Par notikumiem

Drukas versija
30. aprīlis, 2013

Pārmaiņas Augstākās tiesas tiesnešu sastāvā

30.aprīlī tiesneša pienākumus beigusi pildīt Senāta Civillietu departamenta senatore Skaidrīte Lodziņa. Pēc 41 tieslietu sistēmā nostrādāta gada Skaidrīte Lodziņa dodas pelnītā atpūtā. Skaidrīte Lodziņa bijusi Augstākās tiesas tiesnese kopš 1995.gada – divpadsmit gadus Civillietu tiesu palātā, bet kopš 2007. gada – Senāta Civillietu departamentā.
26. aprīlis, 2013

Tiesnese Pētersone Erasmus programmas studentus iepazīstina ar mediāciju Latvijā

Ceturtdien, 25.aprīlī, Biznesa augstskolas „Turība” īstenotā Erasmus Intensīvās programmas projekta ietvaros Augstāko tiesu apmeklēja četrdesmit studenti no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Itālijas. Ar lekciju, diskusiju un studiju vizīšu palīdzību studenti apgūst kursu par mediāciju civillietās un krimināllietās kā strīdu atrisināšanas veidu Eiropas mērogā.
24. aprīlis, 2013

Valsts kontrole Augstākās tiesas gada pārskatam dod pozitīvu atzinumu bez iebildēm

Valsts kontrole revīzijā guvusi pārliecību, ka 2012.gada pārskats visos būtiskajos aspektos sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par Augstākās tiesas finansiālo stāvokli, tā izmaiņām un darbības rezultātiem. Atzinums par Augstākās tiesas 2012.gada pārskata sagatavošanas pareizību sniegts bez iebildēm.
18. aprīlis, 2013

Augstākās tiesas biļetenā – tiesas publiskais pārskats, judikatūras klasifikatori un tiesnešu konferences materiāli

Augstākās tiesas biļetena sestajā numurā varēs iepazīties ar plašu un daudzveidīgu, tiesnešiem, prokuroriem, advokātiem, tiesībpolitikas veidotājiem, studentiem un citiem interesentiem noderīgu informāciju. Biļetens jau šobrīd pieejams elektroniski Augstākās tiesas mājaslapā, un tuvākajā laikā to saņems Latvijas tiesas, citas tieslietu sistēmas iestādes, kā arī bibliotēkas un augstskolas.
16. aprīlis, 2013

Moldovas tiesu sistēmas delegācija iepazīstas ar Tieslietu padomes un Augstākās tiesas pieredzi

16.aprīlī Augstāko tiesu pieredzes vizītē apmeklēja Moldovas tieslietu sistēmas pārstāvji – tiesu priekšsēdētāji, Tieslietu ministrijas un Tiesu administrācijas pārstāvji, lai iepazītos ar Latvijas tiesu sistēmu, Augstāko tiesu un Tieslietu padomi.
11. aprīlis, 2013

Veikts tiesu prakses pētījums par rasu, nacionālā un etniskā naida lietām

Atbilstoši Latvijai saistošajai ANO Konvencijai par jebkuras rasu diskriminācijas izskaušanu jēdziens „rase” ir izprotams plašākā nozīmē un ietver arī tādus nozieguma izdarīšanas motīvus, kuru pamatā ir personas „etniskā” vai „nacionālā” izcelsme – norādīts Augstākās tiesas veiktajā tiesu prakses apkopojumā.
11. aprīlis, 2013

Saeima atbrīvo no Augstākās tiesas tiesneša amata tiesneses Lodziņu un Treiju

Saeimā šodien, 11. aprīlī pieņemts lēmums atbrīvot Senāta Civillietu departamenta senatori Skaidrīti Lodziņu no Augstākās tiesas tiesneša amata pēc pašas vēlēšanās.
4. aprīlis, 2013

Augstākās tiesas mājaslapā – judikatūras nolēmumi daudzveidīgos klasifikatoros

Lai sekmētu Augstākās tiesas judikatūras plašāku un ērtāku izmantošanu, Judikatūras nodaļa Augstākās tiesas mājaslapā publicētos judikatūras nolēmumus sistematizējusi vairāku veidu klasifikatoros. Šobrīd izveidoti triju veidu klasifikatori.