Par notikumiem

Drukas versija
30. decembris, 2015

TIESNESIS RIŅĶIS ATGRIEŽAS RĪGAS APGABALTIESĀ

31.decembrī tiesneša pienākumus Augstākajā tiesā beidz pildīt Normunds Riņķis. Normunds Riņķis kopš 2014.gada 2.janvāra bija tiesneša pienākumu izpildītājs uz tiesneša vakances laiku Civillietu tiesu palātā.
29. decembris, 2015

IZPĒTĪTA TIESU PRAKSE LIETĀS PAR ĀRVALSTĪS PIESPRIESTO KRIMINĀLSODU IZPILDĪŠANU LATVIJĀ

Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta tiesnešu kopsapulcē apspriests un atzīts par publiskojamu pētījums par tiesu praksi lietās par ārvalstīs noteikto kriminālsodu izpildīšanu Latvijā. Pētījuma mērķis ir analizēt Latvijas tiesu praksi jautājumos par ārvalstīs kriminālprocesa ietvaros noteikto sodu atzīšanu un izpildīšanu Latvijā, kā arī izpētīt ar to saistītās problēmas.
21. decembris, 2015

PASNIEGTAS AUGSTĀKĀS TIESAS TEMĪDAS BALVAS – PROFESIONĀLĀ, RADOŠĀ UN ĪPAŠĀ

Piektdien, 18.decembrī, sadalītas šīgada Augstākās tiesas Temīdas balvas. Profesionālo Temīdas balvu saņēma Informācijas tehnoloģiju nodaļa, Radošo Temīdas balvu – Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece, bet Īpašo Temīdas balvu – Civillietu departamenta tiesnesis Valerijans Jonikāns.
21. decembris, 2015

IZVEIDOTA IZSTĀDE PAR AUGSTĀKĀS TIESAS TEMĪDAS BALVAS 10 GADIEM

Atskatoties uz Augstākās tiesas augstākā apbalvojuma – Temīdas balvas – 10 gadiem, tiesā izveidota īpaša izstāde. Caur stāstu par šo balvu un desmit Augstākās tiesas Gada cilvēkiem veidojas arī plašāks ieskats tiesas vēsturē.
16. decembris, 2015

AUGSTĀKĀ TIESA AICINA MAINĪT OPERATĪVO DARBĪBU AKCEPTĒŠANAS SISTĒMU

Latvija ir vienīgā valsts Eiropas Savienībā, kur ar operatīvās darbības pasākumu akceptēšanu un kontroli nodarbojas valsts augstākā – kasācijas instances – tiesa, Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēdē 15.decembrī norādīja Augstākās tiesas pārstāvis Pāvels Gruziņš.
11. decembris, 2015

SATVERSMES TIESAS KONFERENCĒ AKCENTĒ TIESNEŠU ATBILDĪBU PAMATTIESĪBU IEROBEŽOJUMU IZVĒRTĒŠANĀ

Piektdien, 11.decembrī, uzrunājot Satversmes tiesas konferences „Pamattiesību ierobežojumu pieļaujamība demokrātiskā valstī” dalībniekus, Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs norādīja, ka arī demokrātiskā valstī pamattiesības var tikt ierobežotas vairākuma kopējā labuma interesēs, un akcentēja tiesnešu iesaisti pamattiesību ierobežojumu izvērtēšanā.
9. decembris, 2015

TIESĪBSARGA KONFERENCĒ AKTUALIZĒ VALSTS NODROŠINĀTĀS JURIDISKĀS PALĪDZĪBAS NOZĪMI ADMINISTRATĪVAJĀS LIETĀS

Ir atbalstāmi izstrādātie grozījumi Administratīvā procesa likumā, kuros paredzēta valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības piešķiršana administratīvajās lietās, ievērojot lietas sarežģītību un fiziskās personas mantisko stāvokli, – uzstājoties Tiesībsarga ikgadējā cilvēktiesību un labas pārvaldības konferencē 9.decembrī, norādīja Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa.
9. decembris, 2015

AKTUALIZĒTS AUGSTĀKĀS TIESAS PRAKSES APKOPOJUMS PUBLISKO IEPIRKUMU LIETĀS

Ņemot vērā ar iepirkumiem saistīto tiesu lietu skaita pieaugumu un arvien plašāku tajās aplūkoto tiesību jautājumu loku, Augstākā tiesa aktualizējusi pagājušajā gadā izveidoto tiesu prakses apkopojumu publisko iepirkumu lietās.
3. decembris, 2015

AUGSTĀKĀS TIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS PIEŅEM SEŠU ADVOKĀTU ZVĒRESTU

Ceturtdien, 3.decembrī, Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs pieņēma sešu Latvijas Zvērinātu advokātu padomē uzņemto advokātu zvērestu.
3. decembris, 2015

IZSLUDINĀTS KONKURSS UZ AUGSTĀKĀS TIESAS ADMINISTRATĪVO LIETU DEPARTAMENTA TIESNEŠA AMATU

Augstākā tiesa izsludinājusi atklātu konkursu uz Administratīvo lietu departamenta tiesneša amata vietu, aicinot kandidātus pieteikties līdz 15.decembrim.