Par notikumiem

Drukas versija
22. oktobris, 2013

Pirmoreiz izdoti Administratīvā procesa likuma komentāri

Divdesmit divu autoru kolektīvs juridisko zinātņu doktores senatores Jautrītes Briedes zinātniskajā redakcijā ir sagatavojis Administratīvā procesa likuma komentāru grāmatu.
22. oktobris, 2013

Satversmes tiesa kasācijas tiesvedības atteikšanu atzīst par atbilstošu Satversmei

Satversmes tiesa 21. oktobrī ir pieņēmusi spriedumu, ar kuru par atbilstošu Satversmei atzīst Civilprocesa likuma normu, kas Augstākās tiesas senatoriem paredz tiesības atteikt kasācijas tiesvedības ierosināšanu.
15. oktobris, 2013

Administratīvo tiesnešu biedrību turpinās vadīt senators Neimanis

Latvijas Administratīvo tiesnešu biedrības sapulcē par biedrības priekšsēdētāju nākamajiem diviem gadiem ievēlēts Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta senators Jānis Neimanis, kurš biedrību vada kopš tās dibināšanas 2009. gadā.
11. oktobris, 2013

Augstākajā tiesā mācās gan skolēni, gan skolotāji

Augstākā tiesa ir ne tikai tiesu instance, kuras pamatfunkcija ir spriest tiesu un veidot judikatūru, bet arī iestāde, kas atvērta sabiedrības – studentu, skolēnu un arī skolotāju – juridiskajai izglītošanai.
7. oktobris, 2013

Augstākās tiesas mājaslapā – arī Eiropas Savienības Tiesas judikatūra

Turpinot papildināt Augstākās tiesas mājaslapu ar lietotājiem interesantu informāciju, Judikatūras sadaļa papildināta ar informāciju par Eiropas Savienības Tiesas nolēmumiem.
2. oktobris, 2013

Discipilnārtiesa liek Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijai atkārtoti izvērtēt tiesneses profesionālo darbību

Augstākās tiesas Senātā 30.septembrī tika sasaukta Disciplinārtiesa, lai pārbaudītu pilsētas tiesas tiesneses pārsūdzētā Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas sniegtā negatīvā atzinuma tiesiskumu.