Par notikumiem

Drukas versija
29. novembris, 2013

Augstākās tiesas priekšsēdētājs pieņem advokāta zvērestu

29.novembrī Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs pieņēma zvērinātu advokātu skaitā uzņemtā advokāta Aleksandra Berezina zvērestu.
26. novembris, 2013

Pētījums: ar reālu brīvības atņemšanu par nodokļu nemaksāšanu soda reti

Sodu politika, ko īsteno tiesas attiecībā uz personām, kuras atzītas par vainīgām izvairīšanās no nodokļu vai tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas, raksturīga ar to, ka šīm personām reāla brīvības atņemšana, ar dažiem izņēmumiem, ja noziegums izdarīts neizciesta soda laikā, netiek piespriesta – secināts juridisko zinātņu doktores Valentijas Liholajas tiesu prakses apkopojumā, ko profesore veikusi pēc Augstākās tiesas pasūtījuma sadarbībā ar Senāta Krimināllietu departamentu un Judikatūras nodaļu.
21. novembris, 2013

Augstākās tiesas priekšsēdētājs piedalās starptautiskā konferencē par tiesu lomu un perspektīvu Eiropas Savienībā

Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs 21. un 22.novembrī Briselē piedalās Eiropas Komisijas organizētā starptautiskā konferencē „Tiesas loma Eiropas Savienībā”, kurā tiek apspriesta Eiropas Savienības tieslietu politika nākamajiem gadiem.
20. novembris, 2013

Tieslietu sistēmas jubilejā saņem Goda zīmes

19.novembrī Tieslietu ministrijas 95.gadu jubilejai veltītajā svinīgajā pasākumā Tieslietu sistēmas Goda zīmi saņēma Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta senatore Ināra Garda. Viņai, tāpat kā Senāta Krimināllietu departamenta senatorei Ingunai Radzevičai, par nozīmīgu ieguldījumu demokrātijas un tiesiskuma stiprināšanā piešķirta II pakāpes Goda zīme.
14. novembris, 2013

Bijušais senators Vilnis Vietnieks izdod otru dzejas grāmatu

Bijušais Augstākās tiesas senators Vilnis Vietnieks, 2010.gadā pēc 32 tiesneša amatā nostrādātiem gadiem aizejot pensijā, izdeva savas dzejas grāmatu „Sēlijas vējš”, kurā publicētie dzejoļi bija rakstīti kopš sešdesmitajiem gadiem, paralēli tiesneša darbam. Ekssenators nezaudē romantiku un uzņēmību un ir sagatavojis un izdevis savu otro dzejas grāmatu „Mūžīgā vērtība”, kas klajā nākusi šonedēļ.
14. novembris, 2013

Senatori dalās pieredzē par administratīvā procesa ieviešanu Latvijā

Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta senatore Jautrīte Briede šonedēļ Almatā konferencē par administratīvo procesu Kazahstānā uzstājas ar referātu par administratīvā akta atcelšanu Latvijas Republikas Augstākās tiesas praksē.
14. novembris, 2013

Augstākā tiesa: tiesas pienākums ir vērtēt, vai līgumi nav pretrunā ar labas ticības principu

Piemērojot līgumsodu, ir jāievēro Satversmē ietvertie tiesiskuma, taisnīguma un tiesisko attiecību dalībnieku vienādas aizsardzības principi, nenoliedzot līgumu brīvību, bet nepieļaujot tādu līgumsoda un citu līdzekļu pielietošanu, kas pārmērīgas bardzības dēļ ekonomiski iznīcina pusi vai neliela pārkāpuma dēļ atņem tai izredzes uz sekmīgu darbību ilgtermiņā.
12. novembris, 2013

Augstākā tiesa apkopojusi tiesu praksi lietās par valsts dienestu

Augstākā tiesa ik gadu apkopo tiesu praksi par aktuāliem tiesību jautājumiem. Šogad, ņemot vērā lietu, kas saistītas ar valsts dienesta attiecībām, lielo skaitu un judikatūras atziņu nozīmību tajās, apkopota tiesu prakse šajā lietu kategorijā.
2. novembris, 2013

Tiesnešu konferencē – arī par Augstākās tiesas struktūras maiņu

Senāta un senatoru vārds nav tikai nosaukums, tā ir vēsturiskā pēctecība, ja runājam par 1918.gada Latvijas valsts nepārtrauktību. Ja bija un ir Saeima – nevis Parlaments, Satversme – nevis Konstitūcija, Satversmes tiesa – nevis Konstitucionālā tiesa, tad kāpēc vienam varas atzaram – tiesai – tiek atņemts šis vēsturiskais Senāta nosaukums?