Par notikumiem

Drukas versija
29. marts, 2011

Eiropas Savienības dalībvalstu tiesnešus apmāca vides tiesību jomā

Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta senatore Rudīte Vīduša un Administratīvās apgabaltiesas tiesneses Linda Vīnkalna un Ilze Amona seminārā par Eiropas Savienības ietekmes uz vidi novērtējuma tiesībām padziļinājušas izpratni par ietekmes uz vidi novērtējuma būtību, tā regulējuma atsevišķām niansēm.
28. marts, 2011

Civillietu tiesu palātā darbu sāk tiesnese Dace Jansone

28. martā darbu Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātā sākusi tiesnese Dace Jansone. Saeima viņu Augstākās tiesas tiesneša amatā apstiprināja 17. marta sēdē, vienlaikus atbrīvojot no Rīgas apgabaltiesas tiesneša amata. Līdz ar to Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātā ir 15 tiesneši, un tā ir lielākā Augstākās tiesas struktūrvienība.
24. marts, 2011

Atstājot Augstākās tiesas tiesneša amatu, Pāvels Gruziņš novēl Saeimas deputātiem būt brīviem savos lēmumos

Saeima šodien, 24. martā pieņēma lēmumu ar 1. aprīli no Augstākās tiesas tiesneša amata atbrīvot Pāvelu Gruziņu. Senators, Senāta Krimināllietu departamenta priekšsēdētājs un Augstākās tiesas priekšsēdētāja vietnieks no amata aiziet pēc paša vēlēšanās sakarā ar pensionēšanos.
24. marts, 2011

Deviņpadsmit advokāti dod zvērestu Augstākās tiesas priekšsēdētājam

Ceturtdien, 24. martā, Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs pieņēma deviņpadsmit Latvijas Zvērināto advokātu padomē uzņemtu advokātu zvērestu. Zvērinātu advokātu rindas papildinājušas līdzšinējās Rīgas tiesu apgabala prokurores Ieva Garanča un Inese Šulte, zvērināta advokāta S. Vārpiņa biroja un „Eversheds Bitāns” juristi Andrejs Podrezs un Inese Kalnāja-Zelča, individuāli praktizējošas juristes Brigita Lipska, Evija Novicāne, Inese Rozentāle.
23. marts, 2011

Klienti tiesas darbu vērtē atzinīgāk nekā sabiedrība

Tiesas klienti - procesa dalībnieki un juristi - tiesas darbu vērtē atzinīgāk nekā sabiedrība kopumā, secināts Latvijas Tiesnešu mācību centra (LTMC) veiktajā pētījumā par cilvēku attieksmi pret tiesu darbu. SKDS aptauja uzrāda aptuveni 33% sabiedrības uzticību tiesām, savukārt LTMC pētījums – 79% klientu uzticēšanos tiesām. Arī 74% aptaujāto juristu norādījuši, ka uzticas Latvijas tiesu sistēmai.
17. marts, 2011

Bijušajai Augstākās tiesas tiesnesei Zariņai piešķir Goda tiesneša nosaukumu

Pirmo reizi Augstākās tiesas vēsturē piešķirts Goda tiesneša nosaukums. To Saeima 17. marta sēdē vienbalsīgi piešķīra bijušajai Augstākās tiesas tiesnesei Aivai Zariņai. Izsakot atzinību par ilggadēju un nevainojamu tiesneša amata pienākumu pildīšanu, kā arī lai apliecinātu cieņu un pateicību par paveikto, pēc Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas priekšsēdētāja Gunāra Aigara priekšlikuma ierosinājumu Saeimai piešķirt Aivai Zariņai Goda tiesneša nosaukumu bija izteikusi Tieslietu padome.
17. marts, 2011

Par Augstākās tiesas tiesnesi apstiprina Daci Jansoni

Saeima 17. marta sēdē par Augstākās tiesas tiesnesi apstiprināja Daci Jansoni, vienlaikus atbrīvojot viņu no Rīgas apgabaltiesas tiesneša amata. Par balsoja 92 deputāti, pret un atturas - nebija.
11. marts, 2011

Plēnumā aktualizē tiesas noslodzes problēmas un piedāvā to risinājumus

Milzīgajā darba apjomā un steigā nepazaudēt galveno - Augstākās tiesas darba kvalitāti,- noslēdzot gada atskaites plēnumu 11. martā, vēlēja Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs. 2010. gadā Augstākajā tiesā saņemts rekordliels lietu skaits - aptuveni 5000 lietu, kas ir gandrīz uz pusi vairāk nekā pirms 10 gadiem. Izskatītas 4518 lietas, kas arī ir divreiz vairāk nekā 2000. gadā. Taču tiesnešu skaits nav divreiz lielāks, kas nozīmē, ka darba slodze gan tiesnešiem, gan tiesas darbiniekiem ir ievērojami augusi.
10. marts, 2011

Plēnumā vērtēs Augstākā tiesas darbu 2010. gadā

Piektdien, 11.martā notiks Augstākās tiesas plēnums, kurā tiesneši analizēs un vērtēs tiesas darbu 2010.gadā. Plēnumā 2010. gada darbu izvērtēs un par uzdevumiem 2011. gadam ziņos visi Senāta departamentu un tiesu palātu priekšsēdētāji, kā arī Judikatūras nodaļas un Administrācijas vadītāja. Piedalīties plēnumā aicināts arī ģenerālprokurors Ēriks Kalnmeiers un tieslietu ministrs Aigars Štokenbergs.