Par notikumiem

Drukas versija
3. februāris, 2015

GRUZIJĀ TIEKAS ČETRU VALSTU AUGSTĀKO TIESU PĀRSTĀVJI

3. februārī Gruzijas Augstākās tiesas priekšsēdētājs Konstantīns Kublašvili uzņēma Lietuvas, Latvijas un Slovākijas delegācijas.
2. februāris, 2015

DISCIPLINĀRTIESA NORAIDA SŪDZĪBU PAR TIESNEŠU KVALIFIKĀCIJAS KOLĒĢIJAS NEGATĪVO ATZINUMU

Disciplinārtiesa atstājusi negrozītu Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas lēmumu par pilsētas tiesas tiesneses profesionālās darbības negatīvu novērtējumu. Tiesneses sūdzība noraidīta.
29. janvāris, 2015

SAEIMA NORAIDA PRIEKŠLIKUMU PAR BIJUŠO KRIMINĀLLIETU TIESU PALĀTAS TIESNEŠU PĀRCELŠANU DARBĀ UZ RĪGAS APGABALTIESU

Saeima 29.janvāra sēdē noraidīja priekšlikumu par bijušo Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātas tiesnešu Ludmilas Poļakovas, Jāņa Tiltiņa un Ervīna Kušķa pārcelšanu darbā uz Rīgas apgabaltiesu.
22. janvāris, 2015

AUGSTĀKĀS TIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS PIEŅEM DIVU ADVOKĀTU ZVĒRESTU

Augstākās tiesas priekšsēdētājs 22.janvārī pieņēma Latvijas Zvērinātu advokātu padomē uzņemto advokātu Ingūnas Kronbergas un Kristīnes Patmalnieces zvērestu. Abas pirms tam bijušas zvērinātu advokātu palīdzes.
20. janvāris, 2015

OECD EKSPERTI IZTAUJĀ PAR TIESU SISTĒMU

Lai sagatavotu Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) otro izpētes ziņojumu, kurā iekļauti ar tieslietu jomu saistīti jautājumi, 20.janvārī Augstāko tiesu apmeklēja organizācijas ekspertes Tatjana Teplova (Tatyana Teplova) un Kloē Leljevra (Chloe Lelievre).
20. janvāris, 2015

AUGSTĀKĀ TIESA AICINA VIDUSSKOLĒNUS PIETEIKTIES ĒNU DIENAI

Augstākā tiesa arī šogad atbalsta Ēnu dienu – pasaulē populāru skolēnu karjeras izglītības pasākumu, 11. februārī aicinot vidusskolēnus būt par „ēnām” Augstākajā tiesā.
19. janvāris, 2015

DISCIPLINĀRTIESA GROZA TIESNEŠU DISCIPLINĀRKOLĒĢIJAS LĒMUMU UN UZLIEK TIESNESEI RĀJIENU

Disciplinārtiesa grozījusi Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu rosināt atcelt no amata tiesnesi, kas saīsinātā sprieduma taisīšanas laikā krimināllietā ir rakstveida procesā izskatījusi un taisījusi nolēmumus vairākās civillietās. Disciplinārtiesa tiesnesei uzlika disciplinārsodu – rājienu.
14. janvāris, 2015

APKOPOTA TIESU PRAKSE CIVILLIETĀS PAR MORĀLĀ KAITĒJUMA ATLĪDZINĀŠANU

Augstākā tiesa ir veikusi tiesu prakses apkopojumu „Morālā kaitējuma atlīdzināšana civillietās”. Apkopojumā analizēti gan kasācijas instances, gan arī citu instanču tiesu nolēmumi. Apkopojums aptver civillietas, kuras izskatītas laika posmā no 2006. gada, kad izdarīti grozījumi CL 1635. pantā, līdz 2014. gada augustam.
8. janvāris, 2015

DISCPLINĀRTIESA ATCEĻ TIESNEŠU DISCPILINĀRKOLĒĢIJAS LĒMUMU DAĻĀ, BET TIESNESIM UZLIKTO DISCIPLINĀRSODU NEMAINA

Augstākajā tiesā 8.janvārī tika sasaukta Disciplinārtiesa, lai izvērtētu rajona tiesas tiesneša pārsūdzētā Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmuma tiesiskumu.
7. janvāris, 2015

SĀK DARBOTIES TIESAS IETEIKTA MEDIĀCIJA

Mediācijas likums ir spēkā kopš pērnā gada jūnija, bet 2015.gada 1.janvārī spēkā stājās no Mediācijas likuma izrietošais regulējums attiecībā uz tiesas ieteiktu mediāciju. Proti, tiesnesim ir pienākums ieteikt pusēm izmantot mediāciju strīda izšķiršanai visās prasības kārtības civillietās