Par notikumiem

Drukas versija
15. septembris, 2014

DISCIPLINĀRTIESĀ IEVĒL TIESNESI AIGARU STRUPIŠU

Par Disciplinārtiesas locekli Augstākās tiesas plēnums 15.septembrī ievēlēja Civillietu departamenta tiesnesi Aigaru Strupišu.
15. septembris, 2014

PAR AUGSTĀKĀS TIESAS PĀRSTĀVI TIESLIETU PADOMĒ IEVĒL INĀRU GARDU

Par Tieslietu padomes locekli no Augstākās tiesas plēnums jeb tiesnešu kopsapulce 15.septembrī atkārtoti uz nākamajiem četriem gadiem ievēlēja Civillietu departamenta tiesnesi Ināru Gardu.
11. septembris, 2014

BALTIJAS TIESNEŠI DISKUTĒ PAR OPERATĪVO DARBĪBU REZULTĀTĀ IEGŪTO PIERĀDĪJUMU IZMANTOŠANU

Lai dalītos pieredzē un diskutētu par operatīvo darbību rezultātā iegūto pierādījumu izmantošanu kriminālprocesā, Igaunijas Augstākā tiesa 11.–12.septembrī organizē Baltijas valstu Augstāko tiesu tiesnešu diskusiju par šo arvien aktuālāko jautājumu.
11. septembris, 2014

PLĒNUMĀ VĒLĒS TIESLIETU PADOMES UN DISCIPLINĀRTIESAS LOCEKĻUS

Augstākās tiesas plēnuma, kas notiks pirmdien, 15.septembrī, darba kārtībā divas vēlēšanas – jāievēl Tieslietu padomes loceklis no Augstākās tiesas tiesnešu vidus un Disciplinārtiesas loceklis no Civillietu departamenta tiesnešu vidus.
10. septembris, 2014

TIESNEŠA PALĪGS LĪDZDARBOJAS GRĀMATAS PAR EIROPAS SAVIENĪBAS TIESĪBĀM SAGATAVOŠANĀ

Tiesu namu aģentūra sadarbībā ar Baltijas-Vācijas Augstskolu biroju laidusi klajā grāmatu par aktuālu tēmu – „Eiropas Savienības tiesības. I daļa. Institucionālās tiesības”. Grāmatu sagatavojis autoru kolektīvs Vācijas Akadēmiskā apmaiņas dienesta asociētā viesprofesora Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē Kristofa Ševes (Christoph Schewe) vadībā.
8. septembris, 2014

LATVIJAS TIESNEŠU KONFERENCES VIESI – LIETUVAS, POLIJAS UN GRUZIJAS AUGSTĀKO TIESU TIESNEŠI

Neatkarību un vienotu komandu – to Latvijas Tieslietu padomei novēlēja Lietuvas Tieslietu padomes un Lietuvas Augstākās tiesas priekšsēdētājs Gintars Križevičus (Gintaras Kryževičius), uzstājoties Latvijas tiesnešu konferencē 5.septembrī.
2. septembris, 2014

DALĪSIES PIEREDZĒ PAR TIESLIETU PADOMJU UN TIESNEŠU PAŠPĀRVALŽU INSTITŪCIJU MIJIEDARBĪBU

Diskusijā par Tieslietu padomju un tiesnešu pašpārvalžu mijiedarbību, kas trešdien, 3.septembrī, notiks Augstākajā tiesā, piedalīsies Latvijas tiesneši un Tieslietu padomju pārstāvji no Polijas, Lietuvas un Gruzijas.
20. augusts, 2014

AUGSTĀKAJĀ TIESĀ NOTIKUŠAS TIESNEŠA AMATA KANDIDĀTU TIESAS PROCESA IZSPĒLES MĀCĪBAS

Augstākajā tiesā 19.augustā, sadarbībā ar Tiesnešu mācību centru, notika 20 tiesneša amata kandidātu mācības, kuru laikā stažieri piedalījās tiesas procesa izspēlē. Process tika ierakstīts un pēc tam pārrunāts un analizēts kopā ar pieredzes bagātām tiesnesēm – Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāju Veroniku Krūmiņu un Rīgas apgabaltiesas tiesnesi Dzintru Baltu.
13. augusts, 2014

IZDOTS SENĀTA 2013.GADA SPRIEDUMU UN LĒMUMU KRĀJUMS

Izdots un pie lasītājiem nonācis Augstākās tiesas Senāta 2013.gada spriedumu un lēmumu krājums. Šis ir astoņpadsmitais šāds izdevums un savā ziņā uzskatāms par vēsturisku, jo ar 2013.gada 13.jūnija grozījumiem likumā „Par tiesu varu” no 2014.gada 1.janvāra Senāta vārds Latvijas tiesu sistēmā ir dzēsts.
6. augusts, 2014

MINISTRU KABINETS IZSKATA ZIŅOJUMU PAR KRIMINĀLLIETU TIESU PALĀTAS LIKVIDĀCIJAS IETEKMI UZ TIESVEDĪBU KRIMINĀLLIETĀS

Ministru kabinets 5.augustā izskatīja Tieslietu ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu par Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātas likvidācijas ietekmi uz tiesvedību krimināllietās. Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palāta darbojas līdz 2014.gada 31.decembrim, jo līdz ar tiesu reformu tiek pārdalīta kompetence starp Augstāko tiesu, apgabaltiesām un rajona (pilsētu) tiesām, nosakot, ka visas lietas kā pirmā tiesu instance skatīs tikai rajonu (pilsētu) tiesas, kā apelācijas instance – apgabaltiesas, bet kā kasācijas instance – Augstākā tiesa. Informatīvajā ziņojumā norādīts, ka Krimināllietu tiesu palātas darbību iespējams pabeigt likumā noteiktajā termiņā.