Par notikumiem

Drukas versija
30. aprīlis, 2010

Valsts kontrole: Augstākās tiesas 2009. gada pārskats sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par iestādes finansiālo stāvokli

Augstākās tiesas 2009. gada pārskats sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par iestādes finansiālo stāvokli, tā izmaiņām un darbības rezultātiem, revīzijā konstatējusi Valsts kontrole. Veicot ikgadējo finanšu pārskata revīziju, Valsts kontrole nav konstatējusi nekādas būtiskas kļūdas vai nepilnības Augstākās tiesas grāmatvedības uzskaitē un novērstas arī visas pērnā gada finanšu revīzijā konstatētās nepilnības, ieviešot Valsts kontroles ieteikumus.
28. aprīlis, 2010

Tiesneši un Augstākās tiesas darbinieki saņem Tieslietu sistēmas Goda zīmes

28. martā divdesmit divi tiesneši un tiesu darbinieki, prokurori, notāri, advokāti un augstskolu juridisko zinātņu profesori saņēma Tieslietu sistēmas Goda zīmes. Apbalvojums piešķirts astoņiem Augstākās tiesas tiesnešiem un tiesas darbiniekiem. Ar II pakāpes Goda zīmi apbalvots Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta senators Zigmants Gencs. Tiesneša pienākumus Zigmants Gencs pilda jau 34 gadus, kopš 1978. gada – Augstākajā tiesā.
23. aprīlis, 2010

Valsts prezidents tiekas ar Augstākās tiesas priekšsēdētāju un prokuroriem

Pēc Saeimas negatīvā balsojuma 15. aprīlī, neapstiprinot ģenerālprokurora amatā Jāni Maizīti, Valsts prezidentam Valdim Zatleram un Augstākās tiesas priekšsēdētājam Ivaram Bičkovičam iesniegta gandrīz 300 prokuroru parakstīta vēstule, kurā prokurori aicina saglabāt prokuratūras neatkarību un paustas bažas par tiesu varas neatkarības apdraudējumu. Vēstulē prokurori lūdz izvērtēt iespēju Jāni Maizīti atkārtoti virzīt Saeimai apstiprināšanai uz nākamiem pieciem gadiem ģenerālprokurora amatā.
21. aprīlis, 2010

Valsts prezidents aicina uz tikšanos Augstākās tiesas priekšsēdētāju

Valsts prezidents Valdis Zatlers uzaicinājis Augstākās tiesas priekšsēdētāju Ivaru Bičkoviču uz tikšanos Rīgas pilī 21. aprīlī plkst.13.00. Prezidents ar Augstākās tiesas priekšsēdētāju plānojis runāt par Saeimas 15. aprīļa balsojumu, kad ģenerālprokurora amatā uz trešo termiņu netika ievēlēts pašreizējais Ģenerālprokuratūras vadītājs Jānis Maizītis, kā arī noskaidrot Ivara Bičkoviča redzējumu par tālāko notikumu attīstību. Augstākās tiesas priekšsēdētājs paziņojis, ka līdz 11. maijam, kad beidzas tagadējā ģenerālprokurora Maizīša pilnvaras, nevirzīs jaunu šī amata kandidātu.
16. aprīlis, 2010

Augstākās tiesas priekšsēdētājs pagaidām jaunu ģenerālprokurora amata kandidātu nevirzīs

Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs uzskata, ka šobrīd ir nepieciešams laiks, lai saprastu un izvērtētu notiekošos procesus Saeimā, prokuratūrā un sabiedrībā, tāpēc līdz esošā ģenerālprokurora pilnvaru beigām nevienu kandidātu ģenerālprokurora amatam nevirzīs. AT priekšsēdētājs rīkosies saskaņā ar Prokuratūras likuma 41.2 panta 4.daļā noteikto kārtību – tiks noteikts viens no Ģenerālprokuratūras departamentu virsprokuroriem, kurš līdz jauna ģenerālprokurora iecelšanai pildīs ģenerālprokurora pienākumus. Viņa vārds tiks paziņots maija sākumā.
14. aprīlis, 2010

Valsts augstākie apbalvojumi piešķirti Augstākās tiesas tiesnešiem Pāvelam Gruziņam un Aivai Zariņai

Ordeņa kapituls par nopelniem Latvijas labā piešķīris Triju Zvaigžņu ordeni Augstākās tiesas tiesnešiem Pāvelam Gruziņam un Aivai Zariņai. Augstākās tiesas priekšsēdētāja vietniekam, Senāta Krimināllietu departamenta priekšsēdētājam Pāvelam Gruziņam piešķirta Triju zvaigžņu ordeņa III šķira. Pāvels Gruziņš par tiesnesi strādā 32 gadus, kopš 1986. gada – par Augstākās tiesas tiesnesi.
9. aprīlis, 2010

Augstākās tiesas priekšsēdētājs Bičkovičs sveic Lietuvas tiesnešus

Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs šodien, 9. aprīlī, piedalās svinīgajā pasākumā Viļņā, kas veltīts Lietuvas Republikas neatkarības atjaunošanas 20. gadadienai un Lietuvas Republikas apelācijas tiesas un reģionālo tiesu atjaunošanas 15. gadadienai. Pasākumu organizē Lietuvas Tieslietu padome un Lietuvas tiesnešu biedrība.
9. aprīlis, 2010

Azerbaidžānas Ģenerālprokuratūras pārstāvji iepazīstas ar Latvijas tiesu praksi, izskatot koruptīvu darījumu lietas

9. aprīlī ar Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departamenta priekšsēdētāju Pāvelu Gruziņu un Krimināllietu tiesu palātas priekšsēdētāju Ervīnu Kušķi tikās Azerbaidžānas Ģenerālprokuratūras Pretkorupcijas departamenta virsprokurora Movluda Mirzalijeva (Movlud Mirzaliyev) vadītā prokuroru grupa.
8. aprīlis, 2010

ECT tiesnese aicina cilvēktiesību aizsardzības nodrošināšanā efektīvāk izmantot nacionālo tiesu kasācijas instanci

Lai informētu par Eiropas Cilvēktiesību tiesas (ECT) aktualitātēm un darba atmosfērā diskutētu par problēmjautājumiem Latvijas tiesu praksē, ar Augstākās tiesas tiesnešiem 8. aprīlī tikās ECT tiesnese no Latvijas Ineta Ziemele. Šādas tikšanās Augstākajā tiesā, tāpat kā tiesnešu un darbinieku pieredzes apmaiņas vizītes ECT, iespēju robežās notiek regulāri.
1. aprīlis, 2010

Iznākusi bijušā senatora Viļņa Vietnieka dzejas grāmata „Sēlijas vējš”

Bijušais Senāta Krimināllietu departamenta senators Vilnis Vietnieks darbu Augstākajā tiesā beidza 18. februārī, bet no darbavietas, kur strādājis 25 gadus, atvadījās neparastā veidā - ar sava dzejoļu krājuma „Sēlijas vējš” atvēršanu 1. aprīlī. Grāmatā publicētie dzejoļi rakstīti kopš sešdesmitajiem gadiem, paralēli tiesneša darbam.