Par notikumiem

Drukas versija
23. aprīlis, 2015

AUGSTĀKĀS TIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS PIEŅEM DESMIT ADVOKĀTU ZVĒRESTU

Augstākās tiesas priekšsēdētājs 23.aprīlī pieņēma desmit Latvijas Zvērinātu advokātu padomē uzņemto advokātu zvērestu.
22. aprīlis, 2015

AUGSTĀKĀS TIESAS TIESNEŠI VIRZĪS PRIEKŠSĒDĒTĀJA KANDIDATŪRU

24.aprīlī plkst. 10.00 tiek sasaukta Augstākās tiesas plēnuma sēde, kurā tiesnešiem jāizvirza nākamā Augstākās tiesas priekšsēdētāja kandidatūru, ko pēc tam jāapstiprina Saeimai.
20. aprīlis, 2015

MEDIJU DIENĀ AUGSTĀKĀ TIESA SNIEDZ ŽURNĀLISTIEM NODERĪGU INFORMĀCIJU

Turpinot pagājušajā gadā sākto tradīciju, Augstākā tiesa 17.aprīlī aicināja medijus – gan nacionālos, gan reģionālos – uz Mediju dienu Augstākajā tiesā. Aicināti bija žurnālisti, kas raksta un veido raidījumus par tieslietām.
20. aprīlis, 2015

APKOPOTA TIESU PRAKSE PRASĪBAS NODROŠINĀŠANAS LIETĀS

Augstākās tiesas mājaslapā publiskots tiesu prakses apkopojums prasības nodrošināšanas lietās. Pētījumu veikusi juridisko zinātņu doktore Daina Ose sadarbībā ar Augstākās tiesas Judikatūras nodaļu.
20. aprīlis, 2015

APTAUJA: JURISTIEM UN JURISPRUDENCES STUDENTIEM AUGSTĀKĀS TIESAS INFORMĀCIJA IR NODERĪGA

Augstākās tiesas pamatuzdevums ir spriest tiesu un veidot judikatūru. Bet par savu papildfunkciju Augstākā tiesa noteikusi arī sabiedrības informēšanu un izglītošanu, un viena no svarīgākajām auditorijām tiesas darbam ir juristi un jurisprudences studenti. Lai noskaidrotu, kas šīm auditorijām būtu noderīgs sadarbībā ar Augstāko tiesu un kā Augstākās tiesas piedāvātās iespējas izmantot efektīvāk, veikta juristu un jurisprudences studentu aptauja.
15. aprīlis, 2015

DARBU AUGSTĀKAJĀ TIESĀ SĀKUŠI ZINĀTNISKI ANALĪTISKIE PADOMNIEKI

„Tiesu reformas rezultātā Augstākajai tiesai kļūstot tikai par kasācijas instanci, tās darbs būs vēl jo svarīgāks tiesu sistēmā – ne ar nolēmumu skaitu, bet ar to nozīmi judikatūras veidošanā, teorētiskajā pamatojumā un arī zinātnes atziņu izmantošanā,” tiekoties ar jaunajiem Augstākās tiesas zinātniski analītiskajiem padomniekiem, sacīja Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs, uzsverot, ka zinātniski analītiskais dienests tiek veidots departamentu darba atbalstam.
15. aprīlis, 2015

AUGSTĀKĀS TIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS ĢENERĀLPROKURORA AMATAM SASKAŅOŠANAI TIESLIETU PADOMĒ VIRZA KALNMEIERU

Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs, izvērtējot saņemtos ierosinājumus un savus apsvērumus, nolēmis saskaņošanai Tieslietu padomē kā ģenerālprokurora amata kandidātu virzīt Ēriku Kalnmeieru.
13. aprīlis, 2015

AUGSTĀKĀS TIESAS BIĻETENĀ PUBLICĒTS PĀRSKATS PAR TIESAS DARBU 2014.GADĀ

Tipogrāfijā vēl drukājas, bet elektroniski jau lasāms Augstākās tiesas biļetena jaunais numurs. Var sacīt – mazliet svētku izdevums, jo tas jau ir desmitais kopš Biļetena atjaunošanas 2010.gadā. Biļetenā publicēts Augstākās tiesas publiskais pārskats par 2014.gadu – struktūrvienību vadītāju ziņojumi, statistika, Disciplinārtiesas priekšsēdētājas ziņojums un Augstākās tiesas priekšsēdētāja kopsavilkums par gada darbu un perspektīvām.
8. aprīlis, 2015

JAUTRĪTE BRIEDE PILDA AD HOC TIESNEŠA PIENĀKUMUS EIROPAS CILVĒKTIESĪBU TIESĀ

8.aprīlī Strasbūrā Eiropas Cilvēktiesību tiesas Lielā palāta mutvārdu procesā skata lietu „Avotiņš pret Latviju”. Ad hoc tiesneša amata pienākumus šajā lietā pilda Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta tiesnese Jautrīte Briede.
7. aprīlis, 2015

AUGSTĀKĀS TIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJA AMATAM IZVIRZĪTAS DIVAS KANDIDATŪRAS

Līdz 7.aprīlim, kad Augstākās tiesas tiesneši varēja izvirzīt Augstākās tiesas priekšsēdētāja amata kandidātus nākamajam piecu gadu pilnvaru termiņam, pieteiktas divas kandidatūras – pašreizējais Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs un Administratīvo lietu departamenta tiesnesis Andris Guļāns.