Par notikumiem

Drukas versija
29. decembris, 2017

DARBU AUGSTĀKAJĀ TIESĀ BEIDZ TIESNESE ILZE SKULTĀNE

31.decembrī tiesneša amata pienākumus beidz pildīt Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta tiesnese Ilze Skultāne. Tiesnese dodas pensijā. Ilzes Skultānes darba stāžs tiesneša amatā ir 33 gadi, tiesneses amata pieredze ir bagāta un daudzpusīga – bijusi rajona tiesnese, Bauskas tiesas priekšsēdētāja, pēc Satversmes tiesas izveidošanas 1996.gadā bijusi jaunās tiesas pirmā sastāva tiesnese. Kad 2004.gadā pēc Administratīvā procesa likuma spēkā stāšanās tika veidotas administratīvās tiesas, tai skaitā Administratīvo lietu departaments Augstākajā tiesā, Ilze Skultāne bija jaunā departamenta pirmajā tiesnešu sastāvā. 
22. decembris, 2017

AUGSTĀKĀS TIESAS PROFESIONĀLO TEMĪDAS BALVU SAŅEM TIESNESE INĀRA GARDA

Ceturtdien, 21.decembrī, sadalītas 2017.gada Augstākās tiesas Temīdas balvas. Profesionālo Temīdas balvu saņēma Civillietu departamenta tiesnese Ināra Garda, Radošo Temīdas balvu – Komunikācijas nodaļas māksliniece datorgrafiķe Līga Kuple, bet Īpašo Temīdas balvu – Dokumentu pārvaldības nodaļas vadītājs Jānis Supe.
21. decembris, 2017

SENĀTA SIMTGADES GADĀ AUGSTĀKĀ TIESA PIEDĀVĀ FILMU “SENATORI”

Latvijas Senāta simtgades gadā Augstākā tiesa piedāvā skatīties filmu “Senatori”, kas ir stāsts par trīsdesmit Latvijas senatoriem – kasācijas instances tiesnešiem Latvijas brīvvalsts pirmajā posmā no 1918. līdz 1940.gadam. Augstākā tiesa aicina senatoru dzimto vietu pašvaldības uz sadarbību, izzinot un godinot savu novadnieku – Latvijas Senāta senatoru – dzīves un devumu Latvijas valstij. Tāpat Augstākā tiesa labprāt atsauksies aicinājumam rādīt filmu citās vietās, kas bijušas nozīmīgas senatoru dzīvēs, arī augstskolās, tiesās un citur. 
21. decembris, 2017

AUGSTĀKAJĀ TIESĀ SKATĀMA IZSTĀDE PAR LATVIJAS SENĀTU

Izstādē “Latvijas Senātam – 100”, ko Augstākajā tiesā atklāja Senāta 99.gadadienā 19.decembrī, atspoguļota Latvijas tiesu sistēmas kasācijas instances – Latvijas Senāta – vēsture no tā izveidošanas 1918.gadā līdz likvidācijai 1940.gadā, kā arī senatoru likteņi pēc padomju okupācijas. Izstādes būs skatāma visu nākamo gadu līdz Latvijas Senāta simtgadei.
18. decembris, 2017

AR FILMAS PIRMIZRĀDI UN IZSTĀDI AUGSTĀKĀ TIESA 19.DECEMBRĪ SĀKS LATVIJAS SENĀTA SIMTGADES GADU

Ar filmas “Senatori” pirmizrādi rīt, 19.decembrī, Augstākā tiesa atzīmēs Latvijas Senāta 99.jubileju un iesāks Senāta simtgades gadu. Filma stāsta par trīsdesmit Latvijas senatoriem, kas likuši pamatus Latvijas tiesu sistēmai un pildījuši augstākās tiesu instances – kasācijas tiesas – tiesneša pienākumus Latvijas brīvvalsts pirmajā posmā no 1918. līdz 1940.gadam. 
15. decembris, 2017

AUGSTĀKĀS TIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS AICINA TIESNEŠUS BŪT ATBILDĪGIEM UN STIPRINĀT TIESU VARAS REPUTĀCIJU

Augstākās tiesas plēnumā, kas notika 14.decembrī, Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs aicināja tiesnešus departamentos objektīvi izvērtēt situāciju, kad publiskajā telpā tiek apšaubīta tiesu sistēmas reputācija saistībā ar maksātnespējas procesu tiesvedībām. Plānojot šī jautājuma iekļaušanu nākamās Tieslietu padomes darba kārtībā, priekšsēdētājs ņems vērā Augstākās tiesas departamentu viedokli.
14. decembris, 2017

AUGSTĀKĀS TIESAS ADMINISTRATĪVO LIETU DEPARTAMENTA PRIEKŠSĒDĒTĀJAS AMATĀ ATKĀRTOTI IEVĒL VERONIKU KRŪMIŅU

Augstākās tiesas plēnums 14.decembrī par Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāju atkārtoti ievēlēja tiesnesi Veroniku Krūmiņu.Saskaņā ar likumu „Par tiesu varu” Augstākās tiesas departamentu priekšsēdētājus tiesnešu kopsapulce ievēl uz pieciem gadiem.
13. decembris, 2017

VALKAS MUZEJS PATEICAS AUGSTĀKAJAI TIESAI PAR PALĪDZĪBU JAUNĀS EKSPOZĪCIJAS TAPŠANĀ

Latvijas valsts simtgades programmas ietvaros Valkas novadpētniecības muzejā izveidota jauna ekspozīcija “Valka – Latvijas neatkarības šūpulis”, kurā izvietoti arī Augstākās tiesas muzeja materiāli par Voldemāru Zāmuelu. Viņš bija Latviešu Pagaidu Nacionālās padomes priekšsēdētājs 1917.gadā, bet pēc tam 1918.–1921.gadā – Latvijas Senāta senators un virsprokurors.
12. decembris, 2017

NOTIKS ADMINISTRATĪVO LIETU DEPARTAMENTA PRIEKŠSĒDĒTĀJA VĒLĒŠANAS

Ceturtdien, 14.decembrī, tiek sasaukta Augstākās tiesas plēnuma sēde, kurā tiesneši vēlēs Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāju.
5. decembris, 2017

ZVĒRINĀTU ADVOKĀTU RINDAS PAPILDINA 15 ADVOKĀTI, SEŠI NO TIEM TIESĪBU DOKTORI

Otrdien, 5.decembrī,  Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs pieņēma piecpadsmit Latvijas Zvērinātu advokātu padomē uzņemto advokātu zvērestu. Par to, ka advokātu saime saņēmusi spēcīgu papildinājumu, liecina fakts, ka seši no jaunuzņemtajiem zvērinātajiem advokātiem ir tiesību zinātņu doktori – Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes profesors Kaspars Balodis, bijušais AS “Reverta” daļas vadītājs Rolands Neilands, “Lindorff Oy” Latvijas filiāles vecākais jurists Andris Pešudovs, zvērināta advokāta Romualda Vonsoviča biroja juriste Zane Sedlova, Rīgas domes Plānošanas, iepirkumu un kontroles nodaļas vadītāja Una Skrastiņa un zvērinātu advokātu biroja “Brandes Rechtsanwalte” juriste un mediatore Inga Švarca.