Par notikumiem

Drukas versija
8. oktobris, 2012

Augstākā tiesa aicina uz Pirmkursnieku dienām

Augstākā tiesa priecājas par to Latvijas augstskolu studentu saimes papildinājumu, kas izvēlējušies sākt jurista karjeru un šajā rudenī sper pirmos soļus savā izaugsmes ceļā. Lai paplašinātu studentu – topošo juristu izpratni un interesi par Latvijas tiesu sistēmu un ļautu ieskatīties vienā no interesantākajām un vienlaikus smagākajām juridiskajām profesijām - tiesneša amatā, Augstākā tiesa turpina tradīciju un oktobrī - decembrī rīko Pirmkursnieku dienas Augstākajā tiesā. Uz Augstāko tiesu aicinātas Juridisko fakultāšu un tiesību zinātņu programmu pirmo kursu studentu grupas - gan bakalauri, gan maģistri.
8. oktobris, 2012

Augstākās tiesas biļetenā - starptautiskās cilvēktiesību konferences materiāli un tiesnešu profesionālās darbības novērtēšanas kārtība

„Augstākās tiesas biļetena” piektais numurs veltīts starptautiskajai konferencei „Nacionālo augstāko tiesu loma cilvēktiesību aizsardzībā”, ko šī gada maijā organizēja Augstākā tiesa sadarbībā ar Rīgas Juridisko augstskolu un kas bija pirmā starptautiska konference Latvijā, kurā tika veidots dialogs starp Augstāko tiesu, Eiropas Cilvēktiesību tiesu (ECT) un Satversmes tiesu.
28. septembris, 2012

Jautrīte Briede būs novērotāja Gruzijas parlamenta vēlēšanās

Senāta Administratīvo lietu departamenta senatore Jautrīte Briede šodien dodas uz Gruziju, lai novērotu parlamenta vēlēšanas 1. oktobrī. Senatore uz Gruziju dodas sava atvaļinājuma laikā un kā starptautiskās organizācijas Transparency International Latvijas nodaļas – sabiedrības par atklātību „Delna” – biedre piedalīsies kā brīvprātīgā starptautiskā novērotāja, samaksu par to nesaņemot.
20. septembris, 2012

Civilprocesa komentāru grāmatas atvēršanā norāda uz nepietiekamu valsts atbalstu tiesību zinātnei

Tas ir labākais, ko Latvijas tiesību zinātne var sniegt - Civilprocesa likuma komentāru otrās daļas atvēršanas pasākumā 19. septembrī, vērtējot grāmatas autoru kolektīva darbu, sacīja Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Civiltiesisko zinātņu katedras vadītājs un Juridiskās fakultātes Domes priekšsēdētājs profesors Jānis Rozenfelds. Savukārt Augstākās tiesas priekšsēdētāja vietnieks Pēteris Dzalbe, sveicot autoru kolektīvu ar godam izdarīto pamatīgo darbu, norādīja uz šo komentāru būtisko nozīmi tiesu spriedumu kvalitātes uzlabošanā.
6. septembris, 2012

Discipilnārtiesa atstāj negrozītu Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu

Augstākajā tiesā 6.septembrī tika sasaukta Disciplinārtiesa, lai izvērtētu pārsūdzētā Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmuma tiesiskumu.
4. septembris, 2012

Profesora Torgāna zinātniskajā redakcijā izdota Civilprocesa likuma komentāru otrā daļa

Turpinot Civilprocesa likuma komentāru izdošanu, valsts akciju sabiedrība "Tiesu namu aģentūra" izdevusi komentāru otro daļu, kas aptver Civilprocesa likuma 29.-60.1 nodaļu. Komentāru zinātniskais redaktors ir profesors, Dr.habil.iur., LZA īstenais loceklis, Augstākās tiesas senators Kalvis Torgāns. Autoru kolektīvā bez senatora Torgāna ir vēl vesela rinda Augstākās tiesas lietpratēju: Civillietu tiesu palātas priekšsēdētājs Gunārs Aigars, Senāta Civillietu departamenta priekšsēdētājs Zigmants Gencs, senatori Valerijans Jonikāns, Edīte Vernuša, Aldis Laviņš, Civillietu tiesu palātas tiesnese Dr.iur Zane Pētersone un senatora palīgs Mg.iur.Gunvaldis Davidovičs.
3. septembris, 2012

Augstākās tiesas delegācija apmeklē Slovākijas Augstāko tiesu

Augstākās tiesas delegācijas priekšsēdētāja Ivara Bičkoviča vadībā 3. septembrī devusies trīs dienu pieredzes braucienā uz Slovākijas Augstāko tiesu Bratislavā. Augstākās tiesas pārstāvjiem plānota tikšanās ar Slovākijas Augstākās tiesas priekšsēdētāju Stefanu Harabinu, Augstākās tiesas Administratīvo lietu kolēģijas, Krimināllietu kolēģijas, Civillietu kolēģijas un Tirdzniecības lietu kolēģijas priekšsēdētājiem un tiesas Administrācijas pārstāvjiem.
17. augusts, 2012

Par Senāta Krimināllietu departamenta senatoru iecelts Pēteris Opincāns

Ar pirmdienu, 20. augustu darbu Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departamenta senatora amatā sāks Pēteris Opincāns. Lēmumu par Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātas tiesneša Pētera Opincāna iecelšanu vakantajā departamenta senatora amatā pieņēma Senāta Krimināllietu departamenta senatoru kopsapulce 6. jūnijā. Senāta Krimināllietu departamenta sastāvā tagad būs 6 senatori.
6. augusts, 2012

ECT tiesnese: ar kvalitatīviem spriedumiem tiesas var kļūt par nopietniem spēlētājiem valsts varas laukumā

Savu vasaras atvaļinājuma laiku Latvijā Eiropas Cilvēktiesību tiesas (ECT) tiesnese Ineta Ziemele izmanto joprojām darbam – arī tiekoties ar Augstākās tiesas tiesnešiem. 6. augusta tikšanās Augstākajā tiesā bija turpinājums 2. maija starptautiskajā konferencē „Nacionālo Augstāko tiesas loma cilvēktiesību aizsardzībā” aizsāktajai diskusijai starp ECT un nacionālo valstu augstāko tiesu instanču tiesnešiem, meklējot kopsaucējus darbam cilvēktiesību aizsardzības jomā.
30. jūlijs, 2012

Augstākās tiesas priekšsēdētāja vietnieks pieņem notāra zvērestu

30.jūlijā Augstākās tiesas priekšsēdētāja vietnieks, šobrīd priekšsēdētāja pienākumu izpildītājs Gunārs Aigars pieņēma notāres Ilutas Saulietes zvērestu. Iluta Sauliete zvērinātā notāra amata pienākumus pildīs Vidzemes apgabaltiesas teritorijā – Valkā un Smiltenē.