Par notikumiem

Drukas versija
18. februāris, 2014

AUGSTĀKĀS TIESAS PLĒNUMĀ IZVIRZĪS SATVERSMES TIESAS TIESNEŠA AMATA KANDIDĀTU UN IZVĒRTĒS AIZVADĪTĀ GADA DARBU

Piektdien, 21. februārī, Augstākās tiesas plēnums jeb tiesnešu kopsapulce izvērtēs Augstākās tiesas darbu 2013.gadā, izvirzīs Satversmes tiesas tiesneša amata kandidātu un vēlēs Krimināllietu tiesu palātas priekšsēdētāju. Augstākās tiesas plēnums sāksies plkst.9.30 Augstākās tiesas 146.zālē. Plēnuma sēdes ir atklātas, mediju pārstāvji aicināti būt klāt Augstākās tiesas tiesnešu kopsapulcē.
14. februāris, 2014

AUGSTĀKĀ TIESA 2013.GADĀ IZSKATĪJUSI VAIRĀK PAR 5000 LIETĀM

Apkopotā statistika par tiesu lietām Augstākajā tiesā 2013.gadā rāda – palielinājies gan tiesā saņemto lietu skaits, gan neizskatīto lietu uzkrājums. Kasācijas instancē 2013.gadā tiesvedībā bija 5358 lietas, izskatītas no tām – 3035. No Senāta departamentos izskatītajām lietām 1373 bija civillietas, 955 administratīvās lietas un 707 krimināllietas.
13. februāris, 2014

ĒNU DIENĀ AUGSTĀKĀS TIESAS TIESNEŠU UN DARBINIEKU DARBĀ PIEDALĪJĀS 17 ĒNAS

Trešdien, 12.februārī, Ēnu dienas ietvaros Augstāko tiesu apmeklēja 17 skolēni no Talsiem, Valmieras, Preiļiem, Jelgavas un Rīgas. Ēnu dienas dalībnieki, no kuriem jaunākā skolniece mācās vien 6.klasē, ar patiesu interesi sekoja līdzi tiesneša, tiesas konsultanta un juriskonsulta darba pienākumiem Augstākajā tiesā.
6. februāris, 2014

AUGSTĀKĀS TIESAS ADMINISTRATĪVO LIETU DEPARTAMENTAM - 10 GADI

Šodien, 6.februārī, 10 gadu jubileju atzīmē kasācijas instances jaunākā struktūrvienība – Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments.
6. februāris, 2014

IEKĀRTOTA TELPA, KUR APMEKLĒTĀJIEM IEPAZĪTIES AR LIETU MATERIĀLIEM

Lai lietu dalībniekiem un citiem interesentiem būtu ērtāki apstākļi iepazīties ar tiesu lietu materiāliem, Augstākajā tiesā iekārtota atsevišķa telpa apmeklētājiem.
5. februāris, 2014

KANDIDĒT SATVERSMES TIESAS TIESNEŠA AMATAM PIETEIKUŠIES DIVI AUGSTĀKĀS TIESAS TIESNEŠI

Augstākās tiesas plēnumam 21.februārī jautājumā par Satversmes tiesneša amata kandidāta izvirzīšanu būs jāizšķiras starp diviem Augstākās tiesas tiesnešiem. Pieteikumu kandidēt uz šo amatu iesnieguši Krimināllietu tiesu palātas tiesnese Ludmila Poļakova un Civillietu departamenta tiesnesis Aldis Laviņš.
24. janvāris, 2014

MEDIJU DIENĀ AUGSTĀKAJĀ TIESĀ PIEDALĀS ŽURNĀLISTI, KAS RAKSTA UN VEIDO RAIDĪJUMUS PAR TIESLIETĀM

Veidojot konstruktīvu sadarbību ar medijiem, Augstākā tiesa 24.janvārī organizēja informatīvi–izglītojošu Mediju dienu, uz ko aicināja par tieslietām rakstošos un raidījumus veidojošos žurnālistus no nacionālajiem un reģionālajiem laikrakstiem, televīzijām un portāliem.
16. janvāris, 2014

NE VIENMĒR PAMATOTA IR TIESU RĪCĪBA SKATĪT LIETU BEZ PIERĀDĪJUMU PĀRBAUDES

Lai nodrošinātu precīzu Kriminālprocesa likuma (KPL) 499.panta nosacījumu piemērošanu un līdz ar to arī pareizu noziedzīgu nodarījumu kvalifikāciju krimināllietās, kas tiek izskatītas, neizdarot pierādījumu pārbaudi, Augstākās tiesas Judikatūras nodaļa sadarbībā ar juridisko zinātņu doktori profesori Valentiju Liholaju veikusi tiesu prakses pētījumu par šādu lietu iztiesāšanu. Apkopojums akceptēts Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta tiesnešu sanāksmē.
14. janvāris, 2014

ADMINISTRATĪVO LIETU DEPARTAMENTS TURPINA PRAKSES PROJEKTU UN AICINA PRAKSĒ STUDENTU

Līdz 20.janvārim konkursā uz prakses vietu Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamentā aicināti pieteikties tiesību zinātņu programmas studenti, kuri vēlas augstskolā apgūtās zināšanas pielietot praksē un iegūt darba pieredzi. Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa departamenta iniciatīvu pamato gan ar vēlmi atbalstīt spējīgus, mērķtiecīgus jauniešus, dodot iespēju pirmajai darba praksei, gan ar interesi jau savlaikus sagatavot tiesnešu palīgu rezervi.
10. janvāris, 2014

APMEKLĒTĀJU PIEŅEMŠANAS LAIKS TĀDS PATS KĀ TIESAS DARBA LAIKS

Lai nodrošinātu kvalitatīvu apmeklētāju pieņemšanu un apkalpošanu Augstākajā tiesā, turpmāk apmeklētāju pieņemšanas laiks Dokumentu pārvaldības nodaļā un Augstākās tiesas Kancelejā būs tāds pats kā tiesas darba laiks.