Par notikumiem

Drukas versija
31. maijs, 2013

Augstākā tiesa piedalās starptautiskā pētniecības projektā

No 2013. gada maija Augstākā tiesa īsteno partnerību Eiropas Komisijas 7. Ietvara programmas pilnībā finansētajā projektā „Pretterorisma pasākumu izmantošana drošības uzlabošanai Eiropā – to ietekme, tiesiskums un efektivitāte” (projekta akronīms – SECILE).
28. maijs, 2013

Augstākā tiesa analizē prokurora protestu noraidīšanas iemeslus

Ir divi galvenie iemesli, kādēļ prokuroru protesti tiek noraidīti gan apelācijas instances tiesā, gan kasācijas instances tiesā – secināts Augstākās tiesas veiktajā tiesu prakses apkopojumā. Šie iemesli ir Kriminālprocesa likuma normās ietverto prasību neievērošana pirmstiesas kriminālprocesā un protestam izvirzīto prasību neievērošana.
23. maijs, 2013

Lekcijā par Voldemāru Zāmuelu izmanto Augstākās tiesas muzeja eksponātu – senatora dzimtas koku

„Katrai sevi cienošai tautai ir jāzina to cilvēku vārdi, kam pateicoties dzīvojam visas pasaules atzītā demokrātiskā un neatkarīgā valstī,” sacīja pirmais atjaunotās Latvijas Republikas Augstākās tiesas priekšsēdētājs Gvido Zemrībo, 22. maijā atklājot publisko lekciju par Latvijas brīvvalsts laika Ministru prezidentu Voldemāru Zāmuelu.
16. maijs, 2013

Senāta Civillietu departamenta priekšsēdētāja iesniegtos protestus Senāts izskatīs paplašinātā sastāvā

Satversmei neatbilst Civilprocesa likuma norma par Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta priekšsēdētāja tiesībām iesniegt protestu par spēkā stājušos tiesas nolēmumu – 14. maijā Satversmes tiesa pasludināja spriedumu lietā „Par Civilprocesa likuma 483. panta daļā par Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta priekšsēdētāja tiesībām iesniegt protestu atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. pantam”.
16. maijs, 2013

Augstākās tiesas priekšsēdētājs pieņem piecu advokātu zvērestu

16. maijā Augstākās tiesas priekšsēdētājs pieņēma trīs Latvijas Zvērināto advokātu padomē uzņemtu advokātu zvērestu. Zvērinātu advokātu rindas papildina zvērinātu advokātu palīgi Evita Kižlo, Milans Kuļikovs un Pēteris Kušners, kā arī juridisko zinātņu doktori – Biznesa augstskolas „Turība” lektors Jānis Rušenieks un Sociālo tehnoloģiju augstskolas docents Nils Žuravļovs.
13. maijs, 2013

Par atbilstošu Satversmei atzīst aizliegumu tiesnesim darboties politiskajās partijās

Satversmes tiesa 10. maijā pasludināja spriedumu lietā Nr. 2012-16-01 „Par likuma „Par tiesu varu” 86. panta trešās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 102. pantam” un atzina par atbilstošu Satversmei likuma normu, kas aizliedz tiesnesim darboties politiskajās partijās.
7. maijs, 2013

Senators Dzalbe iepazīstina Nīderlandes studentus ar kriminālprocesu Latvijā

7.maijā Augstāko tiesu apmeklēja divdesmit krimināltiesību studenti no Nīderlandes. Studenti pārstāv AdInformandum studentu asociāciju, kas apvieno krimināltiesību un kriminoloģijas studentus.
30. aprīlis, 2013

Pārmaiņas Augstākās tiesas tiesnešu sastāvā

30.aprīlī tiesneša pienākumus beigusi pildīt Senāta Civillietu departamenta senatore Skaidrīte Lodziņa. Pēc 41 tieslietu sistēmā nostrādāta gada Skaidrīte Lodziņa dodas pelnītā atpūtā. Skaidrīte Lodziņa bijusi Augstākās tiesas tiesnese kopš 1995.gada – divpadsmit gadus Civillietu tiesu palātā, bet kopš 2007. gada – Senāta Civillietu departamentā.
26. aprīlis, 2013

Tiesnese Pētersone Erasmus programmas studentus iepazīstina ar mediāciju Latvijā

Ceturtdien, 25.aprīlī, Biznesa augstskolas „Turība” īstenotā Erasmus Intensīvās programmas projekta ietvaros Augstāko tiesu apmeklēja četrdesmit studenti no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Itālijas. Ar lekciju, diskusiju un studiju vizīšu palīdzību studenti apgūst kursu par mediāciju civillietās un krimināllietās kā strīdu atrisināšanas veidu Eiropas mērogā.
24. aprīlis, 2013

Valsts kontrole Augstākās tiesas gada pārskatam dod pozitīvu atzinumu bez iebildēm

Valsts kontrole revīzijā guvusi pārliecību, ka 2012.gada pārskats visos būtiskajos aspektos sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par Augstākās tiesas finansiālo stāvokli, tā izmaiņām un darbības rezultātiem. Atzinums par Augstākās tiesas 2012.gada pārskata sagatavošanas pareizību sniegts bez iebildēm.