Par notikumiem

Drukas versija
31. janvāris, 2011

Augstākajā tiesā tiekas Eiropas Savienības un ASV tiesneši un pētnieki

Piektdienas, 28.janvāra pēcpusdienā Augstākajā tiesā notika Eiropas Savienības tiesnešu seminārs. Tajā kā padomdevēji (mentor) piedalījās Mentoru grupas prezidents Tomass Kosmo (Thomas Kosmo), Austrijas Konstitucionālās tiesas tiesnesis Kurts Hellers (Kurt Heller) un Vācijas Max-Planck institūta pētnieks profesors Ernsts-Joahims Mestmekers (Ernst-Joachim Mestmäcker). Tikšanos organizēja un vadīja Senāta Civillietu departamenta senators Aldis Laviņš.
21. janvāris, 2011

Palielināta drošības nauda kasācijas sūdzību iesniegšanai

Jaunā gada pirmās nedēļas neliecina, ka grozījumi Civilprocesa likumā (CPL), kas palielina drošības naudu par kasācijas sūdzību iesniegšanu, būtiski samazinātu Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamentā ienākošo lietu skaitu. Taču jaunā kārtība radījusi neskaidrības par drošības naudas apmēru tām kasācijas sūdzībām, kas tiek iesniegtas pērngad izskatītajās lietās. Atbilstoši CPL grozījumiem, ko Saeima pieņēma 2010. gada 20. decembrī, četrkārtīgi palielināta drošības nauda, kas jāiemaksā, iesniedzot kasācijas sūdzību. Likuma 458. panta pirmā daļa nosaka, ka drošības nauda ir 200 lati līdzšinējo 50 latu vietā.
18. janvāris, 2011

Augstākās tiesas priekšsēdētājs informē Valsts prezidentu par aizvadītā gada darba rezultātiem un problēmām

Lai pārrunātu šī gada prioritātes un galvenos veicamos uzdevumus, 18. janvārī Valsts prezidents Valdis Zatlers uz tikšanos bija aicinājis Augstākās tiesas priekšsēdētāju Ivaru Bičkoviču. Augstākās tiesas priekšsēdētājs informēja Valsts prezidentu par Augstākās tiesas pagājušā gada darba rezultātiem un būtiskākajiem notikumiem tiesā 2010. gadā.
5. janvāris, 2011

Izmaiņas Krimināllietu tiesu palātas tiesnešu sastāvā

Šonedēļ darbu Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātā beidz tiesnese Ramona Nadežda Jansone. R.N. Jansone tiesneša amatā bijusi 34 gadus, 21 no tiem – Augstākajā tiesā.
3. janvāris, 2011

Augstākās tiesas ziedojumus saņem Zantes ģimenes krīzes centrs

Ziemassvētku un Jaunā gada gaidīšanas laikā jau par labu tradīciju Augstākajā tiesā kļuvusi labdarības akcija – ziedojumu vākšanas bērniem, kuriem dzīvē neklājas viegli. 2010. gada nogalē tiesneši un tiesas darbinieki saziedoja 631,50 latus un tie nosūtīti Zantes ģimenes krīzes centram Kandavas novadā.
2. janvāris, 2011

Augstākās tiesas Senāta departamentu nolēmumi publicēti vienā krājumā

Aizvadītā gada pēdējā nedēļā pie lasītājiem nonāca Tiesu namu aģentūras izdotais Augstākās tiesas Senāta 2009. gada spriedumu un lēmumu krājums. Nolēmumu apkopojuma sagatavošana, ko Tiesu namu aģentūra veica kopā ar Augstāko tiesu, prasīja veselu gadu, jo, atšķirībā no iepriekšējās prakses, šoreiz izdevēji atgriezušies pie nolēmumu publicēšanas sākotnējās formas, kāda tā bija 1996. gadā, proti, visu Senāta departamentu 2009. gada juridiski nozīmīgākie nolēmumi publicēti vienā krājumā.