Par notikumiem

Drukas versija
10. janvāris, 2013

Pētījums parāda atšķirīgu tiesu praksi krimināllietās par kredītu negodprātīgu saņemšanu un izmantošanu

Lai novērstu atšķirīgu prokuratūras un tiesu praksi Krimināllikuma piemērošanā krimināllietās par kredītu un citu aizdevumu negodprātīgu saņemšanu un izmantošanu, Augstākā tiesa veikusi pētījumu par Krimināllikuma 210. panta piemērošanu tiesās. Problēma aktualizēta pēc ģenerālprokurora ierosinājuma un secinājumiem, kas izdarīti, izpētot krimināllietas apsūdzībā saskaņā ar Krimināllikuma 210. pantu, kas izskatītas tiesās 2010. gadā un 2011. gada pirmajos astoņos mēnešos un kurās spriedumi stājušies likumīgā spēkā.
4. janvāris, 2013

Grozījumi procesuālajos likumos paredz izmaiņas tiesvedības nosacījumos

Ar 1. janvāri stājušies spēkā grozījumi vairākos procesuālajos likumos, kas nosaka izmaiņas arī attiecībā uz tiesvedību Augstākajā tiesā.
2. janvāris, 2013

Augstākās tiesas tiesnešu un darbinieku ziedojumus saņem Rudzātu internātpamatskola

Gada nogalē par tradīciju Augstākajā tiesā kļuvusi labdarības akcija – ziedojumu vākšanas bērniem, kuriem dzīvē neklājas viegli. 2012. gada nogalē tiesneši un tiesas darbinieki saziedoja 633 latus un tie nosūtīti Rudzātu speciālajai internātpamatskolai. Rudzātu speciālajā internātpamatskolā pastāvīgi dzīvo un mācās 84 bērni ar īpašām vajadzībām vecumā no 3 līdz 21 gadam.