Par notikumiem

Drukas versija
2. janvāris, 2014

No kasācijas instances nosaukuma izzūd Senāta vārds

Aizvadīto gadu Augstākā tiesa noslēdza ar nozīmīgu notikumu – augstākās tiesu instances – Latvijas Senāta – 95.gadadienu. Taču 2014.gads nesis izmaiņas Latvijas tiesu sistēmai – ar 2013.gada 13.jūnija grozījumiem likumā „Par tiesu varu”, kas stājušies spēkā 2014.gada 1.janvārī, no kasācijas instances nosaukuma tiek dzēsts Senāta vārds.