Par notikumiem

Drukas versija
1. jūlijs, 2016

APKOPOTA CIVILLIETU DEPARTAMENTA PRAKSE PAR LIETU JAUNU IZSKATĪŠANU SAKARĀ AR JAUNATKLĀTIEM APSTĀKĻIEM

Augstākās tiesas Judikatūras un zinātniski analītiskā nodaļa apkopojusi Civillietu departamenta praksi lietās, kurās pēc nolēmuma stāšanās likumīgā spēkā iesniegts pieteikums par lietas jaunu izskatīšanu sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem.
28. jūnijs, 2016

AUGSTĀKĀS TIESAS TIESNEŠI UN DARBINIEKI PABEIGUŠI TĀLĀKIZGLĪTĪBAS PROGRAMMU

Augstākās tiesas tiesneši un darbinieki pabeiguši Latvijas Universitātes Juridiskās tālākizglītības un profesionālās pilnveides centra speciālo tālākizglītības programmu, un 66 klausītāji, kas apmeklējuši noteikto lekciju skaitu, 28.jūnijā saņēma apliecības par programmas sekmīgu apguvi.
20. jūnijs, 2016

1.JŪLIJĀ SERA FRENSISA DŽEIKOBA VIESLEKCIJA RĪGĀ

Biedrība „Latvijas tiesību institūts” ar Augstākās tiesas, Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas, Rīgas Latviešu biedrības, “Jurista Vārda” un Konkurences padomes atbalstu savas ārvalstu akadēmiķu vieslekciju programmas ietvaros rīko Londonas Karaliskās koledžas profesora, bijušā Eiropas Savienības Tiesas ģenerāladvokāta, Karalienes padomnieka sera Frensisa Džeikoba (Sir Francis Jacobs QC) vieslekciju „Eiropas Savienības Tiesas darbība ar sevišķu uzsvaru uz prejudiciālajiem jautājumiem un mijiedarbību ar nacionālajām tiesām” (Functioning of the European Court of Justice with a special focus on preliminary references and interaction with the national courts).
15. jūnijs, 2016

KIRGIZSTĀNAS PROKURORI TIEKAS AR AUGSTĀKĀS TIESAS KRIMINĀLLIETU DEPARTAMENTA PĀRSTĀVI

Lai izprastu Augstākās tiesas lomu cilvēktiesību nodrošināšanā kriminālprocesos, Eiropas Savienības projekta "Tiesiskuma stiprināšana Kirgizstānā" ietvaros grupa Kirgizstānas prokuroru 15.jūnijā Augstākajā tiesā tikās ar Krimināllietu departamenta zinātniski analītisko padomnieku Jāni Baumani.
13. jūnijs, 2016

AUGSTĀKĀS TIESAS MĀJASLAPĀ PIEEJAMI 350 LATVISKI TULKOTI EIROPAS CILVĒKTIESĪBU TIESAS SPRIEDUMI UN LĒMUMI

Papildinot latviski tulkoto Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmumu arhīvu ar 48 spriedumiem no Tiesībsarga biroja krājumiem, Augstākās tiesas mājaslapā ECT nolēmumu klasifikatorā ievietoto dokumentu skaits sasniedzis 350 vienības.
9. jūnijs, 2016

CIVILLIETU DEPARTAMENTA TIESNEŠU KOPSAPULCE SNIEDZ SKAIDROJUMU PAR FIZISKO PERSONU TIESĪBĀM DOT MUTVĀRDU PILNVAROJUMU TIESAS SĒDĒ

Otrdien, 7. jūnijā, Augstākās tiesas Civillietu departamenta tiesnešu kopsapulce sniedza skaidrojumu par lietas dalībnieka – fiziskās personas – tiesībām noformēt pārstāvību ar mutvārdu pieteikumu tiesas sēdē. Kopsapulci, pamatojoties uz likuma “Par tiesu varu” 49.1 panta pirmo daļu un ņemot vērā Tieslietu ministrijas ierosinājumu, sasauca Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs.
9. jūnijs, 2016

AUGSTĀKĀS TIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS PIEŅEM SEPTIŅU ADVOKĀTU ZVĒRESTU

Ceturtdien, 9.jūnijā, Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs pieņēma septiņu Latvijas Zvērinātu advokātu padomē uzņemto advokātu zvērestu.
8. jūnijs, 2016

MAĶEDONIJAS DELEGĀCIJA IEPAZĪSTAS AR AUGSTĀKĀS TIESAS UN TIESLIETU PADOMES DARBA ORGANIZĀCIJU

Šodien, 8.jūnijā, pieredzes apmaiņas vizītē Augstākajā tiesā viesojās Maķedonijas Tieslietu ministrijas un Ministra biroja pārstāvji. Tikšanās laikā Maķedonijas pārstāvji uzzināja plašāku informāciju par Augstākas tiesas darba organizāciju, kā arī Tieslietu padomes darbu un aktualitātēm.
7. jūnijs, 2016

TIESNEŠI PIEDALĀS DISKUSIJĀS PAR TIESISKU UZŅĒMĒJDARBĪBAS VIDI

Droša un prognozējama tiesiskā vide ir viens no pamatnosacījumam godīgas uzņēmējdarbības attīstībai un ārvalstu investīciju piesaistei, tādēļ arī Augstākās tiesas tiesneši piedalās augsta līmeņa diskusijās par uzņēmējdarbības vides pilnveidošanu Latvijā.
26. maijs, 2016

AUGSTĀKĀS TIESAS TIESNEŠI UN PALĪGI TIEKAS AR EIROPAS CILVĒKTIESĪBU TIESAS TIESNESI MĀRTIŅU MITU

Turpinot tradīciju ik gadu tikties ar Eiropas Cilvēktiesību tiesas tiesnesi no Latvijas, Augstākā tiesa uz tikšanos 26.maijā aicināja Mārtiņu Mitu. Viņam šī bija pirmā vizīte Augstākajā tiesā Eiropas Cilvēktiesību tiesas tiesneša statusā.