Par notikumiem

Drukas versija
23. decembris, 2011

Senatora Kalvja Torgāna līdzautorība Eiropas mēroga pētījumā

Vācijā nācis klajā apjomīgs pētījums par kaitējuma atlīdzības praksi Eiropā. Grāmatā, kuras kopējais apjoms ir 1175 lappuses, apkopoti 26 valstu būtiskie spriedumi par 27 kaitējuma atlīdzības lietu kategorijām. Lietu kategorijas izraudzītas atbilstoši programmai, ko pirms četriem gadiem piedāvāja pētījuma galvenais koordinators – Austrijas Zinātņu akadēmijas Deliktu tiesību institūts – un akceptēja no projekta dalībvalstīm uzaicinātie eksperti, tostarp no Latvijas Augstākās tiesas senators profesors Kalvis Torgāns.
22. decembris, 2011

Augstākās tiesas priekšsēdētājs pieņem tiesu izpildītājas zvērestu

22.decembrī Augstākās tiesas priekšsēdētājs pieņēma Rīgas apgabaltiesas zvērinātas tiesu izpildītājas Sandras Rundeles zvērestu. Tieslietu ministrs iecēlis Sandru Rundeli par zvērinātu tiesu izpildītāju Rīgas apgabaltiesas 55. iecirknī.
20. decembris, 2011

Senatori piedalījušies Satversmes komentāru sagatavošanā

19.decembrī Latvijas Universitātes Mazajā aulā atvēršanas svētki bija grāmatai „Latvijas Republikas Satversmes komentāri. VIII nodaļa. Cilvēka pamattiesības”. Lai radītu Latvijas tiesību zinātņu vēsturē pēc sava satura vēl nebijušu pētījumu konstitucionālajās tiesībās, savus spēkus apvienojuši 37 Latvijas augstas raudzes tiesību speciālisti un zinātnieki.
16. decembris, 2011

Veikts pētījums par morālā kaitējuma atlīdzināšanu administratīvajās lietās

Lai gan likumā ir ietverti objektīvi kritēriji, morālā kaitējuma atlīdzināšana ir pietiekami sarežģīts uzdevums, kas prasa novērtēt citai personai vien zināmas izjūtas. Turklāt tiesu prakse administratīvajās lietās attiecībā uz morālā kaitējuma atlīdzināšanu joprojām tikai veidojas. Vēl nav izveidojusies judikatūra, kas, atbilstoši vienlīdzības principam, atlīdzinājuma noteikšanā cita starpā ir jāņem vērā.
15. decembris, 2011

Augstākās tiesas priekšsēdētājs pieņem ģenerāļa Lieljukša un vēl divdesmit advokātu zvērestu

Ceturtdien, 15. decembrī, Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs pieņēma divdesmit viena Latvijas Zvērināto advokātu padomē uzņemta advokāta zvērestu. Augstākās tiesas priekšsēdētājs pēc zvēresta pieņemšanas, sveicot jaunos advokātus, vēlēja viņiem būt klientu pieprasītiem un kolēģu cienītiem advokātiem, ar kuriem rēķinās un uz kuru profesionalitāti var paļauties. Advokāts ir brīvās juridiskās profesijas pārstāvis, taču vienlaikus arī tiesu varas pārstāvis, kas ar savu darbu, uzvedību un zināšanām veido ne tikai iespaidu par sevi un advokatūru, bet arī par tiesu sistēmu un līdz ar to arī valsti kopumā.
8. decembris, 2011

Augstākās tiesas pārstāvji klausās lietu ECT un tiekas ar tiesnešiem un juristiem

Nacionālajām valstīm jāanalizē Eiropas Cilvēktiesību tiesas (ECT) judikatūru un jāprognozē iespējamie problēmjautājumi, tie jārisina nacionālā līmenī, pirms lietas nonāk ECT, tiekoties ar Latvijas Republikas Augstākās tiesas delegāciju Strasbūrā, sacīja ECT tiesnese no Lietuvas Danute Jočiene (Danuté Jočiené). Gan viņa, gan Ineta Ziemele, ECT tiesnese no Latvijas, aicināja Augstāko tiesu drosmīgāk interpretēt likumus un veidot nacionālo judikatūru, ko ECT respektē.