Par notikumiem

Drukas versija
31. maijs, 2013

Civillietu tiesu palātas tiesneša pienākumus turpinās pildīt Zane Pētersone

Tieslietu padome uzdevusi Rīgas apgabaltiesas tiesnesei Zanei Pētersonei ar 3. jūniju pildīt Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas tiesneša amata pienākumus tiesneša vakances laikā.
31. maijs, 2013

Augstākā tiesa piedalās starptautiskā pētniecības projektā

No 2013. gada maija Augstākā tiesa īsteno partnerību Eiropas Komisijas 7. Ietvara programmas pilnībā finansētajā projektā „Pretterorisma pasākumu izmantošana drošības uzlabošanai Eiropā – to ietekme, tiesiskums un efektivitāte” (projekta akronīms – SECILE).
28. maijs, 2013

Augstākā tiesa analizē prokurora protestu noraidīšanas iemeslus

Ir divi galvenie iemesli, kādēļ prokuroru protesti tiek noraidīti gan apelācijas instances tiesā, gan kasācijas instances tiesā – secināts Augstākās tiesas veiktajā tiesu prakses apkopojumā. Šie iemesli ir Kriminālprocesa likuma normās ietverto prasību neievērošana pirmstiesas kriminālprocesā un protestam izvirzīto prasību neievērošana.
23. maijs, 2013

Lekcijā par Voldemāru Zāmuelu izmanto Augstākās tiesas muzeja eksponātu – senatora dzimtas koku

„Katrai sevi cienošai tautai ir jāzina to cilvēku vārdi, kam pateicoties dzīvojam visas pasaules atzītā demokrātiskā un neatkarīgā valstī,” sacīja pirmais atjaunotās Latvijas Republikas Augstākās tiesas priekšsēdētājs Gvido Zemrībo, 22. maijā atklājot publisko lekciju par Latvijas brīvvalsts laika Ministru prezidentu Voldemāru Zāmuelu.
16. maijs, 2013

Senāta Civillietu departamenta priekšsēdētāja iesniegtos protestus Senāts izskatīs paplašinātā sastāvā

Satversmei neatbilst Civilprocesa likuma norma par Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta priekšsēdētāja tiesībām iesniegt protestu par spēkā stājušos tiesas nolēmumu – 14. maijā Satversmes tiesa pasludināja spriedumu lietā „Par Civilprocesa likuma 483. panta daļā par Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta priekšsēdētāja tiesībām iesniegt protestu atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. pantam”.
16. maijs, 2013

Augstākās tiesas priekšsēdētājs pieņem piecu advokātu zvērestu

16. maijā Augstākās tiesas priekšsēdētājs pieņēma trīs Latvijas Zvērināto advokātu padomē uzņemtu advokātu zvērestu. Zvērinātu advokātu rindas papildina zvērinātu advokātu palīgi Evita Kižlo, Milans Kuļikovs un Pēteris Kušners, kā arī juridisko zinātņu doktori – Biznesa augstskolas „Turība” lektors Jānis Rušenieks un Sociālo tehnoloģiju augstskolas docents Nils Žuravļovs.
13. maijs, 2013

Par atbilstošu Satversmei atzīst aizliegumu tiesnesim darboties politiskajās partijās

Satversmes tiesa 10. maijā pasludināja spriedumu lietā Nr. 2012-16-01 „Par likuma „Par tiesu varu” 86. panta trešās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 102. pantam” un atzina par atbilstošu Satversmei likuma normu, kas aizliedz tiesnesim darboties politiskajās partijās.
7. maijs, 2013

Senators Dzalbe iepazīstina Nīderlandes studentus ar kriminālprocesu Latvijā

7.maijā Augstāko tiesu apmeklēja divdesmit krimināltiesību studenti no Nīderlandes. Studenti pārstāv AdInformandum studentu asociāciju, kas apvieno krimināltiesību un kriminoloģijas studentus.