Par notikumiem

Drukas versija
28. decembris, 2013

Vēlu, bet izdots Senāta 2012.gada nolēmumu krājums

Ar lielu aizkavēšanos, kas saistīta ar krājuma izdevēju meklējumiem un grāmatas sagatavošanu, beidzot pie lasītājiem nonācis Augstākās tiesas Senāta 2012.gada nolēmumu krājums.
23. decembris, 2013

Augstākās tiesas Gada cilvēks-2013 – Kalvis Torgāns

Kolektīva balsojums noteicis, ka Augstākās tiesas Gada cilvēks-2013 ir Senāta Civillietu departamenta senators profesors Kalvis Torgāns. Izvirzot Kalvi Torgānu šai nominācijai, kolēģi uzsvēruši, ka viņš ar savu darbību visplašāk un vispozitīvāk reprezentē Augstāko tiesu, novērtēta viņa loma juridisko zinātņu attīstībā valstī un tas, ka profesors kā LU mācībspēks un tiesībzinātnieks sniedzis ievērojamu ieguldījumu Senāta judikatūras attīstībā.
20. decembris, 2013

Augstāko tiesu Senāta jubilejā sveic Maskavas Valsts universitātes Juridiskā fakultāte

„Senāta kā neatkarīgās Latvijas augstākās tiesu varas iestādes 95.dibināšanas gadadiena izraisa mūsos piederības sajūtu, jo par pirmajiem senatoriem kļuva Maskavas universitātes Juridiskās fakultātes absolventi Kristaps Valters un Jānis Graudiņš, vēlāk viņiem pievienojās vēl 13 juristi – Maskavas Universitātes absolventi,” apsveikumā Augstākajai tiesai Latvijas Senāta 95.gadadienā raksta Lomonosova vārdā nosauktās Maskavas Valsts universitātes Juridiskās fakultātes dekāna vietnieks docents Staņislavs Romanovs.
20. decembris, 2013

Latvijas Senāta 95.gadadienā akcentē tā mantojumu – pēctecību, judikatūru un izpratni par tiesneša misiju tiesiskā valstī

Latvijas brīvvalsts pirmā posma augstākās tiesu instances – Latvijas Senāta – atstātais mantojums ir vērtības, kuras mācījusies un turpinājusi atjaunotās Latvijas Republikas Augstākā tiesa, – Latvijas Senāta 95.gadadienai veltītajā svinīgajā sēdē 19.decembrī uzsvēra Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs.
20. decembris, 2013

Augstākā tiesa saņem Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Papiniāna balvu

Senāta 95.gadadienas svinīgajā sēdē 19.decembrī senatore profesore Jautrīte Briede, pārstāvot Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti, pasniedza Augstākajai tiesai Papiniāna balvu – par ilggadēju un ciešu sadarbību juridiskās kultūras un izglītības attīstībā un nostiprināšanā, Juridiskās fakultātes vārda popularizēšanā sabiedrībā, kā arī sakarā ar Latvijas Senāta 95.gadadienu.
17. decembris, 2013

Pirmkursnieku dienās Augstāko tiesu apmeklējuši vairāk kā 400 studenti un skolēni

17.decembrī Augstākajā tiesā viesojās pēdējā šīgada studentu grupa no Ekonomikas augstskolas, iepazīstot tiesu sistēmas un Augstākās tiesas darbu. Pirmkursnieku dienu ietvaros Augstāko tiesu kopš oktobra apmeklēja 16 studentu grupas, kopumā aptuveni 420 studenti un skolēni no Latvijas Universitātes, Rīgas Stradiņa Universitātes, Daugavpils Universitātes, Biznesa augstskolas Turība, Rēzeknes augstskolas, Ekonomikas augstskolas, Juridiskās koledžas, Jūrmalas valsts ģimnāzijas un Valmieras ģimnāzijas.
17. decembris, 2013

Augstākā tiesa godina Latvijas Senāta 95.gadadienu

19.decembrī Augstākajā tiesā notiks svinīga sēde, veltīta augstākās tiesu instances – Latvijas Senāta – 95.gadadienai. Uz svinīgo sēdi aicināts Valsts prezidents, Saeimas priekšsēdētāja, Tieslietu padomes locekļi, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes dekāne, Latvijas Senāta senatoru tuvinieki, bijušie Augstākās tiesas senatori un tiesneši, tagadējie senatori, tiesneši un darbinieki.
16. decembris, 2013

Senatore Jautrīte Briede ievēlēta par Latvijas Universitātes profesori

Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes profesoru padome 14.decembrī par profesori valsts tiesībās uz 6 gadiem ievēlēja juridisko zinātņu doktori, Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta senatori Jautrīti Briedi.
12. decembris, 2013

Divdesmit seši advokāti dod zvērināta advokāta zvērestu

12.decembrī Augstākās tiesas priekšsēdētāja vietnieks Gunārs Aigars pieņēma divdesmit sešu Latvijas Zvērinātu advokātu padomē uzņemtu advokātu zvērestu.
6. decembris, 2013

Augstākās tiesas biļetenā – pārmaiņas tiesā, Senāta judikatūra un Latvijas tiesnešu konferences materiāli

Tuvākajā laikā Latvijas tiesas, citas tieslietu sistēmas iestādes, kā arī bibliotēkas un augstskolas saņems Augstākās tiesas biļetena kārtējo, nu jau septīto numuru, bet jau šobrīd tas pieejams elektroniski Augstākās tiesas mājaslapā.