Par notikumiem

Drukas versija
29. februāris, 2016

2015.GADS AUGSTĀKAJĀ TIESĀ: LIETU UZKRĀJUMA SAMAZINĀŠANA UN KASĀCIJAS INSTANCES STIPRINĀŠANA

Augstākās tiesas darbs 2015.gadā bijis ar pozitīvu bilanci – pēc vairākiem gadiem izskatīto lietu skaits bija lielāks par tiesā saņemto lietu skaitu un neizskatīto lietu atlikums samazinājies par 25 procentiem – plēnumā 26.februārī rezumēja Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs.
29. februāris, 2016

LIETU UZKRĀJUMS AUGSTĀKAJĀ TIESĀ SAMAZINĀJIES PAR 25 PROCENTIEM

2015.gadu Augstākā tiesa pabeigusi ar vairākiem pozitīviem lietu izskatīšanas rādītājiem. Samazinājies saņemto lietu skaits. Gandrīz par trešdaļu samazinājies Augstākajā tiesā saņemto lietu skaits. 2015.gadā saņemtas 3562 lietas – par 1374 mazāk nekā iepriekšējā gadā.
23. februāris, 2016

IEBILST LĒMUMA PAR KNAB PRIEKŠNIEKA ATBRĪVOŠANU NO AMATA PĀRSŪDZĪBAI AUGSTĀKAJĀ TIESĀ

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai nosūtījis vēstuli, kurā iebilst, ka Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) priekšnieka izvērtēšanas komisijas lēmumu par atbrīvošanu no amata var pārsūdzēt Augstākajā tiesā, kā to paredz Saeimā 2.lasījumā pieņemtais likumprojekts grozījumiem Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā.
23. februāris, 2016

AUGSTĀKĀ TIESA IZVĒRTĒS AIZVADĪTĀ GADA DARBU

Piektdien, 26.februārī, Augstākās tiesas plēnums jeb tiesnešu kopsapulce izvērtēs Augstākās tiesas darbu 2015.gadā. Struktūrvienību darbu analizēs to vadītāji – Civillietu departamenta priekšsēdētāja Edīte Vernuša, Krimināllietu departamenta priekšsēdētājs Pēteris Dzalbe, Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa, Civillietu tiesu palātas priekšsēdētāja Ineta Ozola, Administrācijas vadītāja Sandra Lapiņa.
19. februāris, 2016

PIRMĀ KARJERAS DIENA AUGSTĀKAJĀ TIESĀ

Piektdien, 19.februārī, Augstākajā tiesā notika pirmā Jauno juristu karjeras diena. Deviņiem studentiem no Latvijas Universitātes un Juridiskās augstskolas bija iespēja iepazīties ar tiesnešu, tiesneša palīga, zinātniski analītiskā padomnieka un Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas darbu. Ideja par Jauno juristu karjeras dienas organizēšanu, kurai atsaucās Augstākā tiesa, radās ELSA Latvia, kas ir daļa no Eiropas tiesību zinātņu studentu asociācijas (European Law Students’ Association). Pasākums tika rīkots ar mērķi ļaut tiesību zinātņu studentiem no visas Latvijas vienu dienu pavadīt kopā ar profesionāļiem jurisprudences jomā.
19. februāris, 2016

IZDOTS CIVILPROCESA LIKUMA KOMENTĀRU PAPILDINĀTS IZDEVUMS

Zinātnes atziņās balstīti likumu komentāri ir tiesneša ikdienas darba instruments, kas, lai arī no viscietākā tērauda gatavots, tomēr ik pēc laika prasa „uzasināšanu” ar jauniem vērtējumiem – tā Civilprocesa likumu komentāru I daļas papildinātā izdevuma atvēršanā sacīja Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs.
17. februāris, 2016

AUGSTĀKĀS TIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS NORĀDA UZ PROKURORU LIELĀKU ATBILDĪBU VIENOTAS TIESU PRAKSES NODROŠINĀŠANĀ

Ņemot vērā, ka Augstākā tiesa pakāpeniski kļūst tikai kasācijas instance, kas izskatīs salīdzinoši nelielu skaitu no kopējā lietu daudzuma, pieaug zemāko instanču tiesu un arī prokuratūras loma vienveidīgas tiesu prakses nodrošināšanā – uzrunājot prokurorus gada pārskata sanāksmē 17.februārī, norādīja Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs.
17. februāris, 2016

AUGSTĀKĀS TIESAS DEPARTAMENTU PĀRSTĀVJI NORĀDA IESPĒJAS TIESVEDĪBAS ILGUMA SAMAZINĀŠANAI

Norādot uz pozitīvu tendenci lietu uzkrājumam Augstākajā tiesā samazināties, departamentu pārstāvji, piedaloties Saeimas Juridiskās komisijas Tiesu politika apakškomisijas sēdē, tomēr atzina – kasācijas instances noslodze joprojām ir pārlieku liela un ir nepieciešama likumdevēja griba kopā ar tiesu meklēt iespējas problēmas risinājumam.
10. februāris, 2016

SKOLĒNI IEPAZĪST AUGSTĀKĀS TIESAS TIESNEŠU UN DARBINIEKU DARBU

Trešdien, 10.februārī, Ēnu dienas ietvaros Augstāko tiesu apmeklēja skolēni no vairākiem novadiem. Trīspadsmit skolēni no Liepājas, Madonas, Daugavpils, Neretas, Mērsraga, Jūrmalas, Carnikavas un Rīgas bija tiesnešu un tiesas darbinieku ēnas. Ēnu dienas dalībnieki ar patiesu interesi sekoja līdzi tiesneša, juriskonsulta un tiesneša palīga darba pienākumiem Augstākajā tiesā.
9. februāris, 2016

AUGSTĀKĀS TIESAS TIESNEŠI UN DARBINIEKI UZSTĀJAS LATVIJAS UNIVERSITĀTES 74.KONFERENCĒ

Piektdien, 5.februārī, sākusies, vēl divas nedēļas turpināsies Latvijas Universitātes 74.konference, kuras ietvaros notiek arī Juridiskās zinātnes plenārsēde „Ārvalsts investīcijas: kad tiesības mijiedarbojas” un 8 dažādas sekciju sēdes. Šodien, 9.februārī, Civiltiesisko zinātņu sekcijā ar priekšlasījumu „Sacīkstes princips tiesas procesā” uzstājas LU profesore, Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta tiesnese Dr.iur. Jautrīte Briede.