Par notikumiem

Drukas versija
7. novembris, 2014

PAR TIESNEŠU KVALIFIKĀCIJAS KOLĒĢIJAS PRIEKŠSĒDĒTĀJU IEVĒLĒTS ERVĪNS KUŠĶIS

Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija 7.novembra sēdē par kolēģijas priekšsēdētāju ievēlēja Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātas priekšsēdētāju Ervīnu Kušķi, bet par kolēģijas priekšsēdētāja vietnieku – Administratīvās apgabaltiesas priekšsēdētāju Māri Vīgantu.
6. novembris, 2014

AUGSTĀKĀS TIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS PIEŅEM PIECU ADVOKĀTU ZVĒRESTU

6.novembrī Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs pieņēma piecu Latvijas Zvērinātu advokātu padomē uzņemtu advokātu zvērestu. Par zvērinātiem advokātiem kļuvuši zvērinātu advokātu palīgi Jānis Dambītis, Anna Kosinska, Ilona Kravale, Rūta Randare un Jevgēnija Ziņģe.
5. novembris, 2014

AUGSTĀKĀ TIESA: TRŪKST NORMATĪVĀ REGULĒJUMA KONKURENCES PADOMES IZPILDDIREKCIJAS DARBĪBU IZSKATĪŠANAI TIESĀ

Augstākā tiesa vērš uzmanību uz normatīvā regulējuma trūkumu tādu tiesu lietu izskatīšanai, kas saistītas ar Konkurences padomes izpilddirekcijas darbībām, iekļūstot un veicot pārmeklēšanu tirgus juridisko personu vai to darbinieku īpašumos.
3. novembris, 2014

CIVILLIETU TIESU PALĀTAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS GUNĀRS AIGARS ATVADĀS NO TIESNEŠA AMATA

Sasniedzot likumā „Par tiesu varu” noteikto maksimālo tiesneša amata vecumu, 31.oktobrī tiesneša pilnvaras beidzās Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas priekšsēdētājam Gunāram Aigaram.
3. novembris, 2014

CIVILLIETU TIESU PALĀTAS PRIEKŠSĒDĒTĀJA PIENĀKUMUS PILDA TIESNESIS RAIMONDS GRĀVELSIŅŠ

No šodienas, 3.novembra, Civillietu tiesu palātas priekšsēdētāja pienākumus pilda tiesnesis Raimonds Grāvelsiņš. Tiesnesis palātas priekšsēdētāja amata pienākumus pildīs līdz jauna Civillietu tiesu palātas priekšsēdētāja ievēlēšanai.
28. oktobris, 2014

PIRMĀS TIESAS IZSPĒLES ADMINISTRATĪVAJĀS TIESĪBĀS FINĀLS NOTIEK AUGSTĀKAJĀ TIESĀ

Sestdien, 25.oktobrī, Latvijas Universitātes un Augstākās tiesas telpās noritēja pirmā Tiesas procesa izspēle administratīvajās tiesībās, ko organizēja Eiropas Tiesību studentu asociācija Latvijā (ELSA Latvia). Izspēles ietvaros studenti risināja āķīgus administratīvā procesa un konkurences tiesību jautājumus.
26. oktobris, 2014

DZALBE PIEDALĀS UKRAINAS AUGSTĀKĀS RADAS ĀRKĀRTAS VĒLĒŠANU NOVĒROŠANĀ

Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta priekšsēdētājs Pēteris Dzalbe svētdien, 26.oktobrī, kā Centrālās vēlēšanu komisijas pārstāvis piedalās Ukrainas parlamenta – Augstākās radas – ārkārtas vēlēšanu novērošanā.
20. oktobris, 2014

KARJERAS NEDĒĻĀ TIESNEŠI STĀSTA SKOLĒNIEM PAR SAVU DARBU

Domājot par savu nākotnes profesiju, Augstāko tiesu pagājušonedēļ apmeklēja zinātkāri skolēni no piecām Rīgas skolām. Ar skolēniem tikās tiesneši, pastāstot par tiesneša amatu, par to, kā viņi paši savulaik izlēmuši kļūt par tiesnešiem.
20. oktobris, 2014

STĀSTS PAR LATVIJAS SENĀTA SENATORU JĀNI SKUDRI – GRĀMATĀ

Jānis Skudre bija viens no septiņiem Latvijas brīvvalsts pirmā laika augstākās tiesu instances – Latvijas Senāta – senatoriem, kura dzīve pēc padomju okupācijas traģiski beidzās Gulaga nometnēs Sibīrijā. Stāstu par Jāņa Skudres dzīvi uzrakstījis viņa novadnieks – sēlis, bijušais Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departamenta senators Vilnis Vietnieks. Stāsta “Un ezerā zvaigzne krīt” pirmās nodaļas bijušas publicētas žurnālā “Jurista Vārds” un reģionālajos laikrakstos, tagad stāsts lasāms vienkopus nupat izdotajā Viļņa Vietnieka grāmatā “Saukas skices”.
17. oktobris, 2014

AUGSTĀKO TIESU APMEKLĒ ASV EKSPERTI CILVĒKTIRDZNIECĪBAS JAUTĀJUMOS

17. oktobrī Augstāko tiesu apmeklēja divi cilvēktirdzniecības lietu eksperti no ASV - federālās tiesas tiesnese Virdžīnija Kendala un federālais prokurors Daniels Veiss. Tikšanās laikā ar Augstākās tiesas priekšsēdētāju Ivaru Bičkoviču, Krimināllietu departamenta un Krimināllietu tiesu palātas tiesnešiem tika pārrunāti jautājumi par būtiskākajām problēmām šādu lietu izmeklēšanā un tiesas procesa norisē.