Par notikumiem

Drukas versija
22. jūlijs, 2011

Augstākajā tiesā viesojās Taizemes Augstākās tiesas delegācija

22. jūlijā Augstāko tiesu apmeklēja Taizemes Augstākās tiesas delegācija priekšsēdētāja vietnieka R.Devakula (Riddhidhep Devakul) vadībā. 17 Taizemes Augstākās tiesas tiesneši un nodaļu vadītāji tikās ar Augstākās tiesas priekšsēdētāja vietnieku, Civillietu tiesu palātas priekšsēdētāju Gunāru Aigaru, Senāta Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāju Veroniku Krūmiņu, Senāta Civillietu departamenta priekšsēdētāju Zigmantu Gencu un Senāta Krimināllietu departamenta p.i. Voldemāru Čiževski.
12. jūlijs, 2011

Profesora Torgāna zinātniskajā redakcijā izdoti Civilprocesa likuma komentāri

Augstākās tiesas senators, profesors, Dr.habil.iur. Kalvis Torgāns, prof., Dr.iur., zvērināts advokāts Jānis Rozenbergs un Augstākās tiesas priekšsēdētāja vietnieks, Civillietu tiesu palātas priekšsēdētājs Gunārs Aigars sagatavojuši jaunus Civilprocesa likuma komentārus. Komentāru grāmata, ko izdevusi valsts akciju sabiedrība "Tiesu namu aģentūra", jūlijā nonākusi pie lasītājiem. Izdotā Civilprocesa likuma komentāru I daļa aptver Civilprocesa likuma vispārējās normas, tas ir, 1.–28. nodaļas pantus, tajā publicēts Civilprocesa likuma 1. – 232. panta teksts.
8. jūlijs, 2011

Augstākās tiesas priekšsēdētāja vietnieks Aigars piedalās Valsts prezidenta amatā stāšanās pasākumos

Tā kā Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs atradās ārpus Latvijas - Eiropas valstu Augstāko tiesu priekšsēdētāju konferencē Prāgā, jaunā Valsts prezidenta Andra Bērziņa amatā stāšanās pasākumos 8. jūlijā Augstākās tiesas priekšsēdētāju pārstāvēja viņa vietnieks Gunārs Aigars. Augstākās tiesas priekšsēdētāja vietnieks piedalījās īpaši sasauktajā Saeimas sēdē, kurā Andris Bērziņš deva Valsts prezidenta solījumu un stājās amatā. Sēdē piedalījās arī ministri, ārvalstu vēstnieki, līdzšinējie prezidenti.
7. jūlijs, 2011

Augstākās tiesas priekšsēdētājs piedalās CEELI institūta konferencē Prāgā

6. – 9. jūlijā Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs piedalās CEELI institūta organizētajā Eiropas valstu Augstāko tiesu priekšsēdētāju konferencē Prāgā. Konferences aktuālo diskusiju tēmas noteiktas pēc Augstāko tiesu priekšsēdētāju aptaujas, un tās šoreiz ir par tiesu caurskatāmību un korupciju, kā arī par tiesu varas attiecībām ar valsts izpildu un likumdošanas atzariem. Katrs dalībnieks sagatavojis uzstāšanos par lielākajiem izaicinājumiem savā Augstākās tiesas priekšsēdētāja darbā. Konferences viesis ir Amerikas Savienoto Valstu Augstākās tiesas priekšsēdētājs Džons G. Roberts (John G.Roberts).
6. jūlijs, 2011

Augstākajā tiesā viesojas Ņujorkas štata tiesnesis

Vasara ir atvaļinājumu un ceļojumu laiks, kad Augstāko tiesu apmeklē ne tikai oficiālas delegācijas, bet arī citu valstu kolēģi, kas uz Latviju atbraukuši privāti. 5. jūlijā Augstākajā tiesā viesojās ASV Ņujorkas štata Augstākās apelācijas tiesas tiesnesis Roberts Smits (Robert S.Smith).