Par notikumiem

Drukas versija
1. marts, 2013

Iesniedzot kasācijas sūdzību un blakus sūdzību administratīvajās lietās, jāmaksā drošības naudu

No 1. marta, iesniedzot kasācijas sūdzību administratīvajā lietā, jāmaksā drošības naudu 50 latu apmērā, bet par blakus sūdzību jāmaksā drošības naudu 10 latu apmērā.
26. februāris, 2013

Augstākās tiesas priekšsēdētājs pieņem Vidzemes apgabaltiesas tiesu izpildītājas zvērestu

26. februārī Augstākās tiesas priekšsēdētājs pieņēma Vidzemes apgabaltiesas zvērinātas tiesu izpildītājas Ditas Voronovas zvērestu.
22. februāris, 2013

Augstākās tiesas plēnumā norāda uz tiesas darba pārslodzi

Augstākā tiesa aizvadītajā gadā strādājusi pārslodzē – gada pārskata plēnumā, kas notika 22. februārī, atzina Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs un Senāta departamentu un tiesu palātu priekšsēdētāji. Arī ģenerālprokurors Ēriks Kalnmeiers, uzrunājot tiesnešus, novērtēja, ka Augstākā tiesa aizvadītajā gadā strādājusi maksimāli, pat pāri saviem spēkiem.
22. februāris, 2013

Augstākā tiesa: neizdiskutēti grozījumi likumos nesasniedz mērķi un rada piemērošanas problēmas

Nepieņemama ir izpildvaras un likumdevēja varas izmantotā prakse būtiskus grozījumus likumos veikt bez pietiekamām diskusijām, neuzklausot un neņemot vērā tiesu viedokli – Augstākās tiesas plēnumā norādīja gan Augstākās tiesas tiesneši, gan ģenerālprokurors.
22. februāris, 2013

Augstākā tiesa aicina uz savstarpēju varas institūciju toleranci

Vēršot uzmanību uz nevēlamām tendencēm, kas spilgti iezīmējušās pagājušajā gadā, Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa norāda uz savstarpējo varas institūciju tolerances problēmu.
22. februāris, 2013

Augstākās tiesas plēnumā norāda uz zvērināta advokāta institūta ieviešanas nepieciešamību

Viens no veidiem, kā paātrināt civilprocesu, ir zvērinātu advokātu lomas palielināšana, nosakot advokātiem ekskluzīvas tiesības pārstāvēt personas civilprocesā – Augstākās tiesas plēnumā norādīja Senāta Civillietu departamenta priekšsēdētājs Zigmants Gencs.
22. februāris, 2013

Senāta Krimināllietu departaments: procesa virzītājiem grūtības rada apsūdzības formulēšana nodokļu lietās un būtiska kaitējuma noteikšanā

Analizējot juridiskā ziņā komplicētākās 2012.gadā Senāta Krimināllietu departamentā izskatītās lietas, tostarp arī sabiedrības interesi izraisījušas lietas, jāatzīst, ka procesa virzītājiem grūtības rada apsūdzības formulēšana, tostarp nodokļu lietās un lietās, kurās kā noziedzīga nodarījuma sastāva obligāta pazīme ir būtisks kaitējums – Augstākās tiesas plēnumā sacīja Senāta Krimināllietu departamenta priekšsēdētājs Pēteris Dzalbe.
21. februāris, 2013

Neapoles Universitātes profesori iepazīstas ar Latvijas tiesu sistēmu un Augstāko tiesu

21. februārī Augstāko tiesu apmeklēja Neapoles Federika Universitātes profesori. Sarunā ar Augstākās tiesas priekšsēdētāja vietnieku, Civillietu tiesu palātas priekšsēdētāju Gunāru Aigaru un Senāta Civillietu departamenta priekšsēdētāju Zigmantu Gencu viņi apmainījās pieredzē civillietu izskatīšanas praksē Latvijā un Itālijā, kā arī iepazinās ar Latvijas tiesu un tiesību sistēmu kopumā.
20. februāris, 2013

Tiesneši plēnumā izvērtēs Augstākās tiesas darbu aizvadītajā gadā

Piektdien, 22. februārī Augstākās tiesas plēnums jeb tiesnešu kopsapulce izvērtēs 2012. gada darbu.
19. februāris, 2013

Apgabaltiesas tiesnesis Uminskis pildīs Augstākās tiesas tiesneša pienākumus

Tieslietu padome uzdevusi Rīgas apgabaltiesas tiesnesim Aivaram Uminskim ar 19.februāri pildīt Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātas tiesneša amata pienākumus.