Par notikumiem

Drukas versija
30. augusts, 2011

Aptaujā skaidros klientu vērtējumu Augstākās tiesas darbam

Šonedēļ sākusies un līdz oktobra beigām turpināsies Augstākās tiesas klientu aptauja ar mērķi noskaidrot klientu vērtējumu Augstākās tiesas darba organizācijai un kvalitātei. Aptaujas anketas un kastītes aizpildīto anketu ievietošanai atrodas tiesas vestibilā, gaiteņos pie tiesas zālēm, kā arī Senāta un tiesu palātu kancelejās. Ikviens klients, kas apmeklē Augstāko tiesu, aicināts aizpildīt tiesas darba novērtēšanas anketu. Sniegtā informācija tiks izmantota tikai apkopotā veidā un atbildes būs konfidenciālas.
17. augusts, 2011

Augstākās tiesas priekšsēdētājs Valsts prezidentu iepazīstina ar tiesu darba aktualitātēm

Valsts prezidenta Andra Bērziņa un Augstākās tiesas priekšsēdētāja Ivara Bičkoviča tikšanās laikā 16. augustā pārrunāta situācija gan Augstākajā tiesā, gan tiesu sistēmā kopumā. Augstākā tiesa arī ekonomiskās krīzes laikā ir saglabājusi darba stabilitāti un veicinājusi lietu izskatīšanu saprātīgos termiņos, taču I.Bičkovičs atzina, ka neizskatīto civillietu uzkrājums un pārlieku lielie lietu izskatīšanas termiņi Augstākajā tiesā ir visas Latvijas tiesu sistēmas problēma.