Par notikumiem

Drukas versija
23. marts, 2010

Augstākās tiesas priekšsēdētājs ģenerālprokurora amatam izvirza Jāni Maizīti

Šodien, 23. martā, Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs nosūtījis Saeimas priekšsēdētājam Gundaram Daudzem oficiālu paziņojumu, ka apstiprināšanai Latvijas Republikas ģenerālprokurora amatā izvirza līdzšinējo ģenerālprokuroru Jāni Maizīti.
22. marts, 2010

Eiropas Savienības augstāko tiesu priekšsēdētāji apspriež tiesu sistēmas neatkarības praktiskos aspektus

„Tiesu neatkarības jautājumi Eiropas Savienības valstīs ir līdzīgi. Tiesu varas neatkarība deklarēta visās valstīs, un kopumā tā arī tiek realizēta, taču aktuāls jautājums ir, kā uzlabot, stiprināt un pilnveidot šīs neatkarības nodrošināšanas praktisko mehānismu,” pēc atgriešanās no Eiropas Savienības valstu Augstāko tiesu priekšsēdētāju Ģenerālās asamblejas saka Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs.
15. marts, 2010

Darbu Senāta Civillietu departamentā sāk Anda Briede, Civillietu tiesu palātā - Intars Bisters

15. martā Augstākās tiesas tiesnese Anda Briede sāk pildīt senatora pienākumus Senāta Civillietu departamentā, bet Civillietu tiesu palātā darbu sāk tiesnesis Intars Bisters. Andu Briedi par senatori Senāta Civillietu departamenta senatoru kopsapulce apstiprināja jau 25. februārī, taču darbu Civillietu tiesu palātā viņai nācās turpināt, kamēr darbu sāka jauns tiesnesis.
8. marts, 2010

Plēnumā meklē risinājumus Augstākās tiesas darba efektivizēšanai

Augstākajai tiesai aizvadītais 2009. gads bijis spraigs un smags gan saņemto un izskatīto lietu skaita ziņā, gan saistībā ar 25% budžeta samazinājumu, kas atstājis iespaidu uz Augstākās tiesas darbību un arī attīstību, secināja Augstākās tiesas pārskata plēnums 5. martā.
4. marts, 2010

Augstākā tiesa vērtēs aizvadītā gada darba rezultātus

Piektdien, 5. martā plkst. 10.00 tiek sasaukts Augstākās tiesas plēnums jeb tiesnešu kopsapulce, kurā analizēs un vērtēs tiesas darbu 2009.gadā. Statistikas dati, kas pieejami arī mājas lapas www.at.gov.lv sadaļā „Statistika”, rāda, ka 2009.gadā Augstākās tiesas tiesvedībā bija 6687 lietas. Senātā izskatītas divas trešdaļas jeb 74% lietu, bet tiesu palātās – 51% lietu.
2. marts, 2010

2009.gadā Augstākā tiesa izskatījusi gandrīz četrarpus tūkstoši lietu

2009. gadā Augstākās tiesas tiesvedībā bija 6687 lietas. Apkopotie statistikas dati rāda, ka Senātā izskatītas divas trešdaļas jeb 74% lietu, bet tiesu palātās – puse jeb 51% lietu. Nepabeigto lietu atlikums gada beigās Augstākajā tiesā kopumā bija 2468 lietas. Ar katru gadu palielinās Augstākās tiesas tiesnešu darba apjoms. Pirms desmit gadiem 1999. gadā izskatīto lietu skaits vidēji uz vienu tiesnesi bija 60 lietas, 2004. gadā – 84 lietas, bet 2009. gadā Augstākās tiesas tiesnesis vidēji izskatīja 100 lietas. Šis rādītājs, tāpat kā vidējais lietu izskatīšanas ilgums, ir atšķirīgs katrā departamentā un palātā. Tā piemēram Senāta Krimināllietu departamentā vidējais lietas izskatīšanas ilgums ir 0,6 mēneši, Krimināllietu tiesu palātā – 7,5 mēneši.
1. marts, 2010

Augstākās tiesas tiesneša vakanci uz laiku aizstās Rīgas apgabaltiesas tiesnese Daina Treija

1.martā tiesneša pienākumus Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātā sāk pildīt Rīgas apgabaltiesas tiesnese Daina Treija. Augstākās tiesas priekšsēdētājs uzdevis Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesu kolēģijas priekšsēdētājai uz laiku – ne ilgāku par diviem gadiem – aizstāt tiesneša vakanci Augstākajā tiesā.
26. februāris, 2010

Par Senāta Civillietu departamenta senatori ieceļ Andu Briedi

Ar 15.martu darbu Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamentā sāks līdzšinējā Civillietu tiesu palātas tiesnese Anda Briede. Lēmumu par Andas Briedes iecelšanu senatores amatā 25.februārī pieņēma Senāta Civillietu departamenta senatoru kopsapulce, kurā ar balsstiesībām piedalījās arī Augstākās tiesas priekšsēdētājs.
25. februāris, 2010

Zvērestu Augstākās tiesas priekšsēdētājam nodod pieci tiesu izpildītāji

Pieci tiesu izpildītāji, kurus amatā iecēlis tieslietu ministrs, 25. februārī nodeva zvērestu Augstākās tiesas priekšsēdētājam. Jaunieceltie tiesu izpildītāji amata pienākumus sāks pildīt ar 1. martu. Zvērinātu tiesu izpildītāju rindas papildinājuši Baiba Krautmane, Iveta Kruka, Jānis Jonas un Juris Gehtmanis Rīgas apgabaltiesas teritorijā un Zane Filatova Vidzemes apgabaltiesas teritorijā.
24. februāris, 2010

Augstākās tiesas priekšsēdētājs informē Valsts prezidentu par tiesas darba rezultātiem 2009. gadā

23. februārī notikušās Valsts prezidenta Valda Zatlera un Augstākās tiesas priekšsēdētāja Ivara Bičkoviča tikšanās mērķis bija pārrunāt Augstākās tiesas pagājušā gada darba rezultātus un šī gada prioritātes. Šādas tikšanās tradicionāli notiek katru gadu. Augstākās tiesas priekšsēdētājs informēja Valsts prezidentu par Augstākās tiesas darba rādītājiem 2009. gadā. Joprojām pieaug tiesā saņemto lietu skaits – pērn izskatīšanai Augstākajā tiesā saņemtas 4579 lietas.