Par notikumiem

Drukas versija
15. jūnijs, 2011

Augstākās tiesas priekšsēdētājs pieņem advokātu un tiesu izpildītāju zvērestu

Starp 23 zvērinātajiem advokātiem, kuru zvērestu 15. jūnijā pieņēma Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs, cienījamākais gan gadu, gan iepriekšējā amata ziņā bija bijušais Augstākās tiesas senators Vilnis Vietnieks. Aizejot pensijā pēc 32 tiesneša amatā nostrādātiem gadiem, viņš savu turpmāko juridisko darbību nolēmis saistīt ar advokatūru. Uzrunājot jaunos advokātus, Augstākās tiesas priekšsēdētājs atgādināja, ka advokāta darbs zināmā mērā ir izaicinājums, jo kolēģu ir daudz, un katram jācenšas būt labākajam, klientu pieprasītākajam, cienītākajam.
14. jūnijs, 2011

Deportēto un bojā gājušo Latvijas Senāta senatoru piemiņai

Šodien, kad aprit 70 gadi kopš vienas no lielākajām traģēdijām Latvijas vēsturē, Augstākā tiesa piemin tos septiņus bijušos Latvijas Senāta senatorus un viņu ģimenes, kas bija starp vairāk nekā 15 tūkstošiem Latvijas iedzīvotāju, kurus 1941. gada 14. jūnijā izsūtīja no Latvijas.
10. jūnijs, 2011

Vācijas Augstākās Administratīvās tiesas zinātniskie līdzstrādnieki klausās Senāta kopsēdes

Piektdien, 10. jūnijā Augstāko tiesu apmeklēja Vācijas Augstākās Administratīvās tiesas zinātniskie līdzstrādnieki. Viņi kā klausītāji piedalījās divās Senāta Administratīvo lietu departamenta kopsēdēs, tikās ar Administratīvo lietu departamenta senatoriem, kā arī apmeklēja Augstākās tiesas muzeju.
1. jūnijs, 2011

Augstākās tiesas tiesnešu vakances uz laiku aizstāj apgabaltiesu tiesneses

No 1. jūnija Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta senatora pienākumus senatora vakances laikā pilda Administratīvās apgabaltiesas tiesnese Līvija Slica, bet Civillietu tiesu palātas tiesneša amata pienākumus – Rīgas apgabaltiesas tiesnese Zane Pētersone.