Par notikumiem

Drukas versija
1. decembris, 2014

AUGSTĀKĀS TIESAS PĒTĪJUMS SEKMĒ VIENOTU TIESU PRAKSI BĒRNU ADOPCIJAS JAUTĀJUMOS

Augstākās tiesas Civillietu departamenta tiesnešu kopsapulcē akceptēts pētījums un tā secinājumi par tiesu praksi adopcijas jautājumos.
1. decembris, 2014

INTA LAUKA IECELTA PAR CIVILLIETU DEPARTAMENTA TIESNESI

Ar šodienu, 1.decembri, Augstākās tiesas Civillietu departamentā jauna tiesnese – šajā amatā iecelta Inta Lauka, kas bija Civillietu tiesu palātas tiesnese. Lēmumu par Intas Laukas iecelšanu kasācijas instances tiesneša amatā pieņēma Civillietu departamenta tiesnešu kopsapulce.