Par notikumiem

Drukas versija
9. marts, 2015

PAR CENTRĀLĀS VĒLĒŠANU KOMISIJAS LOCEKLI IEVĒL DZALBI, PAR PLĒNUMA SEKRETĀRI – GARDU

Par tiesnešu pārstāvi Centrālajā vēlēšanu komisijā Augstākās tiesas plēnums 6.martā atkārtoti ievēlēja Krimināllietu departamenta priekšsēdētāju Pēteri Dzalbi. Atkārtoti pārvēlēts, Pēteris Dzalbe šos pienākumus pilda kopš 2009.gada.
9. marts, 2015

LĪDZ 7.APRĪLIM JĀIZVIRZA KANDIDĀTI AUGSTĀKĀS TIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJA AMATAM

Šīgada jūnijā beidzas amata pilnvaru termiņš Augstākās tiesas priekšsēdētājam Ivaram Bičkovičam. Līdz 7.aprīlim Augstākās tiesas tiesnešiem no sava vidus jāizvirza Augstākās tiesas priekšsēdētāja amata kandidāti.
5. marts, 2015

KALVIM TORGĀNAM PIEŠĶIRTS GODA TIESNEŠA NOSAUKUMS

Saeima 5.marta sēdē bijušajam Augstākās tiesas Civillietu departamenta tiesnesim habilitētajam profesoram Kalvim Torgānam piešķīra Goda tiesneša nosaukumu. Priekšlikumu par Goda tiesneša nosaukuma piešķiršanu Kalvim Torgānam bija iesniegusi Saeimas Juridiskā komisija, Tieslietu padome to atbalstīja un atbilstoši likumam ar priekšlikumu vērsās Saeimā.
2. marts, 2015

AUGSTĀKĀS TIESAS PLĒNUMA DARBA KĀRTĪBĀ – AIZVADĪTĀ GADA IZVĒRTĒJUMS UN DIVAS VĒLĒŠANAS

Piektdien, 6. martā, Augstākās tiesas plēnums jeb tiesnešu kopsapulce izvērtēs Augstākās tiesas darbu 2014.gadā, pārvēlēs Plēnuma sekretāru un Centrālās vēlēšanu komisijas pārstāvi no tiesnešu vidus.
2. marts, 2015

DISCIPLINĀRTIESA NEGROZA DIVUS TIESNEŠU DISCIPLINĀRKOLĒĢIJAS LĒMUMUS PAR RĀJIENA UZLIKŠANU TIESNESEI

Disciplinārtiesa 2.martā, izvērtējot pilsētas tiesas tiesneses pārsūdzēto divu Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu tiesiskumu, abus lēmumus atstāja negrozītus, bet tiesneses sūdzības noraidīja. Līdz ar to tiesnesei abās lietās paliek spēkā disciplinārsods – rājiens.
23. februāris, 2015

TIESĀM JĀIZVĒRTĒ, VAI BĀRIŅTIESU LĒMUMI ATBILST BĒRNA VISLABĀKAJĀM INTERESĒM

Ir izveidojusies stabila administratīvo tiesu prakse lietās par bāriņtiesu lēmumiem un tiesas savos nolēmumos nākušas pie svarīgām atziņām – secināts tiesu prakses vispārinājumā, ko veicis Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments sadarbībā ar Judikatūras nodaļu un juristi Ivetu Zalpēteri.
20. februāris, 2015

AUGSTĀKĀS TIESAS STATISTIKA: LIELĀKAIS LIETU UZKRĀJUMS – CIVILLIETU DEPARTAMENTĀ

2014.gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, saņemto lietu skaits Augstākajā tiesā samazinājies par 585 lietām – izskatīšanai saņemtas 4936 lietas. Apkopotā statistika rāda, ka lietu samazinājums bijis apelācijas instancē, kas saistīts ar tiesu reformu un tiesu palātu pakāpenisku likvidāciju. Kasācijas instancē saņemto lietu skaits nav mainījies – saņemtas 3539 lietas, turklāt Krimināllietu departamentā un Administratīvo lietu departamentā saņemto lietu skaits palielinājies.
11. februāris, 2015

SKOLĒNI IEPAZĪST AUGSTĀKĀS TIESAS TIESNEŠU UN DARBINIEKU DARBU

Trešdien, 11.februārī, Ēnu dienas ietvaros Augstāko tiesu apmeklēja skolēni no vairākiem novadiem. 11 skolēni no Kuldīgas, Preiļiem, Pļaviņām, Rojas, Zvejniekciema un Rīgas bija tiesnešu un tiesas darbinieku ēnas. Ēnu dienas dalībnieki ar patiesu interesi sekoja līdzi tiesneša, tiesneša palīga un Komunikācijas nodaļas darbinieku darba pienākumiem Augstākajā tiesā.
9. februāris, 2015

TIESNESIS BISTERS UZ LAIKU AIZSTĀS TIESNESI CIVILLIETU DEPARTAMENTĀ

Ar Augstākās tiesas priekšsēdētāja rīkojumu Civillietu tiesu palātas tiesnesim Intaram Bisteram uzdots no 9.februāra līdz 3.jūlijam pildīt kasācijas instances – Augstākās tiesas Civillietu departamenta – tiesneša pienākumus.
6. februāris, 2015

PUBLICĒTS TIESU PRAKSES APKOPOJUMS JURIDISKĀS PERSONAS MAKSĀTNESPĒJAS PROCESA LIETĀS

Augstākās tiesas Civillietu departamenta tiesnešu kopsapulcē apspriests un atzīts par publiskojamu zvērinātu advokātu biroja „Deloitte Legal” vadošā jurista Helmuta Jaujas veiktais tiesu prakses apkopojums juridiskās personas maksātnespējas procesa lietās.