Par notikumiem

Drukas versija
22. oktobris, 2013

Satversmes tiesa kasācijas tiesvedības atteikšanu atzīst par atbilstošu Satversmei

Satversmes tiesa 21. oktobrī ir pieņēmusi spriedumu, ar kuru par atbilstošu Satversmei atzīst Civilprocesa likuma normu, kas Augstākās tiesas senatoriem paredz tiesības atteikt kasācijas tiesvedības ierosināšanu.
15. oktobris, 2013

Administratīvo tiesnešu biedrību turpinās vadīt senators Neimanis

Latvijas Administratīvo tiesnešu biedrības sapulcē par biedrības priekšsēdētāju nākamajiem diviem gadiem ievēlēts Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta senators Jānis Neimanis, kurš biedrību vada kopš tās dibināšanas 2009. gadā.
11. oktobris, 2013

Augstākajā tiesā mācās gan skolēni, gan skolotāji

Augstākā tiesa ir ne tikai tiesu instance, kuras pamatfunkcija ir spriest tiesu un veidot judikatūru, bet arī iestāde, kas atvērta sabiedrības – studentu, skolēnu un arī skolotāju – juridiskajai izglītošanai.
7. oktobris, 2013

Augstākās tiesas mājaslapā – arī Eiropas Savienības Tiesas judikatūra

Turpinot papildināt Augstākās tiesas mājaslapu ar lietotājiem interesantu informāciju, Judikatūras sadaļa papildināta ar informāciju par Eiropas Savienības Tiesas nolēmumiem.
2. oktobris, 2013

Discipilnārtiesa liek Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijai atkārtoti izvērtēt tiesneses profesionālo darbību

Augstākās tiesas Senātā 30.septembrī tika sasaukta Disciplinārtiesa, lai pārbaudītu pilsētas tiesas tiesneses pārsūdzētā Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas sniegtā negatīvā atzinuma tiesiskumu.
30. septembris, 2013

Augstākā tiesa turpina tradīciju un aicina uz Pirmkursnieku dienām

Lai paplašinātu studentu – topošo juristu – izpratni un interesi par Latvijas tiesu sistēmu un ļautu ieskatīties vienā no interesantākajām un vienlaikus smagākajām juridiskajām profesijām – tiesneša amatā, Augstākā tiesa turpina tradīciju un oktobrī - decembrī rīko Pirmkursnieku dienas Augstākajā tiesā.
13. septembris, 2013

Saeima Goda tiesneša nosaukumu piešķir četriem bijušajiem senatoriem

Saeima 12. septembrī pieņēma lēmumu par Goda tiesneša nosaukuma piešķiršanu bijušajiem Augstākās tiesas senatoriem Rolandam Krauzem, Robertam Guntim Namatēvam, Ritai Saulītei un Valdai Eilandei.
12. septembris, 2013

Seminārā Augstākajā tiesā prezentē Eiropas drošības projekta pirmo posmu rezultātus

Augstākās tiesas līdzdalība Eiropas Komisijas pētniecības projektā par drošību Eiropā jāuztver kā izaicinājums – atklājot projekta darba grupas semināru, sacīja Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs.
6. septembris, 2013

Izdota senatora Torgāna grāmata „Līgumu un deliktu tiesību problēmas”

„Grāmata pieskaitāma tā dēvētās fundamentālās tiesību zinātnes literatūrai, kurā tiek apskatīti un analizēti daudzi pamatproblēmjautājumi, kas raksturīgi vispārējām civiltiesībām. Grāmatas nodaļas satur visas jaunākās tiesību teorijas un prakses atziņas,” tā Augstākās tiesas senatora profesora Kalvja Torgāna jaunākās grāmatas, kas veltīta šobrīd vienai no svarīgākajām civiltiesību jomai – līgumu un deliktu tiesībām –, ievadā raksta acociētais profesors Dr.iur. Jānis Kārkliņš.
4. septembris, 2013

Augstākajā tiesā notiks seminārs par drošību Eiropā

Augstākā tiesa ir iesaistījusies Eiropas Komisijas Septītās Ietvarprogrammas pētniecības projektā „Pretterorisma pasākumu izmantošana drošības uzlabošanai Eiropā – to ietekme, tiesiskums un efektivitāte” (Securing Europe through Counter-terrorism: impact, legitimacy and effectiveness). Projekta ietvaros 5.septembrī Rīgā, Augstākās tiesas telpās, notiks projekta darba grupas sanāksme, lai prezentētu un izvērtētu pirmo divu darba posmu rezultātus.