Par notikumiem

Drukas versija
9. janvāris, 2014

PASTIPRINA ADVOKĀTA LOMU CIVILPROCESĀ KASĀCIJAS INSTANCĒ

Civilprocesā fiziskās personas lietas kasācijas instances tiesā ved pašas vai ar advokāta starpniecību. Arī juridisko personu lietas kasācijas instances tiesā ved to amatpersonas, kas darbojas likumā, statūtos vai nolikumā piešķirto pilnvaru ietvaros, vai arī ar advokāta starpniecību.
6. janvāris, 2014

Mainot krimināllietu un civillietu izskatīšanas kārtību, atsakās no Augstākās tiesas palātām

Pagājušā gada nogalē pieņemti grozījumi Kriminālprocesa likumā un Civilprocesa likumā, ar kuriem paredzēts samazināt lietu plūsmu tiesu palātās un pakāpenisku lietu nodošanu apgabaltiesām.
6. janvāris, 2014

AICINA TIESNEŠUS PIETEIKTIES SATVERSMES TIESAS TIESNEŠA AMATAM

Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs nosūtījis vēstules Latvijas rajonu (pilsētu) tiesu un apgabaltiesu, kā arī Augstākās tiesas tiesnešiem, informējot viņus par iespēju pieteikt savu kandidatūru Satversmes tiesas tiesneša amatam.
6. janvāris, 2014

AUGSTĀKĀS TIESAS DARBĪBAS STRATĒĢIJA PAREDZ STIPRINĀT KASĀCIJAS INSTANCES KAPACITĀTI

Augstākās tiesas misija ir taisnīga un efektīva tiesas spriešana un tiesu sistēmas neatkarības stiprināšana, bet stratēģiskā vīzija – būt par taisnīguma garantu – to paredz Augstākās tiesas darbības stratēģija 2014.–2016.gadam, kas izstrādāta un apstiprināta aizvadītā gada nogalē.
2. janvāris, 2014

Tiesneses Čerņavska un Kušnire pārceltas kasācijas instances tiesnešu amatā, palātā – aizvietotāji no apgabaltiesas

Jauno gadu sākot, izmaiņas Augstākās tiesas tiesnešu sastāvā Civillietu departamentā un Civillietu tiesu palātā.
2. janvāris, 2014

Augstākās tiesas priekšsēdētājam nav vietnieku; priekšsēdētāju pēc rīkojuma aizvietos viens no departamentu priekšsēdētājiem

Augstākās tiesas priekšsēdētājam turpmāk nebūs vietnieku, pagaidu prombūtnes laikā priekšsēdētāju pēc viņa rīkojuma aizstās viens no departamentu priekšsēdētājiem – to nosaka 2013.gada 13.jūnija grozījumi likumā „Par tiesu varu”, kas attiecībā uz Augstākās tiesas reorganizāciju stājas spēkā ar 2014.gada 1.janvāri.
2. janvāris, 2014

No kasācijas instances nosaukuma izzūd Senāta vārds

Aizvadīto gadu Augstākā tiesa noslēdza ar nozīmīgu notikumu – augstākās tiesu instances – Latvijas Senāta – 95.gadadienu. Taču 2014.gads nesis izmaiņas Latvijas tiesu sistēmai – ar 2013.gada 13.jūnija grozījumiem likumā „Par tiesu varu”, kas stājušies spēkā 2014.gada 1.janvārī, no kasācijas instances nosaukuma tiek dzēsts Senāta vārds.