Par notikumiem

Drukas versija
30. decembris, 2014

AUGSTĀKĀS TIESAS ADMINISTRĀCIJAI – 10 GADI

Pirms 10 gadiem – 2004.gada 30.decembrī – Augstākās tiesas priekšsēdētājs parakstīja rīkojumu par Augstākās tiesas Administrācijas izveidošanu.
30. decembris, 2014

TIESNESIS UMINSKIS ATGRIEŽAS RĪGAS APGABALTIESĀ

30.decembrī tiesneša pienākumus Augstākajā tiesā beidz pildīt Aivars Uminskis. Aivars Uminskis kopš 2011.gada bija tiesneša pienākumu izpildītājs uz tiesneša vakances laiku Krimināllietu tiesu palātā.
30. decembris, 2014

PAPLAŠINĀTS CIVILLIETU UN KRIMINĀLLIETU DEPARTAMENTU TIESNEŠU SASTĀVS

Ar 1.janvāri Augstākās tiesas Civillietu departamenta tiesneša amatā iecelta Civillietu tiesu palātas tiesnese Marika Senkāne, bet Krimināllietu departamenta tiesneša amatos – Krimināllietu tiesu palātas tiesneses Aija Branta un Anita Poļakova. Lēmumu par tiesnešu iecelšanu kasācijas instances tiesnešu amatos pieņēma attiecīgo departamentu tiesnešu kopsapulces.
22. decembris, 2014

AUGSTĀKĀS TIESAS GADA CILVĒKS-2014 – GUNĀRS AIGARS

Kolektīva balsojumā par Augstākās tiesas Gada cilvēku-2014 kļuvis bijušais Civillietu tiesu palātas priekšsēdētājs Gunārs Aigars. Kolēģi, izvirzot Gunāru Aigaru šai nominācijai, uzsvēruši, ka viņš ir cilvēks, kura mūža ieguldījums tiesneša darbā neprasa īpašu pamatojumu izvirzīšanai – tas ir pateicības un cieņas apliecinājums. Šogad piešķirts Goda tiesneša nosaukums.
19. decembris, 2014

KRIMINĀLLIETU TIESU PALĀTAS VĒSTURE APKOPOTA GRĀMATĀ

Aizverot Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātas vēstures lappusi, ir apkopota šīs Latvijas tiesu sistēmai nozīmīgās tiesu instances vēsture un izdota neliela grāmata, uz kuras atvēršanu 18.decembrī Augstākā tiesa aicināja tagadējos un bijušos Krimināllietu tiesu palātas tiesnešus, tiesnešu palīgus un tagadējos darbiniekus un citu tiesas struktūrvienību vadītājus.
11. decembris, 2014

IEPAZĪSTINA AR LATVIJAS KĀ NĀKAMĀS ES PADOMES PREZIDĒJOŠĀS VALSTS TIESU SISTĒMU

Krimināllietu tiesu palātas tiesnese Aija Branta kā nākamās Eiropas Savienības Padomes prezidējošās valsts pārstāve 11. un 12.decembrī Strasbūrā notiekošajā Eiropas tiesu sistēmu efektivitātes komisijas plenārsēdē uzstājas ar priekšlasījumu par Latvijas tiesu sistēmas aktualitātēm.
10. decembris, 2014

PIRMKURSNIEKU DIENĀS AUGSTĀKO TIESU APMEKLĒJUŠI 500 STUDENTI UN SKOLĒNI

10.decembrī Augstākajā tiesā viesojās pēdējās šīgada studentu un skolēnu grupas no Ekonomikas augstskolas, Rīgas Ziemeļvalstu ģimnāzijas un Āgenskalna Valsts ģimnāzijas, iepazīstot tiesu sistēmas un Augstākās tiesas darbu. Pirmkursnieku dienu ietvaros Augstāko tiesu kopš oktobra apmeklēja 14 studentu grupas, kopumā 502 studenti un skolēni no Latvijas Universitātes, Rīgas Stradiņa Universitātes, Daugavpils Universitātes, Biznesa augstskolas „Turība”, Rēzeknes augstskolas, Ekonomikas augstskolas, Juridiskās koledžas, Alberta koledžas, Ziemeļvalstu ģimnāzijas, Āgenskalna Valsts ģimnāzijas un Ogres Valsts ģimnāzijas.
9. decembris, 2014

AUGSTĀKĀ TIESA AICINA DARBĀ ZINĀTNISKI ANALĪTISKOS PADOMNIEKUS

Augstākā tiesa izsludinājusi konkursu trīs zinātniski analītisko padomnieku amata vietām – pa vienai vakancei katrā no trim Augstākās tiesas departamentiem – Administratīvo lietu departamentā, Civillietu departamentā un Krimināllietu departamentā.
8. decembris, 2014

SATVERSMES TIESAS SPRIEDUMI IR VĒRTĪGS TIESĪBU AVOTS TIESĀM

Satversmes tiesas spriedumos ietverto tiesību normu interpretāciju tiesas izmanto savu nolēmumu argumentācijā, un tas ir viens no plašāk piemērotajiem tiesību avotiem, uz ko tiesas atsaucas – 5.decembrī konferencē "Satversmes tiesas spriedums kā tiesību avots" sacīja Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs.
3. decembris, 2014

MOLDOVAS TIESNEŠI UN TIESĪBZINĀTNIEKI IEPAZĪSTAS AR LATVIJAS TIESU SISTĒMU

2. decembrī pieredzes apmaiņas vizītes ietvaros Augstāko tiesu apmeklēja delegācija no Moldovas – tiesneši no Kišiņevas pirmās instances tiesām un mācībspēki no Moldovas Valsts universitātes un Moldovas Eiropas universitātes.