Par notikumiem

Drukas versija
15. maijs, 2014

APKOPOTA TIESU PRAKSE LIETĀS PAR DARĪJUMU APSTRĪDĒŠANU UN ZAUDĒJUMU PIEDZIŅU MAKSĀTNESPĒJAS PROCESĀ

Augstākā tiesa veikusi apkopojumu „Tiesu prakse lietās par darījumu apstrīdēšanu un zaudējumu piedziņu no parādnieka pārstāvjiem maksātnespējas procesu ietvaros”. Pētījuma ietvaros ir apzinātas tiesu praksē nostiprinājušās atziņas, tipiskākās situācijas, kā arī jautājumi, kas pusēm un tiesai ir sagādājuši vislielākās grūtības.
9. maijs, 2014

DZALBE PIEDALĀS LIETUVAS REPUBLIKAS PREZIDENTA VĒLĒŠANU NOVĒROŠANĀ

Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta priekšsēdētājs Pēteris Dzalbe devies uz Lietuvu, lai kā Centrālās vēlēšanu komisijas pārstāvis piedalītos Lietuvas Republikas prezidenta vēlēšanu novērošanā.
24. aprīlis, 2014

ALDIS LAVIŅŠ AIZIET UZ SATVERSMES TIESU; AUGSTĀKAJĀ TIESĀ ATGRIEŽAS AIJA BRANTA

Ceturtdien, 24. aprīlī, pēdējā darba diena Augstākajā tiesā bija Civillietu departamenta tiesnesim Aldim Laviņam. Saeima Aldi Laviņu pēc Augstākās tiesas plēnuma priekšlikuma apstiprinājusi par Satversmes tiesas tiesnesi. 25.aprīlī Aldis Laviņš stāsies Satversmes tiesas tiesneša amatā.
23. aprīlis, 2014

ILGGADĒJAI AUGSTĀKĀS TIESAS DARBINIECEI INTAI ĶIRSEI PIEŠĶIRTS ATZINĪBAS KRUSTS

Priecīga vēsts šodien publicēta „Latvijas Vēstnesī” – Ordeņa kapituls piešķīris Atzinības krusta V šķiru ilggadējai Augstākās tiesas darbiniecei Intai Ķirsei. Augstākās tiesas kolektīvs priecājas un lepojas ar šo notikumu. Valsts augstākos apbalvojumus – Triju zvaigžņu ordeņus un Atzinības krustus – ir saņēmuši 10 Augstākās tiesas tiesneši, bet darbiniekam tāda atzinība izteikta pirmoreiz.
22. aprīlis, 2014

AUGSTĀKAJĀ TIESĀ STAŽĒJAS RAJONA (PILSĒTAS) TIESU TIESNEŠU AMATA KANDIDĀTI

Jau otro nedēļu Augstākajā tiesā stažējas septiņi rajona (pilsētas) tiesnešu kandidāti, kuri pieteikušies un izvirzīti tiesneša amatam Dobeles rajona tiesā, Rīgas rajona tiesā, Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesā, Latgales priekšpilsētas tiesā un Vidzemes priekšpilsētas tiesā.
22. aprīlis, 2014

AUGSTĀKĀS TIESAS BIĻETENĀ – PAR LATVIJAS SENĀTA 95. GADADIENU, TIESAS PUBLISKAIS PĀRSKATS UN DAUDZ CITAS INFORMĀCIJAS

„Augstākās tiesas biļetena” astotais numurs vēl tiek drukāts, taču elektroniskā formā tas jau lasāms Augstākās tiesas mājaslapā. biļetens tiek izdots divreiz gadā. To saņem visas Latvijas tiesas un citas tieslietu sistēmas iestādes, tas tiek nosūtīts arī bibliotēkām un augstskolu Juridiskajām fakultātēm, kā arī ievietots Augstākās tiesas mājas lapā www.at.gov.lv.
15. aprīlis, 2014

AUGSTĀKĀS TIESAS KONFERENCĒ AKTUALIZĒTA SABIEDRĪBAS JURIDISKĀS KULTŪRAS NOZĪME TIESU DARBĀ

Vairāk nekā trīs simti interesentu 14.aprīlī piedalījās administratīvo tiesu izveidošanas desmitajai gadadienai veltītajā konferencē Latvijas Universitātē, ko organizēja Augstākā tiesa sadarbībā ar Juridisko fakultāti, žurnālu „Jurista Vārds” un Tieslietu ministriju.
10. aprīlis, 2014

TIESNESIS KEIŠS PĀRCELTS KASĀCIJAS INSTANCES TIESNEŠA AMATĀ

Saskaņā ar Augstākās tiesas Civillietu departamenta tiesnešu kopsapulces lēmumu tiesnesis Aivars Keišs no Civillietu tiesu palātas pārcelts kasācijas instances – Civillietu departamenta – tiesneša amatā.
7. aprīlis, 2014

AUGSTĀKĀ TIESA AICINA UZ KONFERENCI „TIESAS JURIDISKĀS KULTŪRAS TELPĀ”

Šogad aprit 10 gadi, kopš stājies spēkā Administratīvā procesa likums un darbu sākušas administratīvās tiesas. Novērtējot šo Latvijas tiesu sistēmai nozīmīgo notikumu, Augstākā tiesa ir atbalstījusi Administratīvo lietu departamenta priekšlikumu to atzīmēt ar publisku konferenci „Tiesas juridiskās kultūras telpā”, kas notiks pirmdien, 14.aprīlī, Latvijas Universitātes Lielajā aulā.
4. aprīlis, 2014

TIESAS PROCESUĀLAJOS DOKUMENTOS JĀLIETO LATVIEŠU VALODAS LITERĀRĀ FORMA

Atbildot uz biedrības „Latgaļu savīneiba” sūdzību par tiesnesi, kas atstājis bez virzības latgaliešu valodā iesniegtu apelācijas sūdzību, Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs tiesneša rīcībā likuma pārkāpumus nesaskata un disciplinārlietas ierosināšanu atteica.