Par notikumiem

Drukas versija
15. septembris, 2015

AUGSTĀKĀS TIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS JAUNAJIEM TIESNEŠIEM VĒL DROSMI BŪT NEATKARĪGIEM SAVOS LĒMUMOS

Tiesnešu amata kandidātiem un jaunajiem tiesnešiem, kas mācās Latvijas Tiesnešu mācību centra jauno tiesnešu kursā, 15.septembrī bija nodarbību diena Augstākajā tiesā. Jaunie un topošie tiesneši tikās ar Augstākās tiesas priekšsēdētāju un iepazinās ar Augstākās tiesas un Latvijas tiesu sistēmas vēsturi.
10. septembris, 2015

LATVIJAS TIRDZNIECĪBAS TIESĪBU PAMATLICĒJAM AUGUSTAM LĒBERAM VELTA STARPTAUTISKU KONFERENCI PAR KOMERCTIESĪBĀM

Apzinoties Latvijas tiesiskās sistēmas bagāto mantojumu, kas var kalpot par iedvesmu jaunām idejām, Augstākā tiesa sadarbībā ar Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti un žurnālu „Jurista Vārds” 11.septembrī rīko senatora, viena no Latvijas tiesu sistēmas un civiltiesību pamatlicējiem Augusta Lēbera 150.jubilejai veltītu konferenci „Komerctiesības Baltijas tiesību telpā”.
10. septembris, 2015

BALTIJAS VALSTU AUGSTĀKĀS TIESAS DALĀS DARBA EFEKTIVIZĒŠANAS PIEREDZĒ

Lai piedalītos Latvijas Senāta senatora Augusta Lēbera 150.jubilejas nedēļas pasākumos, Latvijā ieradušās Lietuvas un Igaunijas Augstāko tiesu delegācijas. Pagājušā gadsimta trīsdesmitajos gados sāktā Baltijas valstu tiesnešu tikšanās tradīcija tiek turpināta arī mūsdienās.
9. septembris, 2015

VALSTS PREZIDENTS UN AUGSTĀKĀS TIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS AKTUALIZĒ TIESISKUMA JAUTĀJUMUS

Atzīstot par nepieciešamu stiprināt tiesiskumu valstī, Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs un Valsts prezidents Raimonds Vējonis 8.septembra tikšanās laikā vienojušies par Augstākās tiesas sadarbību ar Valsts prezidenta veidoto ekspertu komisiju, kas sagatavos priekšlikumus tiesiskās vides pilnveidošanai.
8. septembris, 2015

AUGSTĀKAJĀ TIESĀ ATKLĀJ AUGUSTAM LĒBERAM VELTĪTU IZSTĀDI

Atzīmējot viena no Latvijas tiesību sistēmas un civiltiesību pamatlicējiem – Latvijas Senāta senatora Augusta Lēbera – 150.dzimšanas dienu, Augstākajā tiesā 8.septembrī atklāta izstāde „Augusta Lēbera dzīve un darbs”. Tas ir unikāls notikums, jo izstāde tiesas telpās notiek pirmoreiz. No Augstākās tiesas muzeja krājumiem veidotā izstāde apskatāma līdz 2.oktobrim.
4. septembris, 2015

PAR DISCIPLINĀRTIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJU IEVĒL AIGARU STRUPIŠU

Par Disciplinārtiesas locekļiem Augstākās tiesas plēnums 4.septembrī ievēlēja Civillietu departamenta tiesnesi Ļubovu Kušniri, Krimināllietu departamenta tiesnesi Anitu Poļakovu un Administratīvo lietu departamenta tiesnesi Andri Guļānu, bet par Disciplinārtiesas priekšsēdētāju – Civillietu departamenta tiesnesi Aigaru Strupišu.
31. augusts, 2015

CIVILLIETU TIESU PALĀTAS TIESNEŠA PIENĀKUMUS UZ LAIKU PILDA MARIANNA TERJUHANA

Lai nodrošinātu Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas darbu līdz tās likvidācijai 2016.gada 31.decembrī, Tieslietu padome atbalstīja Augstākās tiesas lūgumu uzdot Zemgales apgabaltiesas tiesnesei Mariannai Terjuhanai pildīt Civillietu tiesu palātas tiesneša pienākumus tiesneša vakances laikā.
25. augusts, 2015

AUGSTĀKĀS TIESAS PLĒNUMĀ 4.SEPTEMBRĪ – DISCIPLINĀRTIESAS VĒLĒŠANAS

Augstākās tiesas plēnumā, kas notiks 4.septembrī, tiesneši pārvēlēs trīs Disciplinārtiesas locekļus un arī Disciplinārtiesas priekšsēdētāju. Pagājuši pieci gadi, kopš saskaņā ar likumu „Par tiesu varu” un Tiesnešu disciplinārās atbildības likumu Augstākās tiesas sastāvā tika izveidota Disciplinārtiesa un uz piecu gadu pilnvaru termiņu ievēlēti pirmie seši Disciplinārtiesas locekļi.
14. augusts, 2015

AUGSTĀKĀ TIESA: APSŪDZĪBAI KUKUĻOŠANAS KRIMINĀLLIETĀS JĀBŪT KONKRĒTAI

Formulējot apsūdzību krimināllietās par kukuļdošanu un kukuļņemšanu, ne vienmēr tiek ievērota Kriminālprocesa likuma prasība norādīt katra inkriminētā noziedzīga nodarījuma faktiskos apstākļus, kas nosaka juridisko kvalifikāciju, kā arī judikatūrā vairākkārt ietvertie norādījumi par apsūdzības konkrētību – secināts juridisko zinātņu doktores Valentijas Liholajas sadarbībā ar Augstāko tiesu veiktajā tiesu prakses apkopojumā krimināllietās pēc Krimināllikuma 320., 321., 322., 323.panta.
10. augusts, 2015

AUGSTĀKĀS TIESAS NOLĒMUMU KRĀJUMĀ – 2014.GADA JUDIKATŪRAS ESENCE

Augstākajai tiesai izdevies saglabāt tradīciju un izdot kārtējo – nu jau deviņpadsmito – kasācijas instances nozīmīgāko spriedumu un lēmumu krājumu. Grāmata „Latvijas Republikas Augstākās tiesas spriedumi un lēmumi 2014” tuvākajā laikā nelielā tirāžā būs pieejama izdevēja – VSIA „Latvijas Vēstnesis” – noteiktajās tirdzniecības vietās.