Par notikumiem

Drukas versija
18. aprīlis, 2013

Augstākās tiesas biļetenā – tiesas publiskais pārskats, judikatūras klasifikatori un tiesnešu konferences materiāli

Augstākās tiesas biļetena sestajā numurā varēs iepazīties ar plašu un daudzveidīgu, tiesnešiem, prokuroriem, advokātiem, tiesībpolitikas veidotājiem, studentiem un citiem interesentiem noderīgu informāciju. Biļetens jau šobrīd pieejams elektroniski Augstākās tiesas mājaslapā, un tuvākajā laikā to saņems Latvijas tiesas, citas tieslietu sistēmas iestādes, kā arī bibliotēkas un augstskolas.
16. aprīlis, 2013

Moldovas tiesu sistēmas delegācija iepazīstas ar Tieslietu padomes un Augstākās tiesas pieredzi

16.aprīlī Augstāko tiesu pieredzes vizītē apmeklēja Moldovas tieslietu sistēmas pārstāvji – tiesu priekšsēdētāji, Tieslietu ministrijas un Tiesu administrācijas pārstāvji, lai iepazītos ar Latvijas tiesu sistēmu, Augstāko tiesu un Tieslietu padomi.
11. aprīlis, 2013

Veikts tiesu prakses pētījums par rasu, nacionālā un etniskā naida lietām

Atbilstoši Latvijai saistošajai ANO Konvencijai par jebkuras rasu diskriminācijas izskaušanu jēdziens „rase” ir izprotams plašākā nozīmē un ietver arī tādus nozieguma izdarīšanas motīvus, kuru pamatā ir personas „etniskā” vai „nacionālā” izcelsme – norādīts Augstākās tiesas veiktajā tiesu prakses apkopojumā.
11. aprīlis, 2013

Saeima atbrīvo no Augstākās tiesas tiesneša amata tiesneses Lodziņu un Treiju

Saeimā šodien, 11. aprīlī pieņemts lēmums atbrīvot Senāta Civillietu departamenta senatori Skaidrīti Lodziņu no Augstākās tiesas tiesneša amata pēc pašas vēlēšanās.
4. aprīlis, 2013

Augstākās tiesas mājaslapā – judikatūras nolēmumi daudzveidīgos klasifikatoros

Lai sekmētu Augstākās tiesas judikatūras plašāku un ērtāku izmantošanu, Judikatūras nodaļa Augstākās tiesas mājaslapā publicētos judikatūras nolēmumus sistematizējusi vairāku veidu klasifikatoros. Šobrīd izveidoti triju veidu klasifikatori.
26. marts, 2013

Augstākās tiesas tiesneši tiekas ar valdības pārstāvi starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās

Prognozējams, ka Eiropas Cilvēktiesību tiesā (ECT) pret Latviju izskatīto lietu skaits šogad un tuvākajos gados pieaugs,- tiekoties ar Augstākās tiesas tiesnešiem, atzina Ministru kabineta pārstāve starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās Kristīne Līce Taču, kā atzīmēja pārstāve – tas nav saistīts ar strauju no Latvijas saņemto pieteikumu skaita pieaugumu, bet ar Latvijas juristu skaita palielinājumu ECT štatos, kas ļaus ātrāk sagatavot lietas un sekmēs to ātrāku apriti.
25. marts, 2013

Augstākajā tiesā viesojas Nīderlandes studenti

Pirmdien, 25.martā, Augstāko tiesu apmeklēja sešpadsmit jurisprudences studenti no Leidenes, Nīderlandes.
20. marts, 2013

Izdota tiesneses Pētersones grāmata par intelektuālā īpašuma civiltiesisko aizsardzību

Lasītājiem, kuri interesējas par intelektuālo īpašumu un tā tiesiskās aizsardzības līdzekļiem mūsdienās, noderīga būs Tiesu namu aģentūras izdotā tiesību doktores, Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas tiesneses Zanes Pētersones grāmata „Intelektuālā īpašuma civiltiesiskās aizsardzības līdzekļi”.
19. marts, 2013

Senāta Administratīvo lietu departaments dod prakses iespēju studentiem

Lai dotu iespēju tiesību zinātņu programmas studentiem nostiprināt augstskolā iegūtās teorētiskās zināšanas, kā arī apgūt praktiskās iemaņas ar tiesas spriešanu saistītās jomās, Augstākā tiesa uzsākusi jaunu projektu – piedāvāt prakses iespēju studentiem.
6. marts, 2013

Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija aizvien vairāk ietekmē Senāta judikatūru

Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija ir kļuvusi par ikdienas darbā piemērojamu instrumentu Augstākās tiesas Senātā,- secināts pētījumā par Eiropas Cilvēktiesību tiesas (ECT) un Augstākās tiesas mijiedarbību, ko pēc Augstākās tiesas pasūtījuma veicis juridisko zinātņu doktors Mārtiņš Mits.