vides aizsardzībai. Uzrunājot Eiropas Administratīvo tiesnešu asociācijas vides tiesību darba grupas sanāksmes dalībniekus, Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa norādīja, ka tādā veidā par vidi rūpēties ir arī tiesnešu iespēja un pienākums.
11. septembris, 2017

EIROPAS SAVIENĪBAS TIESA AICINA KOPĪGĀ SANĀKSMĒ DALĪBVALSTU AUGSTĀKO TIESU PĀRSTĀVJUS

Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas vadītāja Anita Zikmane šodien pārstāv Augstāko tiesu sanāksmē Luksemburgā, kurā tiekas Eiropas Savienības augstāko tiesu, konstitucionālo tiesu un Eiropas Savienības Tiesas pārstāvji.
1. septembris, 2017

EIROPAS SAVIENĪBAS PAMATTIESĪBU AĢENTŪRĀ LATVIJU PĀRSTĀVĒS AUGSTĀKĀS TIESAS TIESNESE DACE MITA

Ministru kabinets 29. augustā apstiprināja Mārtiņu Paparinski un Daci Mitu kā Latvijas ekspertus Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras valdē. Starptautisko tiesību eksperts, zvērināts advokāts Mārtiņš Paparinskis ir apstiprināts kā valdes loceklis, bet Augstākās tiesas tiesnese Dace Mita kā valdes locekļa aizstājēja. 
24. augusts, 2017

KONFERENCĒ AKTUALIZĒS KASĀCIJAS INSTANCES EFEKTIVITĀTES JAUTĀJUMUS

Augstākā tiesa gatavojas konferencei “Kasācijas tiesvedības efektivitāte: problēmas un risinājumi”, kas notiks 18.septembrī. Konferences dienaskārtībā tēmas par kasācijas instances lomu un uzdevumiem, kasācijas instances nolēmuma argumentāciju un iespējamiem risinājumiem darba pilnveidošanai.
21. augusts, 2017

SĒRU VĒSTS: MŪŽĪBĀ AIZGĀJUSI TIESNESE MĀRA KATLAPA

Piektdien, 18.augustā, 61 gada vecumā mirusi tiesnese Māra Katlapa. Māra Katlapa bija Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas tiesnese kopš tās izveidošanas līdz tiesu palātas pēdējai darbības dienai 2016.gada 31.decembrī. Pēc tam tiesneša pienākumus pildīja Rīgas apgabaltiesā. Māru Katlapu zemes klēpī guldīs trešdien, 23.augustā, plkst.15.00 Rīgā, Matīsa kapos.