Par notikumiem

Drukas versija
19. februāris, 2016

PIRMĀ KARJERAS DIENA AUGSTĀKAJĀ TIESĀ

Piektdien, 19.februārī, Augstākajā tiesā notika pirmā Jauno juristu karjeras diena. Deviņiem studentiem no Latvijas Universitātes un Juridiskās augstskolas bija iespēja iepazīties ar tiesnešu, tiesneša palīga, zinātniski analītiskā padomnieka un Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas darbu. Ideja par Jauno juristu karjeras dienas organizēšanu, kurai atsaucās Augstākā tiesa, radās ELSA Latvia, kas ir daļa no Eiropas tiesību zinātņu studentu asociācijas (European Law Students’ Association). Pasākums tika rīkots ar mērķi ļaut tiesību zinātņu studentiem no visas Latvijas vienu dienu pavadīt kopā ar profesionāļiem jurisprudences jomā.
19. februāris, 2016

IZDOTS CIVILPROCESA LIKUMA KOMENTĀRU PAPILDINĀTS IZDEVUMS

Zinātnes atziņās balstīti likumu komentāri ir tiesneša ikdienas darba instruments, kas, lai arī no viscietākā tērauda gatavots, tomēr ik pēc laika prasa „uzasināšanu” ar jauniem vērtējumiem – tā Civilprocesa likumu komentāru I daļas papildinātā izdevuma atvēršanā sacīja Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs.
17. februāris, 2016

AUGSTĀKĀS TIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS NORĀDA UZ PROKURORU LIELĀKU ATBILDĪBU VIENOTAS TIESU PRAKSES NODROŠINĀŠANĀ

Ņemot vērā, ka Augstākā tiesa pakāpeniski kļūst tikai kasācijas instance, kas izskatīs salīdzinoši nelielu skaitu no kopējā lietu daudzuma, pieaug zemāko instanču tiesu un arī prokuratūras loma vienveidīgas tiesu prakses nodrošināšanā – uzrunājot prokurorus gada pārskata sanāksmē 17.februārī, norādīja Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs.
17. februāris, 2016

AUGSTĀKĀS TIESAS DEPARTAMENTU PĀRSTĀVJI NORĀDA IESPĒJAS TIESVEDĪBAS ILGUMA SAMAZINĀŠANAI

Norādot uz pozitīvu tendenci lietu uzkrājumam Augstākajā tiesā samazināties, departamentu pārstāvji, piedaloties Saeimas Juridiskās komisijas Tiesu politika apakškomisijas sēdē, tomēr atzina – kasācijas instances noslodze joprojām ir pārlieku liela un ir nepieciešama likumdevēja griba kopā ar tiesu meklēt iespējas problēmas risinājumam.
10. februāris, 2016

SKOLĒNI IEPAZĪST AUGSTĀKĀS TIESAS TIESNEŠU UN DARBINIEKU DARBU

Trešdien, 10.februārī, Ēnu dienas ietvaros Augstāko tiesu apmeklēja skolēni no vairākiem novadiem. Trīspadsmit skolēni no Liepājas, Madonas, Daugavpils, Neretas, Mērsraga, Jūrmalas, Carnikavas un Rīgas bija tiesnešu un tiesas darbinieku ēnas. Ēnu dienas dalībnieki ar patiesu interesi sekoja līdzi tiesneša, juriskonsulta un tiesneša palīga darba pienākumiem Augstākajā tiesā.
9. februāris, 2016

AUGSTĀKĀS TIESAS TIESNEŠI UN DARBINIEKI UZSTĀJAS LATVIJAS UNIVERSITĀTES 74.KONFERENCĒ

Piektdien, 5.februārī, sākusies, vēl divas nedēļas turpināsies Latvijas Universitātes 74.konference, kuras ietvaros notiek arī Juridiskās zinātnes plenārsēde „Ārvalsts investīcijas: kad tiesības mijiedarbojas” un 8 dažādas sekciju sēdes. Šodien, 9.februārī, Civiltiesisko zinātņu sekcijā ar priekšlasījumu „Sacīkstes princips tiesas procesā” uzstājas LU profesore, Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta tiesnese Dr.iur. Jautrīte Briede.
5. februāris, 2016

AUGSTĀKĀS TIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS NOVĒRTĒ NOTARIĀTA PAVEIKTO SAVAS VĒSTURES SAGLABĀŠANĀ

„Notariāts ir paveicis vērtīgu darbu – saglabājis savas pēdas vēsturē,” Latvijas Zvērinātu notāru padomes izdotās grāmatas „Latvijas notariāts 1944–2015. Biogrāfiskā vārdnīca” atvēršanas pasākumā 4.februārī sacīja Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs.
1. februāris, 2016

AUGSTĀKĀS TIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS PIEDALĀS EIROPAS CILVĒKTIESĪBU TIESAS GADA ATKLĀŠANĀ

Piektdien, 29.janvārī, Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs piedalījās svinīgajā Eiropas Cilvēktiesību tiesas gada atklāšanā Strasbūrā.
29. janvāris, 2016

AUGSTĀKĀ TIESA: FINANŠU NOZIEGUMOS PIEMĒROTOS SODUS IETEKMĒ IZMEKLĒŠANAS UN VALSTS APSŪDZĪBAS KVALITĀTE

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) amatpersonu pārmetumus tiesām par smagiem finanšu noziegumiem piemēroto sodu neadekvātumu Augstākā tiesa uzskata par neobjektīviem un vispārīgiem. Augstākā tiesa nosūtījusi vēstuli VID Ģenerāldirektorei, kurā lūdz rast iespēju iepazīties ar 27.janvāra VID preses konferencē minēto Finanšu policijas pārvaldes veikto apkopojumu, lai savas kompetences ietvaros iesaistītos problēmas izpētē.
22. janvāris, 2016

JĀNIM BAUMANIM PIEŠĶIRTS LATVIJAS ZINĀTŅU PADOMES EKSPERTA STATUSS

Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta zinātniski analītiskajam padomniekam juridisko zinātņu doktoram Jānim Baumanim 21.janvārī piešķirts Latvijas Zinātņu padomes eksperta statuss juridiskajā zinātnē.