Par notikumiem

Drukas versija
27. oktobris, 2016

PROJEKTA IETVAROS DALĀS PIEREDZĒ PAR TIESU NOLĒMUMU PUBLICĒŠANU, DATUBĀZĒM UN SADARBĪBU AR AUGSTSKOLĀM

Projekta „Augstākās tiesas kā tiesību sistēmu efektivitātes garants Eiropas Savienībā” ietvaros Augstākās tiesas pārstāvji 19.oktobrī devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Lietuvas Augstāko tiesu un trīs dienu garumā piedalījās diskusijās un semināros kopā ar Lietuvas, Ungārijas un Spānijas Augstāko tiesu delegācijām.
27. oktobris, 2016

AUGSTĀKĀS TIESAS BIĻETENĀ - TIESNEŠU KONFERENCES MATERIĀLI, TIESĪBDOMAS UN JUDIKATŪRAS JAUNUMI

Elektroniski jau lasāms Augstākās Tiesas Biļetena 13.numurs, kurā plaša informācija gan par Augstākās tiesas, gan Tieslietu padomes, gan arī tiesnešu pašpārvaldes institūciju darbu.Drukātā veidā tiesas un tiesībsistēmas institūcijas, augstskolu juridiskās fakultātes un bibliotēkas Biļetenu saņems novembra sākumā.
21. oktobris, 2016

AUGSTĀKĀS TIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS TIEKAS AR LATVIJAS UNIVERSITĀTES STUDENTIEM

Šodien, 21.oktobrī Augstākajā tiesā viesojās pirmā šī mācību gada studentu grupa Pirmkursnieku dienu ietvaros. Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs tikās ar Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes 1.kursa studentiem un pastāstīja par Latvijas tiesu sistēmu, tiesu darba aktualitātēm, Augstākās tiesas darbu un personisko amata karjeras pieredzi. Tuvākajā laikā I.Bičkovičs tiksies arī ar studentiem no Daugavpils Universitātes un Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmijas Tiesību zinātnes studentiem. Pēc tikšanās ar Augstākās tiesas priekšsēdētāju, studenti devās ekskursijā pa Tiesu pili, ieskatījās tiesas zālēs un apmeklēja Augstākās tiesas muzeju.  
19. oktobris, 2016

AUGSTĀKĀS TIESAS DARBINIEKI DODAS PIEREDZES APMAIŅAS BRAUCIENĀ UZ LIETUVU

Augstākā tiesa kopš šā gada jūnija īsteno projektu „Augstākās tiesas kā tiesību sistēmu efektivitātes garants Eiropas Savienībā”. Projekta ietvaros laikā no 19. līdz 21.oktobrim Augstākās tiesas pārstāvjiem ir iespēja doties pieredzes apmaiņas braucienā uz Lietuvas Augstāko tiesu.
11. oktobris, 2016

AUGSTĀKAJĀ TIESĀ MĀCĪBU VIZĪTĒ VIESOJAS STUDENTI NO SOMIJAS

Otrdien, 11.oktobrī, mācību vizītē Augstākajā tiesā viesojās Turku pilsētas Abo Akadēmijas (Åbo Akademi University) Somijā Juridiskās fakultātes studentu asociācijas biedri, lai iepazītos ar Latvijas tiesu sistēmu, Augstākās tiesas darbu un tās funkcijām. Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas zinātniski analītiskais padomnieks Reinis Markvarts pastāstīja viesiem par Augstākās tiesas kompetenci un Latvijas tiesu sistēmu kopumā. Nodaļas vadītāja Anita Zikmane iepazīstināja studentus ar pēdējā laikā Eiropas Savienības Tiesā izskatītām lietām pēc Augstākas tiesas uzdotiem prejudiciāliem jautājumiem. Studenti interesējās, kādai izglītībai un prasmēm jābūt, lai Latvijā kļūtu par tiesnesi. Tāpat viesiem interesēja cik noderīgas ir studijas vai praktizēšanās starptautiskās augstskolās.
10. oktobris, 2016

AICINA TIESNEŠUS PIETEIKTIES SATVERSMES TIESAS TIESNEŠA AMATAM

Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs nosūtījis vēstuli Latvijas rajonu (pilsētu) tiesu un apgabaltiesu, kā arī Augstākās tiesas tiesnešiem, informējot viņus par iespēju pieteikt savu kandidatūru Satversmes tiesas tiesneša amatam.
10. oktobris, 2016

APKOPOTA TIESU PRAKSE KRIMINĀLLIETĀS PAR VALSTS ROBEŽAS NELIKUMĪGU ŠĶĒRSOŠANU

Augstākās tiesas Judikatūras un zinātniski analītiskā nodaļa apkopojusi tiesu praksi krimināllietās par valsts robežas šķērsošanu (Krimināllikuma 284.pants), kā arī attiecīgo Eiropas Savienības Tiesas judikatūru imigrācijas ierobežošanas jomā.
7. oktobris, 2016

APKOPOTA TIESU PRAKSE LIETĀS PAR MORĀLĀ KAITĒJUMA APMĒRA NOTEIKŠANU PAR TIESĪBU AIZSKĀRUMU, MIESAS BOJĀJUMIEM VAI TUVINIEKA BOJĀEJU

Augstākās tiesas (AT) Judikatūras un zinātniski analītiskā nodaļa apkopojusi Civillietu departamenta praksi morālā kaitējuma apmēra noteikšanā saistībā ar prasītājam nodarīto tiesību aizskārumu, miesas bojājumiem vai tuvinieka bojāeju.
7. oktobris, 2016

APKOPOTA TIESU PRAKSE LIETĀS PAR IZZIŅAS IESTĀDES, PROKURATŪRAS VAI TIESAS NELIKUMĪGAS VAI NEPAMATOTAS RĪCĪBAS REZULTĀTĀ NODARĪTĀ MORĀLĀ KAITĒJUMA ATLĪDZINĀŠANU

Augstākās tiesas (AT) Judikatūras un zinātniski analītiskā nodaļa apkopojusi Civillietu departamenta praksi morālā kaitējuma apmēra noteikšanā lietās, kurās prasītājs vērsies tiesā ar prasību par morālā kaitējuma atlīdzināšanu saskaņā ar likuma “Par izziņas iestādes, prokuratūras vai tiesas nelikumīgas vai nepamatotas rīcības rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu” 5. panta trešo daļu.
5. oktobris, 2016

IZDOTA GRĀMATA PAR EIROPAS SAVIENĪBAS MATERIĀLAJĀM TIESĪBĀM

Otrdien, 4.oktobrī, Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē svinīgi prezentēta grāmata „Eiropas Savienības tiesības II daļa. Materiālās tiesības”, kuras viens no līdzautoriem ir Augstākās tiesas Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas zinātniski analītiskais padomnieks Aleksandrs Potaičuks.